facebook RSS # #

21.07.2019 18:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-02 14:08       aktualizacja: 2019-05-02 15:56       PARLAMENT EUROPEJSKI 2019
  A A A

Kodeks wizowy. Do Strefy Schengen łatwiej legalnym podróżnym

Kodeks wizowy. Do Strefy Schengen łatwiej legalnym podróżnym
© European Union 2011 - Source: EP /Jan Van De Vel
Po pięciu latach negocjacji unijne instytucje uzgodniły nowy kodeks wizowy, zmieniający i upraszczający procedury wizowe obowiązujące przy wjeździe na teren UE. To dobra informacja dla obywateli ponad 100 państw, którzy są zobowiązani posiadać wizę przy wjeździe do Polski, Francji czy Hiszpanii. A chętnych na wjazd do Strefy Schengen przybywa; w 2016 r. do unijnych konsulatów wpłynęło ponad 15 mln wniosków o wydanie wizy.

Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie na ostatniej w tej kadencji sesji plenarnej. Nowe przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE.

Główne cele reformy to ułatwienie legalnych podróży w celach turystycznych, handlowych i biznesowych oraz bonusy dla krajów spoza UE współpracujących przy readmisji nielegalnych migrantów. Teraz procedury dla osób podróżujących w dobrej wierze będą prostsze, pojawił się też bezpośredni związek między polityką wizową a polityką migracyjną.

Nowe przepisy pozwalają składać wnioski od 6 miesięcy do 15 dni przed podróżą, dają możliwość wypełnienia i podpisania wniosku elektronicznie, wprowadzają zharmonizowane podejście do wydawania wiz wielokrotnego wjazdu osobom często podróżującym, z pozytywną historią wizową, na coraz dłuższy okres - od roku do 5 lat. Spełnianie przez podróżnych warunków wjazdu będzie dokładnie i regularnie sprawdzane. Czas rozpatrzenia wniosku skrócono z 15 do 10 dni.

W celu ułatwienia turystyki krótkoterminowej państwa członkowskie będą mogły wydawać wizy jednorazowego wjazdu bezpośrednio na zewnętrznych granicach lądowych i morskich, w ramach czasowych i sezonowych programów, z zastrzeżeniem ściśle określonych warunków. Wizy te będą ważne na okres pobytu trwający maksymalnie siedem dni, jedynie w wydającym je państwie członkowskim.

Opłata wizowa w wysokości 60 euro nie była zmieniana od 13 lat. Obecnie, z uwagi na znaczny wzrost kosztów rozpatrywania wniosków, podwyższono ją do 80 euro. Są jednak możliwości obniżenia kosztów dla osób poniżej 18 roku życia; dzieci do sześciu lat, studenci i naukowcy będą nadal zwolnieni z opłaty wizowej. Podwyżka ma umożliwić państwom członkowskim utrzymanie odpowiedniego poziomu personelu konsularnego na całym świecie, aby zapewnić ściślejszą kontrolę bezpieczeństwa, a także modernizację sprzętu informatycznego i oprogramowania. Co trzy lata wysokość opłaty za wizę ma być weryfikowana.

Wprowadzono nowy warunek zakupu ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży. Ten mechanizm zostanie oceniony przez Komisję Europejską 15 miesięcy po wprowadzeniu, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów opieki medycznej ponoszonych przez posiadaczy wiz.

W ramach zachęt dla państwa trzecich Komisja Europejska będzie regularnie oceniać ich współpracę z instytucjami UE w dziedzinie readmisji. Jeżeli dane państwo nie będzie współpracować, Komisja zaproponuje Radzie, by przyjąć decyzję wykonawczą nakładającą określone wizowe sankcje związane z przetwarzaniem wniosków, a ostatecznie – z opłatą wizową. Przy pozytywnej ocenie natomiast Komisja może zaproponować Radzie obniżenie opłat wizowych, ograniczenie czasu wymaganego na podejmowanie decyzji w sprawie wniosków wizowych lub wydłużenie okresu ważności wiz wielokrotnego wjazdu.

Obecnie obywatele 105 państw potrzebują wizy, aby móc podróżować po strefie Schengen w celach turystycznych czy biznesowych. Wiza krótkoterminowa, wydana przez jedno z państw Schengen uprawnia jego posiadacza do podróżowania w każdym z 26 państw Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25