facebook RSS # #

18.06.2018 02:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-12 11:02       aktualizacja: 2017-09-12 16:13       PRZEGLĄD PRASY
  A A A

Mediacje w KPA. Ekspert o możliwości korzystania z dobrowolnych mediacji przez samorządy

Mediacje w KPA. Ekspert o możliwości korzystania z dobrowolnych mediacji przez samorządy
Fot. P. Nowak/ UŁ
Publikujemy wypowiedź dra Pawła Nowaka związanego z Uniwersytetem Łódzkim, na temat skutków nowelizacji KPA dla pracy gmin

W czerwcu odbyło się w Lublinie IV Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy. Tematem jednego z paneli dyskusyjnych w bloku „Zarządzanie urzędem” były skutki nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla codziennej pracy jednostek samorządu terytorialnego.

Wiele wątpliwości uczestników budził rzeczywisty wpływ nowelizacji na zakładane cele: przyśpieszenie procedur administracyjnych i zrównoważenie pozycji obu stron postępowania. Jednak dla mnie najciekawszym zagadnieniem była propozycja jednego z zaproszonych ekspertów, aby samorządy z własnej woli korzystały z opisanej w art. 96 a (i w późniejszych) możliwości dobrowolnych mediacji.

Skorzystanie z tej rady może mieć jednak ciekawe z punktu widzenia administracji samorządowej implikacje. Bo kiedy w ogóle mediacje mogą być przydatne? Wtedy, kiedy wystąpi różnica zdań pomiędzy organem administracji publicznej wydającym decyzję, a niezadowolonym z treści decyzji klientem. Nie da się ukryć, że najczęściej w sytuacji, gdy klient będzie kwestionował wysokość należnej urzędowi daniny publicznej.

Przyjmijmy hipotetyczną ale dość prawdopodobną sytuację – urząd gminy wydaje decyzję o wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji - oczywiście na podstawie stawek przyjętych przez radę gminy. Następnie zaprasza do podjęcia mediacji, których pozytywne z punktu widzenia klienta urzędu zakończenie może oznaczać: zaniechanie pobrania opłaty, zmniejszenie wartości opłaty i/lub rozłożenie jej na raty.

Po jakimś czasie przychodzi do gminy kontrola. Nie jest aż tak istotne czyja, może być: urzędu skarbowego, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego – instytucji, które mogą zadać kluczowe pytanie jest sporo.

A przy „dociekliwych” kontrolujących kluczowe pytanie zabrzmi: dlaczego i na jakiej podstawie gmina dobrowolnie zrezygnowała z należnych przychodów? Bo przecież do tego sprowadza się efekt podjętych mediacji. W najlepszym wypadku skończy się na pisaniu wyjaśnień. W mniej sprzyjających okolicznościach postępowaniem przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych, a w skrajnie niekorzystnych postępowaniem prokuratorskim. I udowadnianiem, że się nie jest wielbłądem.

Jak więc w praktyce będą wyglądać takie mediacje? Na wszelki wypadek samorządy nie będą zmieniały bezpiecznych, czyli wyliczonych według maksymalnych stawek decyzji, jednocześnie przenosząc odpowiedzialność poczekają, aż podjętą decyzję zmieni sąd administracyjny. Bezpieczeństwo własnych pleców przede wszystkim. Chyba, że pojawią się przepisy wykonawcze lub chociaż oficjalne rekomendacje jak z tego trybu korzystać.

Tworzenie prawa to skomplikowana procedura. Tworzenie dobrego (czyli skutecznego) prawa to długotrwały proces obejmujący nie tylko legislację ale również środowisko jego funkcjonowania, w tym poza prawne skutki jego działania. Inaczej powstają rozwiązania teoretycznie poprawiające sytuację, a w praktyce nieskuteczne lub martwe. A opinie ekspertów? Łatwo je wygłaszać, gdy nie ponosi się za nie odpowiedzialności. Warto posłuchać, żeby poszerzyć wiedzę i poznać potencjalne możliwości.

Czy korzystać? Jako ekspert zalecałbym daleko posuniętą ostrożność…

dr Paweł A. Nowak
Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
Instytut Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

 Dr Paweł A. Nowak – nauczyciel akademicki, samorządowiec, dziennikarz, ekspert w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz działalności samorządu terytorialnego. Autor, manager kilkunastu projektów współfinansowanych ze środków UE.
Zainteresowania zawodowe: społeczeństwo informacyjne, wykorzystanie ICT w działalności samorządów, edukacji oraz włączeniu społecznym.
Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (p.o. Naczelnika Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego) oraz Uniwersytecie Łódzkim (asystent, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego).
Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, członek Zespołu ekspertów ds. społeczeństwa informacyjnego Związku Województw RP, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.Źródło: Uniwersytet Łódzki
jma/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-12 23:00:42
CRTL: Normalnie Amerykę Pan Ekspert odkrył! Przecież to wszytko jest wiadome od czasu pastowania projektu nowelizacji K.p.a. Ale za to reklama Panu dr. zrobiona bardzo ładna.
 
2017-09-12 18:44:12
Jarek: Panie doktorze, opłata za zajęcie pasa drogowego jest dochodem a nie przychodem, tak dla porządku.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25