facebook RSS # #

28.01.2020 18:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-14 08:50       aktualizacja: 2019-06-14 09:11       NIERUCHOMOŚCI
  A A A

CBA w Jarocinie. CBA doprowadziło do unieważnienia przetargu na sprzedaż działki przez miasto Jarocin

CBA w Jarocinie. CBA doprowadziło do unieważnienia przetargu na sprzedaż działki przez miasto Jarocin
Fot. CBA
CBA doprowadziło do uniewaznienie przetargu na sprzedaż przez miasto Jarocin działki o powierzchni 41,8 ha. Urzędnicy mieli za wcześnie otworzyć koperty z ofertami przetargowymi. 

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA przeprowadzili kontrolę procesu sprzedaży nieruchomości o powierzchni 41,7807 ha położonej w Jarocinie. Sprzedaż miała się odbyć w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.

Jak wynika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin, nieruchomości te zakwalifikowane zostały jako tereny z przewagą obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (tereny skoncentrowanej aktywności gospodarczej) – z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa.

Jak ustaliło CBA, wbrew treści studium, władze miasta zdecydowały się na sprzedaż ww. nieruchomości na cele rolne, zawężając krąg potencjalnych nabywców do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych, zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Cenę wywoławczą za tę nieruchomość, położoną w granicach miasta, określono na 3.355.000,00 zł, tj. około 8 zł/m2.

23 maja 2019 roku, tj. w dniu, w którym miała odbyć się część jawna przetargu, funkcjonariusze udali się do urzędu miejskiego w Jarocinie i uczestniczyli w części jawnej przetargu. Wówczas zauważyli, że koperty zawierające oferty zostały już wcześniej otwarte przez pracowników magistratu.

Przewodniczący komisji przetargowej wyjaśnił, że otwarcia kopert z ofertami dokonano wcześniej, w celu sprawdzenia, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu.

Jak ustalili funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA, dokonanie otwarcia kopert z ofertami na etapie kwalifikowania oferentów do przetargu było sprzeczne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wystąpienie takiej sytuacji stworzyło nadto możliwość wglądu w treść oferty i okazję do wywierania wpływu na wynik przetargu poprzez manipulację przebiegiem postępowania np. w wyniku korygowania treści oferty lub jej profilowania pod kątem ofert konkurencyjnych, przed oficjalną czynnością otwarcia kopert z ofertami. W szczególności mogło dojść do ujawnienia ceny zawartej w ofercie, co godzi w zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę niejawności ofert przed momentem ich otwarcia w części jawnej przetargu.

W efekcie delegatura CBA w Poznaniu wystąpiła do burmistrza Jarocina z wnioskiem o unieważnienie ww. przetargu. W dniu 28 maja 2019 roku burmistrz wydał zarządzenie w tej sprawie.

Źródło: CBA

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25