facebook RSS # #

24.02.2018 16:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-06 09:49       aktualizacja: 2018-02-06 09:50       ZAINWESTUJ W GMINIE
  A A A

Mosina: Działka inwestycyjna na sprzedaż

Mosina: Działka inwestycyjna na sprzedaż
Gmina Mosina (woj. wielkopolskie) planuje sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2767/10, 2767/12, 2767/14, 2767/16, 2767/18, stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana o łącznej powierzchni 17.926 m2.

Dla przedmiotowych działek gruntu w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów i budynków opis użytków oznaczono jako: RVI, RV- grunty jednakże zgodnie z uchwałą nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3732) ww. nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 5P/U oraz w części (fragment dz. 2767/18) pod tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI, na części terenu (dz. 2767/10 i fragment dz. 2767/18) wyznaczono archeologiczna strefę ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość położona jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego ustanowionej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 3556).

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie Pl. 20 Października 1 – sala nr 110.

Treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 125, tel. 61 8109 576 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl. › mienie gminne › sprzedaż mienia gminnego oraz www.mosina.pl › dla inwestora
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25