facebook RSS # #

17.02.2019 11:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-08 14:59       aktualizacja: 2016-09-08 16:11       Aktualności
  A A A

Budżet obywatelski. Czy odzwierciedla realne potrzeby mieszkańców?

Budżet obywatelski. Czy odzwierciedla realne potrzeby mieszkańców?
Czy budżet obywatelski
odzwierciedla realne potrzeby mieszkańców?
Fot. Fotolia
Budżet obywatelski to przejaw dobrowolnego zaangażowania, inicjatywy oraz dojrzałości obywatelskiej i odpowiedzialności mieszkańców za miasto - uważa ekspert.

Od 10 września do 9 października br. łodzianie już po raz czwarty będą zmieniać oblicze swojego miasta, decydując, na co wydać środki wydzielone w ramach budżetu obywatelskiego. Jak w latach ubiegłych każdy mieszkaniec może zgłosić (lub poprzeć) więcej niż jedno zadanie.

W tym roku mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę wniosków - 1572 dotyczących zadań inwestycyjnych, społecznych oraz doposażenia bibliotek, szkół, miejskich przychodni czy domów opieki społecznej.

Na liście zadań do głosowania znalazły się te propozycje, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną m.in. co do możliwości realizacji w ciągu roku budżetowego. Wyboru projektów, które będą realizowane w 2017 r. dokonają mieszkańcy Łodzi powyżej 16 roku życia w głosowaniu jawnym poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania bądź też w sposób interaktywny - przez internet.

Te, które uzyskały największą liczbę głosów i - co ważne - zmieściły się w limicie środków ujętych w budżecie obywatelskim, poznamy w październiku br.

Podobnie jak w latach ubiegłych kwota środków przeznaczonych na bieżącą edycję budżetu obywatelskiego wynosi 40 mln zł.

Wprawdzie palmę pierwszeństwa przejęła Warszawa z ponad 50 mln zł, nadal jednak łódzki budżet obywatelski jest jednym z wyższych. Novum jest natomiast podział środków ujętych w budżecie.

Ponad 30 mln zł (30 050 000 zł) przewidziano na zadania osiedlowe, czyli takie, które będą dotyczyć mieszkańców jednej z 36 jednostek pomocniczych (osiedli) Łodzi i będą zlokalizowane na jej terenie.

W podziale środków na poszczególne osiedla przyjęto niestosowany dotychczas algorytm. Zakłada on stałą kwotę dla każdego osiedla w wysokości 200 tys. zł oraz kwotę wprost proporcjonalną do liczby mieszkańców danego osiedla (zaokrąglona jest ona z dokładnością do 10 tys. zł).

W ten sposób osiedla, w zależności od liczby zamieszkujących je osób, mogą zagospodarować od 230 tys. zł do 1,9 mln zł. Uzależnienie wielkości środków od liczby mieszkańców osiedli było jednym z postulatów, który pojawiał się po przednich edycjach.

Pozostałą część pieniędzy tj. 9,9 mln zł dedykowana jest zadaniom ponadosiedlowym (dawniej ogólnomiejskim), czyli tym obejmującym więcej niż jedno osiedle. Pomysłowość autorów tego rodzaju zadań ograniczono progiem kwotowym - wartość zadania nie może bowiem przekraczać 2 487 500 zł, co stanowi równowartości 25 proc. kwoty środków na zadania ponadosiedlowe.

Budżet obywatelski to nie jest jedynie wydawanie publicznych pieniędzy przez mieszkańców. Jest to, jak wskazują doświadczenia innych państw, przejaw dobrowolnego zaangażowania, inicjatywy, przede wszystkim dojrzałości obywatelskiej i odpowiedzialności mieszkańców za miasto.

Ocena zadań ujętych w budżecie obywatelskim nie jest jednak łatwa i jednoznaczna, przez co budżet obywatelski, jako inicjatywa, odbierany jest wielorako. Rozsądek i istota budżetu obywatelskiego nakazuje przedłożenie i wybór projektów mających największe znaczenie dla mieszkańców, tych odpowiadających na ich różnorodne potrzeby, aktywizujących społecznie oraz stwarzających możliwość długoletniego korzystania z nich.

Nadal jednak, mimo realizacji niejednej edycji w Łodzi czy innych polskich miastach, nierzadko odzwierciedlają one bardziej "pomysł, chęć" strony zgłaszającej niż realną potrzebę mieszkańców danego osiedla czy miasta.

Powoduje to, iż oponenci upatrują w nim koncert życzeń mieszkańców i instytucji publicznych, finansowanych z niemałych środków budżetowych. Określają jako pozorny gest władz w stosunku do mieszkańców w zakresie współrządzenia poprzez oddanie części władztwa finansowego - metodę na przyciąganie potencjalnych wyborców.

Wydaje się jednak, że łodzianie po raz kolejny udowodnią, iż budżet obywatelski jest wspólnym działaniem mieszkańców, władz, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych na rzecz wzmacniania społecznej i przestrzennej tkanki miasta, jego rozwoju w wyniku przemyślanego wyboru zadań przedłożonych do budżetu obywatelskiego. Świadczy o tym w dalszym ciągu duże zainteresowanie uczestnictwem w budżecie, a przede wszystkim jego wymierne efekty w postaci wielu inwestycji. Sam budżet i jego zasady wraz z kolejną edycją „dojrzewają” pod wpływem sugestii zgłaszanych przez jego aktywnych uczestników.

Pomimo pojawiających się kontrowersji budżet obywatelski można uznać za lekcję partycypacyjnego zarządzania zarówno dla mieszkańców jak i władz lokalnych.
Magdalena Kalisiak-Mędelska

Magdalena Kalisiak-Mędelska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Logistyki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie administracji samorządowej, partycypacji społecznej, marketingu terytorialnego. Od 2015 r zajmuje się również zagadnieniami związanymi z logistyką społeczną, miejską oraz ekologistyką. Wykonawca projektów badawczych autorka i współautorka blisko 60 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Źródło: Uniwersytet Łódzki
Kkż/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-09-09 08:51:28
takiemiastonaśląsku: Niestety dla niektórych władz miasta, budżet obywatelski to zło konieczne i starają się jak najmniej środków na niego przeznaczyć. Na dodatek najchętniej realizują zadania typu naprawa chodnika, budowa parkingu itp. czyli coś, co powinno być zrobione w ramach zadań własnych.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25