facebook RSS # #

19.06.2018 08:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-10 15:36       aktualizacja: 2017-01-10 15:38       Edukacja
  A A A

Plan sieci. Co w projekcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół

Plan sieci. Co w projekcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
Fot. Fotolia
Zgodnie z nowymi przepisami, uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju muszą zostać podjęte przez rady gmin do 31 marca. Wcześniej jednak projekty uchwał muszą uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. Ma on 21 dni na jej wydanie.

W projekcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego rada gminy powinna określić:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem placówek specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

3) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe, w tym: dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową i rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej;

4) warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez gminę, w tym: dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia i rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dzień zakończenia działalności gimnazjum;

5) warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów odpowiednio w publiczne licea ogólnokształcące, publiczne technika lub publiczne branżowe szkoły I stopnia, w tym dzień rozpoczęcia działalności przez liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia;

6) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, oraz planu sieci publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych prowadzonych w szkołach podstawowych dla dorosłych i publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Uchwały powinny zawierać adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała podjęta przez radę gminy może obejmować zmianę uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z nowym prawem oświatowym, rada gminy podejmując uchwałę, musi mieć na uwadze, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami: o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonowały w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Czytaj również: Projekty uchwał. ŁUW pomaga gminom przy reformie oświaty

jm/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-01-11 07:56:11
lost: Artykuł odwołuje się do rozwiązań z poprzedniego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Art. 206 ustawy stanowi, że podejmuje się uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół..., a projekt tak uchwalony p8rzekazuje się kuratorium do zaopiniowania . A więc zamiast projektu uchwały jest uchwała ws. projektu.
 
2017-01-11 07:44:36
mireko66: Na zapytanie skierowane do MEN o projekt uchwały uzyskałem następującą odpowiedź: "Do końca tygodnia pokażemy wzór uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.". Z pewnością taki wzór znacznie ułatwi i przyspieszy proces w jst.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25