facebook RSS # #

16.02.2020 14:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-21 10:07       aktualizacja: 2020-01-17 21:12       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Bolesławiec: PWiK dla Gminy Wleń

Bolesławiec: PWiK dla Gminy Wleń
Fot. UM Bolesławiec
Od 1 stycznia 2020 roku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu rozpoczęło działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń.

15 stycznia 2020 r. w siedzibie PWiK w Bolesławcu prezes Józef Król zaprezentował założenia i dokonania inwestycyjne spółki. W prezentacji uczestniczyli dyrektor ds. technicznych PWiK Grzegorz Kozłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Grzesiak oraz szefowie gmin: prezydent Bolesławca Piotr Roman, wójt gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski,  burmistrz miasta i gminy Lwówek Śląski Mariola Szczęsna, burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych.

 - Warto wspomnieć, że nasza firma do roku 1993 prowadziła tę działalność na terenie Bolesławca, Wlenia, Lubomierza, Lwówka Śląskiego i Nowogrodźca. Po 27 latach powróciliśmy, biorąc na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw wody, rozumiane jako ciągłe, nieprzerwane dostawy z kontrolą i zapewnieniem jej jakości. Woda to życie, a dobra woda to zdrowie, Wleń ma bardzo dobrą wodę o niewyczerpalnych zasobach.  Aby w pełni korzystać z  jej walorów,  trzeba zadbać o całą infrastrukturę związaną z jej wydobyciem, uzdatnieniem i rozsyłem. To samo dotyczy odbioru i oczyszczania ścieków. Przeprowadziliśmy szczegółowy audyt, wiemy co trzeba zrobić, mamy też oszacowane koszty.  Stajemy przed dużym wyzwaniem ale wiemy, że sprostamy temu zadaniu ponieważ mamy potencjał i doświadczenie.

W 2014 roku wchodziliśmy do Lwówka Śląskiego, gdzie zastaliśmy podobną sytuację i czas pokazał, że potrafimy sobie radzić w rozmaitych warunkach. We Wleniu konieczne będzie przeprowadzenie szeregu remontów, modernizacji i inwestycji oraz wprowadzenie daleko idących zmian organizacyjnych. Potrzebujemy czasu i dobrej współpracy i już teraz wiemy, że możemy na tę dobrą współpracę liczyć.

Jeszcze przed oficjalnym przejęciem obowiązków poczyniliśmy wiele działań przygotowawczych. W pierwszej kolejności opracowaliśmy mapy cyfrowe wszystkich sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i związanych z nimi urządzeń na terenie Wlenia i okolicznych miejscowości. Na podstawie przeprowadzonego audytu technicznego, zostały dokładnie sprecyzowane cele i zadania oraz został opracowany plan  na kolejne cztery lata. Objęliśmy już monitoringiem pracy strategiczne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Mamy  opracowaną koncepcję modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków we Wleniu. Od 7 stycznia działa po gruntownym remoncie, Biuro Obsługi Klienta oraz telefon pogotowia wodociągowego 994.

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie działania miasta i Gminy Wleń na lata 2020 - 2023 zostały zawarte wszystkie zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez naszą Spółkę oraz Miasto i Gminę Wleń w kolejnych latach. Inwestycje te będą realizowane z udziałem finansowania zewnętrznego (dotacje, pożyczki), udziałem środków własnych Spółki oraz środków Miasta i Gminy Wleń.

Najważniejsze prace, z punktu widzenia ciągłości usług dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, będą wykonywane w pierwszej kolejności. Spółka wykona modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody we Wleniu, oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Przygotowana  dokumentacja wstępna na obie inwestycje pozwala na złożenie już wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – informuje Józef Król, prezes PWiK w Bolesławcu.

Więcej na www.boleslawiec.eu
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25