facebook RSS # #

19.06.2018 08:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-07-18 10:47       aktualizacja: 2016-07-28 14:52       Aktualności
  A A A

Polityka senioralna. Rząd powinien przedstawić informację o sytuacji osób starszych do 31 października

Polityka senioralna. Rząd powinien przedstawić informację o sytuacji osób starszych do 31 października
Rząd powinien przedstawić informację
o sytuacji osób starszych
do 31 października
Bogusława Urbaniak
Fot. Uniwersytet Łódzki
Rada Ministrów powinna przedstawić Sejmowi i Senatowi informację o sytuacji osób starszych w Polsce do 31 października – przypomina Bogusława Urbaniak z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

W grudniu 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (Uchwała nr 238, ogłoszona w „Monitorze Polskim” z dnia 4 lutego 2014 r., poz.118). W dokumencie sprecyzowano, że „polityka senioralna rozumiana jest szeroko jako ogół działań, w okresie całego życia człowieka, prowadzących do zapewnienia warunków wydłużenia aktywności, zarówno zawodowej, jak i społecznej, oraz samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych”.

Z zapisu wynika, że polityka senioralna obejmuje działania całożyciowe, które obejmują wszystkie fazy życia, a ich celem jest efekt finalny w postaci samodzielnego i niezależnego życia po 60. roku życia.

Czym jest polityka senioralna i jakie podmioty są jej realizatorami w świetle zapisów Uchwały nr 238? „Polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się”.

Za komponent polityki senioralnej można uznać politykę wobec osób starszych (osoby w wieku 60+, a w odniesieniu do aktywności zawodowej w wieku 50+) ukierunkowaną na zapewnienie warunków godnego i zdrowego starzenia się. W Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (Program ASOS) zawarto zobowiązanie przygotowania wspomnianych wyżej Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (ZDPS).

Do pakietu działań na rzecz osób starszych, które m.in. obejmuje polityka senioralna można zaliczyć:
- Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (Program ASOS), który jest dokumentem implementacyjnym dla ZDPS (na realizację Programu przewidziano 40 mln zł w 2016 roku);
- Wieloletni Program „Senior-Wigor” na lata 2015-2020, będący uzupełnieniem działań realizowanych w ramach Programu ASOS (na realizację Programu zaplanowano 40 mln zł w 2016 r. i 60 mln zł w 2017 roku).

Zwieńczeniem zapowiedzianych działań jest Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, która określa zakres monitorowania i przedstawiania informacji o sytuacji osób starszych, prowadzonego przez organy administracji publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych w Polsce. Z art. 6.3 wynika, że tryb przygotowania informacji o sytuacji osób starszych zostanie określony w rozporządzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Przygotowanie rozporządzenia zostało przewidziane na pierwsze półrocze 2016 r., a podmiotem odpowiedzialnym za to zadanie jest Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rada Ministrów powinna przedstawić Sejmowi i Senatowi informację o sytuacji osób starszych w Polsce do 31 października 2016 r.

Dyskusje toczące się w Komisji Polityki Senioralnej na temat zakresu prac prowadzonych nad przygotowaniem informacji o sytuacji osób starszych wskazują na kontrowersje wokół skali spraw podlegających corocznemu monitorowaniu przez wyróżnione podmioty, w szczególności chodzi o pracochłonność działań spoczywających na organach administracji publicznej.

Materiał nadesłany przez Uniwersytet Łódzki
Kkż/Serwis Samorządowy PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25