facebook RSS # #

22.10.2019 09:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-10 11:27       aktualizacja: 2019-06-10 11:31       PARLAMENT EUROPEJSKI 2019
  A A A

PKW przypomina. 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych

PKW przypomina. 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych
Fot.PAP/L.Szymański
Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że pełnomocnicy wyborczy mają 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej. Po 25 czerwca wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zarządzić usunięcie reklam wyborczych na koszt pełnomocnika.

Komitety wyborcze w ramach kampanii wyborczej mogły umieszczać plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Plakaty i hasła wyborcze powinny być umieszczane w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. W przeciwnym razie grozi kara grzywny.

Taka sama kara grozi za umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Obowiązek uporządkowania miejsc przeznaczonych na kampanię wizualną nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej. Warunkiem  pozostawienia reklam wyborczych po 25 czerwca jest jednak uzyskanie zgody właściciela.

Pełnomocnik wyborczy zaniedbujący obowiązek usunięcia plakatów narażą się na karę grzywny. Ponadto, gdy wójt (burmistrz, prezydent) wyda postanowienie o usunięciu elementów agitacji wyborczej, to kosztami tej operacji obciąży pełnomocników.

PKW przypomina również, że policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

woj/
TAGI: WYBORY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25