facebook RSS # #

22.01.2020 02:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-13 15:53       aktualizacja: 2018-12-13 16:07       NIERUCHOMOŚCI
  A A A

Jaka bonifikata. Miasta określają wysokość bonifikaty za przekształcenie użytkowania

Jaka bonifikata. Miasta określają wysokość bonifikaty za przekształcenie użytkowania
Fot.Fotolia
60, 90, a nawet 95 proc. - kolejne miasta uchwalają wysokość bonifikaty jaką mogą uzyskać użytkownicy wieczyści mieszkań i domów na miejskich gruntach, gdy zdecydują się wnieść jednorazową opłatę za przekształcenie użytkowania we własność.

Ustawa o przekształceniach zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019, ale na jej podstawie gminy już mogą przygotowywać odpowiednie uchwały. Po wdrożeniu ustawy blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów usytuowanych na gruntach samorządowych oraz ok. pół mln na gruntach Skarbu Państwa stanie się pełnoprawnymi właścicielami nieruchomości.

Takie przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Samorządy mogą waloryzować te opłaty - już z tytułu własności - ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym jest ustalana przez radnych.

WARSZAWA


Maksymalna wysokość bonifikaty w stolicy wydawała się ustalona na poziomie 98-99 proc., bo radni przyjęli uchwałę w tej sprawie jeszcze w październiku. Rada miasta była wówczas jednomyślna. Standardowa opłata jednorazowa miała wynosić 98 procent, 99 - w przypadku gdy użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 50 lat.

W czwartek Rada Warszawy zdecydowała jednak o zmniejszeniu wysokości bonifikaty. Po zmianie bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata zostanie wniesiona w drugim roku, bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim - 40 proc., w czwartym 30 proc., w piątym - 20 proc., a jeśli w szóstym roku to bonifikata wyniesie 10 proc.

Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński, który wniósł projekt nowej uchwały przyznał, że ma świadomość, że Rada m.st. Warszawy już się w tej sprawie wypowiadała, ale są poważne powody do zmiany. Jak mówił, przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy byłaby na poziomie 3,5 mld zł, natomiast przy 60 proc. - na poziomie ok. 1,8 mld zł.

ŁÓDŹ


Maksymalną bonifikatę na poziomie 60 proc. ustaliła Łódź. W listopadzie radni uchwalili, że maksymalna obniżka od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu wyniesie: 60 proc. w przypadku, gdy opłata będzie wniesiona w roku przekształcenia; 50 proc. - w przypadku, gdy opłata zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 40 proc. - w trzecim roku; 30 proc. - w roku czwartym; 20 proc. -  w piątym i 10 proc. w szóstym roku po przekształceniu.

Uchwała obejmuje osoby fizyczne będące właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Warunkami udzielenia bonifikat są m.in.: brak przeterminowanych zaległości wobec Miasta Łodzi z tytułu podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej opłaty przekształceniowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

GDAŃSK

Gdańscy radni zdecydowali w grudniu, że użytkownicy wieczyści mieszkań i domów na miejskich gruntach, gdy zdecydują się wnieść opłatę jednorazową w roku przekształcenia zapłacą jedynie 5 procent pozostałej do spłaty kwoty. Podobnie jak w Łodzi bonifikata dotyczy osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych i udzielona będzie właścicielowi gruntu, który nie ma zaległości wobec gminy w stosunku do gruntu objętego przekształceniem.

Przykładowo, jeśli mieszkaniec Gdańska płaci rocznie za użytkowanie wieczyste gruntu 100 zł, to za prawo własności przez okres kolejnych 20 lat będzie miał do zapłacenia 2 tys. zł. Jeśli zaś zgłosi zamiar jednorazowej zapłaty tej kwoty, to - według projektu uchwały - otrzyma 95-procentową bonifikatę i uzyska prawo własności gruntu za jedyne 100 zł.

Urząd Miasta Gdańska szacuje, że w Gdańsku jest 36 tys. potencjalnych beneficjentów nowej ustawy.

GDYNIA


W Gdyni jest na razie projekt uchwały w sprawie bonifikat - głosowanie nad nim zaplanowano na 19 grudnia. Propozycja zakłada, że bonifikata za wniesienie opłaty jednorazowej wyniesie 90 procent.

Odmiennie niż w przypadku gruntów samorządowych, na gruntach Skarbu Państwa bonifikaty określone są ustawowo. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc.

js/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25