facebook RSS # #

26.01.2020 20:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-06 13:53       aktualizacja: 2019-03-06 14:06       NIERUCHOMOŚCI
  A A A

Gminy z uzbrojonym zasobem

Gminy z uzbrojonym zasobem
Fot. PAP/A.Ciereszko
W ciągu ostatnich pięciu lat gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe ponad 4 tys. ha gruntów  – wynika z danych GUS. W zasobach gmin nadal pozostaje prawie 26 tys. ha gruntów, z czego połowa to tereny uzbrojone.

Z opublikowanego przez GUS raportu na temat gospodarki mieszkaniowej w Polsce wynika, że w latach 2013–2017 zasoby mieszkaniowe w kraju powiększyły się o 586,9 tys. lokali (o 4,2%) i na koniec 2017 r. obejmowały 14,4 mln mieszkań.

Liczba mieszkań w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi będących własnością osób fizycznych zwiększyła się o 14,8%, TBS-ów wzrosła o 6,7%, podczas gdy liczba mieszkań stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych zmniejszyła się o 7,8% (o ponad 174 tys.), komunalnych o 7,1%, a zakładowych o 24,7%.

Jak podaje GUS, w ciągu pięciu lat gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe ponad 4 tys. ha gruntów, głównie w miastach (58,8%), gdzie wśród inwestorów przeważały osoby fizyczne (65%), a przekazane grunty były przeznaczone zwłaszcza pod budownictwo jednorodzinne (70,9%).

Na obszarach wiejskich gminy przekazywały grunty przede wszystkim pod budownictwo jednorodzinne osób fizycznych.

Z raportu wynika, że w 2017 r. w zasobie gmin pozostało 25,8 tys. ha gruntów pod budownictwo, przy czym połowę spośród nich stanowiły tereny uzbrojone. Stopień ich uzbrojenia wykazywał przestrzenne zróżnicowanie i wynosił od 31% w województwie opolskim do 71,3% w łódzkim.

Grunty głównie pod mieszkania 

Jak podaje GUS, największy udział gruntów przekazanych przez gminy pod budownictwo mieszkaniowe w stosunku do gruntów w zasobach gmin ogółem odnotowano w województwie wielkopolskim (5,4%), nieco niższy w kujawsko-pomorskim (5,1%) i podkarpackim (4%), natomiast najmniejszy w województwie łódzkim (1,6%). 

W 2017 r. pod budownictwo mieszkaniowe przekazano 815,0 ha gruntów (3,2% zasobu gmin), z których 84,1% przeznaczono pod budownictwo jednorodzinne, natomiast pozostałą część pod wielorodzinne. W porównaniu do 2013 r. wielkość przekazanych gruntów wzrosła o 10,4%, natomiast w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 2,7%. 

W 2017 r. znaczny udział miały wśród nich grunty położone w miastach (59,3%), z których prawie trzy czwarte przeznaczono pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. W stosunku do 2013 r. udział miast w gruntach przekazanych przez gminy pod budownictwo zwiększył się o 19,9%, chociaż w porównaniu z rokiem poprzednim zmalał o 2,9%. 

                                Źródło: Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013–2017, GUS

Dolny Śląsk się buduje  

W okresie pięciu lat, największy udział w gruntach przekazanych przez gminy pod budownictwo mieszkaniowe w Polsce, miało województwo dolnośląskie (13,5%), a w 2014 roku śląskie (16,4%), które w latach 2015, 2016, 2017 zajmowało pod tym względem drugie miejsce. 

W 2017 r. w województwie dolnośląskim najwięcej terenów przekazał Wrocław (16,4%), nieco mniej powiat kłodzki (11,3%). W obu powiatach w większości zostały one przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne (odpowiednio: 67% i 82%), we Wrocławiu głównie pod budownictwo mieszkaniowe spółek (82,5%), natomiast w powiecie kłodzkim budownictwo mieszkaniowe osób fizycznych (56,5%).

W województwie śląskim wyróżniały się powiaty: tarnogórski (17,7%), będziński (11,7%) i Świętochłowice (10,5%), w których wszystkie grunty przekazane przez gminy przeznaczono pod budownictwo jednorodzinne. W powiatach tarnogórskim i Świętochłowicach przekazano je natomiast głównie pod budownictwo mieszkaniowe spółek (odpowiednio: 77,1% i 91,9%), a w będzińskim budownictwo mieszkaniowe osób fizycznych (81,5%).

W odniesieniu do gruntów znajdujących się w zasobach gmin z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe najniższy udział miało województwo świętokrzyskie (1,3%), a nieco większy podlaskie (1,5%). W województwie świętokrzyskim największy udział miały powiaty: ostrowiecki (23,3%) i buski (15,5%), w których wszystkie grunty przypadały pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne osób fizycznych.

W województwie podlaskim wysoki udział miały powiaty: białostocki i hajnowski (po prawie 19%), przy czym w białostockim aż 87,0%, a w hajnowskim całość tego rodzaju gruntów przekazano pod budownictwo jednorodzinne osób fizycznych.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25