facebook RSS # #

23.09.2019 11:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-22 14:15       aktualizacja: 2016-02-22 16:30       ABC Rodzina 500
  A A A

ABC 500 Plus S. S jak sprawozdanie. Do 30 września 2017 r. co miesiąc

ABC 500 Plus S. S jak sprawozdanie. Do 30 września 2017 r.  co miesiąc
Sprawozdania należy składać wojewodzie co miesiąc
do 30 września 2017 roku
Za podręcznikiem instruktażowym dla samorządów dotyczącym programu Rodzina 500 Plus publikujemy informacje na temat obowiązku składania przez gminy sprawozdań rzeczowo-finansowych. Mamy dla Państwa wersję w Wordzie.

W związku z realizacją zadań wynikających z programu Rodzina 500 Plus gminy będą zobowiązane do sporządzania i przekazywania wojewodzie, drogą elektroniczną, sprawozdań rzeczowo-finansowych.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. sprawozdania będą przedkładane wojewodzie w okresach miesięcznych. Natomiast od 1 października 2017 r. będzie obowiązywał kwartalny cykl przedkładania powyższych sprawozdań.

W pierwszym okresie trwania programu (1 kwietnia 2016 r. – 30 września 2017 r.), gmina zobowiązana będzie do przekazania do 7. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca, miesięcznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Termin przekazania pierwszego miesięcznego sprawozdania (za kwiecień 2016 r.) dla gmin to 7 maja 2016 r.
Od 1 października 2017 r. gmina będzie zobowiązana do przekazania do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, kwartalnego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Dane zawarte w tych sprawozdaniach dotyczyć będą przede wszystkim: wydatków na świadczenie wychowawcze, liczby wypłaconych świadczeń, struktury rodzin pobierających świadczenie wychowawcze czy obsługi realizacji zadania.

Ponadto, raz na kwartał, gminy zobowiązane będą do przesyłania tzw. zbiorów centralnych o beneficjentach świadczenia wychowawczego. Termin pierwszego przesyłu zbioru to lipiec 2016 r.

Wzór sprawozdań znajduje się w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo- finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (dokument w Wordzie w załączniku).
ZAŁĄCZNIKI: ROZPORZĄDZENIE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25