facebook RSS # #

20.01.2020 05:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-22 13:11       aktualizacja: 2019-11-22 15:28       PARLAMENT EUROPEJSKI 2019
  A A A

Pilotażowy projekt. Geblewicz: wielopoziomowe sprawowanie rządów nie jest sloganem

Pilotażowy projekt. Geblewicz: wielopoziomowe sprawowanie rządów nie jest sloganem
Fot. Komitet Regionów
Wielopoziomowe sprawowanie rządów nie jest sloganem i nie powinno ograniczać się do koncepcji czysto akademickiej – podkreślił w piątek w Rzymie marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Marszałek, który jest sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów w sprawie lepszego stanowienia prawa, wziął udział w 9. Konferencji na temat pomocniczości, która odbyła się we włoskim Senacie.

"Traktat z Lizbony niewątpliwie spowodował włączenie na stałe wielopoziomowego sprawowania rządów do funkcjonowania Unii Europejskiej. (…) Wielopoziomowe sprawowanie rządów nie jest sloganem i nie powinno ograniczać się do koncepcji czysto akademickiej " – podkreślił Geblewicz.

Marszałek zwrócił uwagę, że Europa jest wielowarstwowym systemem politycznym i systemem sprawowania rządów. "Nadszedł czas, by w pełni wykorzystać ten fakt w naszej pracy" – apelował Geblewicz.

Do realizacji tego postulatu może przyczynić się zainaugurowany w Rzymie pilotażowy projekt dotyczący pomocniczości Europejskiego Komitetu Regionów i Konferencji Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE). W skład tej ostatniej wchodzi 74 przewodniczących europejskich regionalnych zgromadzeń ustawodawczych z kilku europejskich krajów. Celem wspólnego projektu będzie zorganizowanie debat w zgromadzeniach regionalnych na temat rocznego programu prac Komisji Europejskiej. Do KE trafi następnie opinia samorządów w tej sprawie.

To nie jedyna inicjatywa Komitetu Regionów dot. pomocniczości. Na początku roku Komitet uruchomił projekt pilotażowy "Sieć regionalnych centrów" (#RegHub). Podczas fazy pilotażowej projektu (2019–2020) Komitet będzie zasięgał opinii 37 regionów – w tym pięciu polskich - w celu przetestowania metod przekazywania informacji zwrotnych na temat wdrażania wybranych polityk UE np. w zakresie zamówień publicznych, zmiany klimatu, ochrony środowiska i spójności. Następnie opinie zostaną przekazane unijnym prawodawcom.

Jak podkreślił Geblewicz, europejskie miasta i regiony mają ogromne praktyczne doświadczenie we wdrażaniu prawodawstwa UE - wiedzą, które rozwiązania się sprawdzają w terenie, i najlepiej znają potrzeby obywateli. Zdaniem marszałka, kwestią zdrowego rozsądku jest zatem, by szczeble najbardziej odpowiedzialne za wdrażanie przepisów UE miały możliwość wzięcia aktywniejszego udziału w ich opracowywaniu.

"Pomiędzy różnymi szczeblami sprawowania rządów musi być stabilny przepływ informacji. Musimy również dopilnować, by obywatele byli jego częścią. (…) W walce z populizmem dużym atutem może być komunikacja na temat pomocniczości jako koncepcji przyjaznej dla obywateli. Politycy lokalni i regionalni są dobrze przygotowani, by przekazywać takie przesłania europejskim obywatelom" – ocenił samorządowiec.

Geblewicz wyraził też nadzieję, że Parlament Europejski w nowej kadencji będzie silnie zaangażowany w realizację koncepcji aktywnej pomocniczości. Nawiązanie "bardziej ożywionego, stałego dialogu politycznego" między PE a KR-em, zdaniem marszałka, w dużej mierze zwiększyłoby przejrzystość europejskiego procesu decyzyjnego.

"Nasi obywatele są zainteresowani UE i pokładają w niej nadzieję, lecz czują się również od niej oderwani. Ustanowienie dwustronnych kanałów komunikacji między PE a KR-em pomogłoby zwiększyć bliskość i legitymację demokratyczną Unii" - podkreślił.

Geblewicz powiedział też, że w ostatnim czasie współpraca między Komisją Europejską a KR-em wykroczyła poza ustalenia zawarte w umowie o współpracy i spodziewa się, że w nadchodzącej kadencji KE będzie można nadal wykorzystywać "owocne kontakty".

Samorządowiec zwrócił też uwagę na "szczebel" krajowy, mówiąc, że istotne jest, by regiony współpracowały z poziomem krajowym i by "szczeble" te uzupełniały się wzajemnie, a nie konkurowały ze sobą.

"Nadszedł kluczowy moment dla Unii Europejskiej, przed którą na początku kadencji stoją poważne wyzwania, ale i otwierają się fantastyczne możliwości. Nasze wybory zadecydują o tym, czy UE odniesie sukces jako projekt, któremu obywatele mogą zaufać i za który mogą się czuć odpowiedzialni" – zaznaczył Geblewicz.

Organizowana co dwa lata przez Europejski Komitet Regionów Konferencja na temat pomocniczości ma na celu zwiększenie tempa międzyinstytucjonalnych prac związanych z monitorowaniem tego procesu.

kic/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25