facebook RSS # #

19.02.2020 14:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-24 10:28       aktualizacja: 2017-10-24 10:55       Aktualności
  A A A

Instrukcja ws 500+. MRPiPS: warto złożyć wniosek do końca października

Instrukcja ws 500+. MRPiPS: warto złożyć wniosek do końca października
Fot. PAP/R. Pietruszka
Jeżeli złożymy wniosek o 500 plus do końca października, to mamy gwarancję otrzymania wsparcia na cały okres świadczeniowy – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort wyjaśnił, że wnioski o świadczenie 500 plus musza być przekazane do rozpatrzenia marszałkowi województwa, gdy jeden bądź więcej członków rodziny występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.

Ministerstwo podkreśliło, że przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. „Jeśli ktoś korzysta już ze świadczenia o podobnym charakterze za granicą, nie otrzyma go w Polsce” – zaznaczył resort.

MRPiPS wskazało, że w przypadku pobierania świadczenia rodzinnego za granicą i otrzymywania świadczenia wychowawczego w Polsce, trzeba będzie zwrócić przyznane pieniądze, wraz z odsetkami w Polsce lub za granicą.
„W pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w drugiej kolejności - z tytułu otrzymywania emerytury lub renty i w ostatniej - na podstawie miejsca zamieszkania.
Państwo mające pierwszeństwo wypłaca pełną kwotę świadczeń rodzinnych - po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie, natomiast drugie państwo wypłaca dodatek dyferencyjny” – tłumaczy MRPiPS.

Dodatek dyferencyjny to kwota stanowiąca różnicę między wysokością świadczeń w przypadku, gdy ich wysokość w drugim państwie przewyższa sumę świadczeń w pierwszym państwie tak, aby osoba zainteresowana otrzymała najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z państw członkowskich.

MRPiPS zwróciło uwagę, że od 11 lat funkcjonuje w Unii Europejskiej mechanizm koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Określa zasady wypłaty świadczeń dla rodzin i zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.

Ministerstwo zaznaczyło, że kwestią koordynacji świadczeń zajmują się marszałkowie województw, poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Gdy rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałka województwa w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy – przypomniał resort.

mm/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25