facebook RSS # #

16.02.2020 19:45

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-27 11:12       aktualizacja: 2020-01-27 12:19       NIERUCHOMOŚCI
  A A A

Tańsze mieszkania. W Katowicach 40 mieszkań na wynajem w zamian za remont

Tańsze mieszkania. W Katowicach 40 mieszkań na wynajem w zamian za remont
Fot.PAP/A.Grygiel
W Katowicach rusza kolejna, 13. edycja programu „Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajęcie po preferencyjnej cenie lokalu od miasta w zamian za jego odnowienie. Dotychczas w ten sposób ponad 300 lokali znalazło swoich najemców.

Jak podkreślają urzędnicy, w ostatnich edycjach liczba chętnych była wielokrotnie większa niż dostępnych mieszkań. W poniedziałek 27 stycznia została opublikowana lista z 40 lokalami przeznaczonymi do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

„+Mieszkanie za remont+ to doskonała okazja na znalezienie swego lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny z punktu widzenia miasta, bo pozwala nie tylko zaspokajać ważne potrzeby mieszkańców, ale też sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów” - podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak dodał, zdarza się także, że osoby spoza miasta, otrzymując „mieszkanie za remont”, meldują się w Katowicach i płacą tu podatki. „Dla potencjalnych najemców bardzo ważna jest też możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach mieszkania usytuowanego w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta - po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania w nim” - zaznaczył prezydent.

W ubiegłym roku lokalne władze wprowadziły zapisy, które mają zwiększyć udział w programie także osób żyjących samotnie. Wcześniej mogły one także starać się o takie lokale, ale wobec olbrzymiego zainteresowania nie miały wielkich szans na zdobycie lokum. „Od tej edycji większe szanse będą miały także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach” – powiedział Krupa.

Jak podała rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka, w obecnej edycji programu do wyboru jest 40 mieszkań o powierzchni od 15 m kw. do prawie 80 m kw. „Cena najmu za 1 m kw. waha się od 3,25 zł do 5,80 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania” - powiedziała. Oferowane przez miasto lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu, ale też na Koszutce, Ligocie, w Piotrowicach i Szopienicach.

Aby wziąć udział w programie, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Np. dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się pomiędzy 1650 zł a 4400 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1100 zł do 2860 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu.

„Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, a tak z reguły jest, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy też kwestię bezdomności” - wyjaśniła Ewa Lipka.

Kryteria punktowe przy przyznawaniu „Mieszkania za remont":

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

poniżej 8 m2                                             8 pkt
od 8 m2  do 9,99 m2                                6 pkt
od 10 m2  do 12 m2                                 4 pkt
powyżej 12 m2                                         2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych (zamieszkujących samotnie):

poniżej 16 m2                                           8 pkt
od 16 m2  do 19,99 m2                            6 pkt
od 20 m2  do 24 m2                                 4 pkt
powyżej 24 m2                                         2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:
do 1 roku:                  2 pkt
powyżej 1 roku:       5 pkt

kon/ jp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25