facebook RSS # #

24.01.2020 17:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-15 14:31       aktualizacja: 2019-10-15 14:33       NIERUCHOMOŚCI
  A A A

Będzie drożej. Wzrosną stawki czynszów za lokale komunalne w Krakowie

Będzie drożej. Wzrosną stawki czynszów za lokale komunalne w Krakowie
Fot.PAP/J.Ochoński
Od maja 2020 r. w Krakowie wzrosną stawki czynszu za lokale komunalne, Skarbu Państwa i socjalne. Najniższa stawka czynszu w Krakowie będzie wynosić 4,90 zł za 1 m2, a najwyższa - 12,52 zł za 1 m2, w lokalach socjalnych opłaty wyniosą 2,45 zł. - zdecydowała Rada Miasta.

Ostatnia podwyżka stawki czynszowej w Krakowie miała miejsce w 2008 r. Obecnie najwyższa stawka czynszu wynosi 7,87 zł za 1 m2.

"Ponieważ idą dość trudne czasy dla budżetu samorządu, miasto nie może już dłużej pokrywać deficytu w zakresie mieszkalnictwa. Potrzebujemy też pieniędzy, aby przyspieszyć remonty pustostanów. Co więcej, o zmianę czynszów w lokalach Skarbu Państwa prosi nas wojewoda i nie jesteśmy w stanie ich wprowadzić inaczej niż równolegle ze zmianami czynszów w lokalach komunalnych i socjalnych" - mówi zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider.

Wojewoda Małopolski w piśmie z 3 grudnia 2018 r. skierowanym do prezydenta Krakowa podnosił, że "w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz przy zastosowanych przez rząd programach pomocowych, dochody wielu gospodarstw domowych uległy poprawie, a rosnące koszty utrzymania lokali (w tym podatek od nieruchomości, koszty energii, koszty centralnego ogrzewania pomieszczeń wspólnych, koszty utrzymania zieleni, obowiązkowe przeglądy itp.) powinny uwzględniać podwyżki czynszów". Wojewoda argumentował ponadto, że "gospodarstwa domowe o niskich dochodach mają szeroki wachlarz pomocy wielu oferowanych i finansowanych przez budżet państwa form pomocy społecznej".

Miasto podnosi dodatkowo, że od ostatniej podwyżki czynszów komunalnych wzrosło przeciętne wynagrodzenie (z 2 691,03 zł w 2007 r. do 4 585,03 zł w ubiegłym roku), co roku rośnie też płaca minimalna, dlatego proponowany wzrost stawek może być łagodzony przez ogólny wzrost dochodów mieszkańców.

Według władz Krakowa, po zmianie stawek tylko w przyszłym roku dochody z mieszkalnictwa w Krakowie wzrosną nawet o 15 mln zł.

Nowe stawki wynikają wprost z przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023. Zgodnie z nim, należy dążyć do tego, aby najwyższa stawka czynszu z tytułu najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków nie była niższa niż 3 proc. wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Miasto tłumaczy, że "podwyżki są niezbędne, by miasto mogło inwestować w remonty lokali, a także przystosować do zamieszkania nowo pozyskane lokale".

"Mamy 1402 osoby oczekujące na mieszkanie z gminnego zasobu, a czas oczekiwania to czasem cztery lata. Zmieni się to niebawem m.in. właśnie dzięki zwiększeniu nakładów na remonty, a także oddaniu już w ciągu dwóch najbliższych lat 568 lokali, które budujemy" - mówi dyrektor wydziału mieszkalnictwa UMK Andrzej Poznański.

W 2018 r. wpływy z opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wynosiły 39 152 341 zł, a koszty utrzymania - 64 540 065 zł.

Aktualnie - według danych udostępnionych przez władze Krakowa - 17 proc. budynków, w których położone są gminne lokale mieszkalne, jest w złym stanie technicznym, a 52 proc. w średnim stanie technicznym. Obiekty wymagają termomodernizacji, wymiany okien, nowych elewacji, remontów dachów, klatek schodowych, zmiany instalacji centralnego ogrzewania czy ich regulacji.

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie Katarzyna Zapał zapewniła, że w powiadomieniach o zmianach, które będą dostarczane mieszkańcom w grudniu i styczniu przyszłego roku, znajdą się informacje o wszystkich oferowanych przez Gminę Miejską Kraków formach pomocy mieszkaniowej dla lokatorów w trudnym położeniu materialnym, a także wszystkich jednostkach, które zajmują się rozpatrywaniem wniosków.

"Najważniejszą formą jest obniżka czynszu na wniosek mieszkańca udzielana na 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia. Do tego dochodzą dodatki mieszkaniowe, zryczałtowane dodatki energetyczne, świadczenia socjalne, rzeczowe i pieniężne, oraz cała gama form pomocy dla tych mieszkańców, którzy są zadłużeni: - wylicza dyrektor Zapał.

Stosowany przez Gminę Miejską Kraków system obniżek czynszu waha się od 20 do nawet do 70 proc. jego wartości. Głównym kryterium przyznania obniżki jest wysokość dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

W zasobie mieszkaniowym gminy Kraków znajduje się łącznie około 15 tys. mieszkań, w tym ponad 11 100 mieszkań komunalnych i 3 882 mieszkania socjalne. Ich najemcy będą zawiadamiani przez Zarząd Budynków Komunalnych o wypowiedzeniu dotychczasowych stawek czynszu i wprowadzeniu nowych.

Jak informuje krakowski magistrat, ze względu na skalę przedsięwzięcia, będzie to trwało do trzech miesięcy, czyli do końca stycznia 2020 r. Po tym terminie będzie obowiązywał 3-miesieczny okres przerwy, a z dniem 1 maja 2020 r. zaczną obowiązywać nowe stawki.

js/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25