facebook RSS # #

20.01.2020 17:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-14 14:20       aktualizacja: 2019-06-14 14:25       PARLAMENT EUROPEJSKI 2019
  A A A

Szanse i wyzwania. Gospodarka o obiegu zamkniętym

Szanse i wyzwania. Gospodarka o obiegu zamkniętym
© European Union 2018 - Source: EP/
Emilie GOMEZ;
Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym oznacza konieczność przekształcenia systemów produkcji i nawyków konsumpcyjnych, ale sprzyja ograniczaniu ilości odpadów i powoduje mniejszą zależność od surowców pierwotnych – pisze Mirosław Gwiazdowicz w analizie przygotowanej dla Sejmu.

Założeniem gospodarki o obiegu zamkniętym jest pozostawanie produktów, materiałów i surowców w obiegu tak długo jak to możliwe, a przez to – ograniczenie do minimum wytwarzania odpadów. Ideą jest, że życie produktu nie kończy się zaraz po jego użytkowaniu, ponieważ po nim następuje odzysk i ponowne wykorzystanie surowców.

Wdrażanie tej koncepcji to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej w kończącej się kadencji. Pod koniec 2015 r. KE przedstawiła plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym1 oraz pierwszy pakiet propozycji legislacyjnych. W kolejnych latach pojawiły się następne propozycje.

„Działania te mają na celu wsparcie tworzenia go-spodarki o obiegu zamkniętym na wszystkich etapach łańcucha wartości: od projektowania i produkcji przez konsumpcję, naprawę i regenerację, po zagospodarowanie odpadów i uzyskiwanie surowców wtórnych” – wskazuje ekspert. „Kompleksowość i zakres tych przedsięwzięć świadczą o dążeniu do głębokiej transformacji obecnego modelu gospodarczego” - ocenia.

Przykładowo w dziedzinie projektowania obecnie jednym z kluczowych aktów prawnych dotyczących jest dyrektywa w sprawie ekoprojektu, odnosząca się do produktów elektrycznych i elektronicznych. „Dla jedenastu wybranych grup produktów (m.in. zmywarek do naczyń, pralek i pralko-suszarek, chłodziarek, lamp, wyświetlaczy elektronicznych, w tym monitorów telewizyjnych) opracowane zostały minimalne wymogi związane z możliwością naprawy, dostępnością części zamiennych, możliwością demontażu i recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu” – wyjaśnia ekspert.

Jak jednak zauważa, transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym zależy w znacznym stopniu od wyborów dokonywanych przez konsumentów. „Aby ułatwić im podejmowanie świadomych decyzji, Komisja opracowuje jednolitą metodykę obliczania tzw. śladu środowiskowego dla różnych grup produktów” - podkreśla. Ślad środowiskowy jest miarą wskazującą wielkość presji na środowisko powodowaną przez dany produkt w ciągu całego cyklu życia, od etapu produkcji po jego użytkowanie i wycofanie z użytkowania. „W przygotowaniu jest również system oceny punktowej dotyczący zdatności produktów do naprawy” – podaje Mirosław Gwiazdowicz.

Zaznacz, że transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest odpowiedzią na kryzys środowiska naturalnego, wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz utrzymującą się zależność od importu surowców strategicznych z krajów trzecich.

„To proces długotrwały i wymagający zmian prawnych, organizacyjnych i społecznych, nie tylko na poziomie unijnym, ale też krajowym” – podsumowuje ekspert. „Wiążą się z tym liczne zobowiązania nakładane na państwa członkowskie oraz podmioty gospodarcze. Efektem postępującej transformacji ma być jednak bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój nowych technologii, słabsza presja na środowisko naturalne oraz mniejsza zależność od surowców spoza Unii” – wylicza.

aba/


 


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25