facebook RSS # #

19.06.2018 08:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-02 15:31       aktualizacja: 2016-09-02 15:29       Aktualności
  A A A

No risk no fun. Administracja nie wie, jak wydawać środki na e-społeczeństwo

No risk no fun. Administracja nie wie, jak wydawać środki na e-społeczeństwo
Według eksperta polska administracja
publiczna wciąż nie wie jak wydać
środki na e-administrację
Fot. Fotolia
Głównym źródłem finansowania społeczeństwa informacyjnego są środki pomocowe UE. Niestety, administracja wciąż nie wie, jak i na co ma je wydać - uważa ekspert Paweł A. Nowak.

Budowa społeczeństwa informacyjnego jest jednym z priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej do 2020 roku. W Polsce za realizację tego zadania w sferze publicznej odpowiada administracja rządowa oraz samorząd terytorialny.

Głównym źródłem finansowania tego obszaru były (i prawdopodobnie w najbliższych latach będą) środki pomocowe UE. Niestety polska administracja publiczna wciąż nie wie jak i na co ma je wydać.

Zgodnie z podziałem kompetencji administracja centralna odpowiada za zadania o charakterze ogólnokrajowym, dlatego powinna inwestować tam, gdzie liczy się zaspokajanie potrzeb wszystkich obywateli, gdzie konieczne jest tworzenie infrastruktury krytycznej dla sprawnego funkcjonowania państwa. 

Za zaspokajanie potrzeb obywateli na szczeblu lokalnym i regionalnym odpowiada samorząd terytorialny. Administracja samorządowa jest więc odpowiedzialna za wiele istotnych obszarów naszego życia - edukację, służbę zdrowia, budowę e-administracji i pomoc społeczną, dlatego bezpośrednio wpływa no jakość życia mieszkańców.

Są to równocześnie obszary, w których największe efekty przynosi wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, czyli budowa społeczeństwa informacyjnego. To jednocześnie sfera, w której obywatele oczekują udostępnienia nowoczesnych eUsług publicznych (co najmniej na poziomie dwustronnej interakcji, a najchętniej pełnej transakcji).

Jednak podjęcie decyzji inwestycyjnej z wykorzystaniem środków UE w każdym z nich obciążone jest różnorodnymi rodzajami ryzyka. Część z nich to standard w inwestycjach publicznych: przedłużające się procedury zamówień publicznych, zachowanie płynności finansowej inwestycji, jakość usług/dostaw świadczonych przez wykonawców wyłonionych w przetargach - to ryzyko, które zdążyliśmy oswoić i potrafimy je przewidzieć oraz szacować.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda, gdy zacznie się analizować efektywność i trwałość inwestycji w tych obszarach: czy gimnazja zostaną zlikwidowane?, czy (a jeśli tak to w jakim zakresie) będzie działać platforma P1?, jak (i kiedy) będzie działać Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej?, czy czeka nas reforma systemu zabezpieczeń społecznych, a jeśli tak, to jak ona wpłynie na zakres zadań samorządu?

Ponadto kluczowe zagadnienie - kiedy polski system prawny zostanie dostosowany do wymogów unijnych, tak aby nie groziły korekty finansowe w projektach, które wynikają ze stosowania niezgodnego z zasadami UE prawa krajowego?

Perspektywa finansowa 2014-2020 jest bez wątpienia ostatnią, która daje możliwość inwestycji pozwalających na głębokie zmiany strukturalne i unowocześnienie działania polskiej administracji. Potrzebny jest jednak plan działania, stabilne zasady współpracy pomiędzy administracją centralną i samorządową oraz podział ryzyka i zakresu odpowiedzialności.

Nie „w przygotowaniu", czy na papierze, tylko „tu i teraz", w realizacji. Na zaplanowanie, przygotowanie i realizację dużej inwestycji samorząd terytorialny potrzebuje 3 do 4 lat. Pod warunkiem, że wie jakie są warunki brzegowe i wymagany zakres interwencji. A czas na sensowne inwestycje ucieka i z każdym miesiącem będzie uciekał coraz szybciej.

Paweł A. Nowak

mgr Paweł A. Nowak - nauczyciel akademicki, samorządowiec, dziennikarz, ekspert w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz działalności samorządu terytorialnego. Autor, manager kilkunastu projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zainteresowania zawodowe: społeczeństwo informacyjne, wykorzystanie ICT w działalności samorządów, edukacji oraz włączeniu społecznym.

Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (p.o. Naczelnika Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego) oraz Uniwersytecie Łódzkim (asystent, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego).

Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Członek Zespołu ekspertów ds. społeczeństwa informacyjnego Związku Województw RP.
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.


Źródło: Uniwersytet Łódzki

Kkż/Serwis Samorządowy PAP

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25