facebook RSS # #

17.02.2019 12:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-09 15:54       aktualizacja: 2017-03-30 11:32       Aktualności
  A A A

Fala rewitalizacji. Nie odnawianie, a złożony wieloletni proces ożywienia miast

Fala rewitalizacji. Nie odnawianie, a złożony wieloletni proces ożywienia miast
Rewitalizacja to złożony wieloletni proces
gospodarczego ożywiania miast
- podkresla Wojciech Kłosowski
Fot. UŁ
Rusza fala rewitalizacji prowadzonych zgodnie z ustawą z października 2015 r., która wprowadziła dużo głębsze rozumienie samego pojęcia – uważają eksperci z UŁ.

W Polsce powoli rusza fala rewitalizacji, prowadzonych zgodnie z literą nowej ustawy z października 2015. Ustawa wprowadziła dużo głębsze rozumienie samego pojęcia rewitalizacji: nie ma już mowy o powierzchownym odnawianiu czy „estetyzowaniu” obiektów wybranych według „widzimisię” władz.

Przez rewitalizację rozumie się obecnie dużo trudniejszy, złożony i wieloletni proces społecznego i gospodarczego ożywienia tych części miast, które „zapadły się w kryzys”.

Jak przeprowadza się taką rewitalizację i dlaczego przez niemal rok od wejścia w życie ustawy działo się w tym zakresie niewiele w polskich miastach? Ustawa wymaga bezwzględnie, aby proces rewitalizacji rozpoczynać od obejmującej całe miasto bardzo szczegółowej diagnozy rozkładu przestrzennego poszczególnych problemów.

Gdzie konkretnie mamy enklawy bezrobocia, a gdzie ubóstwa? W której dzielnicy wyrejestrowuje się najwięcej firm, albo jest najwięcej zadłużeń czynszowych? Gdzie mamy najgorszy stan budynków, a gdzie – najsłabsze wyniki edukacji?

Obszar zdegradowany wytycza się w wyniku takiej zobiektywizowanej, fachowej diagnozy, a nie – jak bywało często dotychczas – upodobań lokalnych decydentów. Stąd właśnie ów spowolniony start procesów rewitalizacyjnych: miasta krok po kroku uczą się tworzenia lokalnych diagnoz.

Jednak już teraz od bardzo wielu burmistrzów czy prezydentów miast słyszy się głosy, że taka diagnostyka przestrzenna to postęp sam w sobie, że diagnozy będą wykorzystywane szerzej i poprawią znacząco całość zarządzania miastami.

W tej chwili nieliczne miasta zakończyły diagnozy i wyznaczyły obszary rewitalizacji. Z dużych miast zrobiła to jako pierwsza Łódź, w której jeszcze przed wejściem w życie ustawy realizowano pilotaż rewitalizacji – swoiste laboratorium, gdzie na żywym organizmie miasta testowane były rozwiązania wzorcowe dla rewitalizacji innych miast.

Większość pozostałych miast dopiero mozolnie brnie przez diagnostykę, lub kończy ją i jest w przededniu wyznaczenia obszaru rewitalizacji. To powolne – zdawało by się – tempo, to zdaniem ekspertów bardzo dobry znak: miasta nie próbują potraktować etapu diagnostycznego czysto formalnie i prześlizgnąć się ponad nim, czego obawiano się w toku prac nad ustawą. Jest więc wielka szansa, że obszary rewitalizacji zostaną po raz pierwszy wyznaczone tam, gdzie rewitalizacja jest faktycznie najbardziej potrzebna.

Co dalej? Łódź jako lider procesu w Polsce, mając już wytyczony obszar rewitalizacji, przystąpiła do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR): Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę 30 marca. Obecnie trwa bardzo trudny proces przygotowania programu.

W myśl ustawy program taki, to bynajmniej nie katalog ogólnych celów i idei; ustawa twardo wymaga, aby program zawierał skonkretyzowaną listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich zakresem zadaniowym, planowanymi rezultatami i sposobem ich mierzenia, a nade wszystko – oszacowanymi kwotami pieniędzy na każde z przedsięwzięć.

Zsumowane koszty GPR etapuje się następnie na kolejne lata w odpowiednim harmonogramie i wpisuje do wieloletniej prognozy finansowej miasta.

Ale z drugiej strony – taka lista przedsięwzięć nie może być chmurą rozproszonych, oddzielnych pomysłów. Ustawa twardo wymaga, aby przedsięwzięcia były wzajemnie komplementarne, logicznie się uzupełniały i współtworzyły spójną, całościową strategię trwałego ożywienia obszaru miejskiego. A więc – zarówno spójna koncepcja, jak i wykonawczy konkret. To dla wielu samorządów w Polsce nowość. Jak sobie z tym poradzą? Dowiemy się w najbliższych miesiącach i latach.

Jednak już dziś można zaryzykować stwierdzenie, że rewitalizacje wyznaczają nowy standard profesjonalizmu w strategicznym zarządzaniu polskimi miastami.
Wojciech Kłosowski, Justyna Przywojska


Wojciech Kłosowski - niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie planowania strategicznego, rewitalizacji miast, polityk społecznych i kulturalnych. Od ponad 25 lat zajmuje się doradztwem dla samorządów lokalnych i regionalnych. Wspierał doradczo kilkaset samorządów wszystkich szczebli w całym kraju. Jest autorem lub współautorem ponad 50 strategii i polityk samorządowych., a także autorem licznych publikacji z zakresu planowania strategicznego (m.in. podręcznika Wyspy Szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?) oraz rewitalizacji miast, polityk kulturalnych. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Miast i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Justyna Przywojska – adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie zarządzania publicznego, zarządzania strategicznego w samorządzie terytorialnym, lokalnej polityki społecznej, rozwoju i rewitalizacji miast. Od 10 lat wykonawca projektów badawczych w obszarze samorządności terytorialnej i problemów społecznych. Autorka i współautorka 50 publikacji naukowych, m.in. Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny. Jest kierownikiem podyplomowego studium „Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji”. W 2014 roku koordynowała Program Rewitalizacji Społecznej „Społecznie aktywni – by żyło się lepiej”. W latach 2011-2014 przewodnicząca rady nadzorczej spółki komunalnej. Od 2007 r. sekretarz łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Źródło: Uniwersytet Łódzki
Kkż/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25