facebook RSS # #

20.02.2019 01:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-11-21 13:48       aktualizacja: 2016-11-21 16:45       Aktualności
  A A A

Rola administracji. Inteligentna specjalizacja nie powinna być wyznaczana odgórnie - uważa ekspert

Rola administracji. Inteligentna specjalizacja nie powinna być wyznaczana odgórnie - uważa ekspert
Inteligentna specjalizacja nie powinna
być wyznaczana odgórnie
Fot. UŁ na zdj. Aleksandra Nowakowska
Inteligentna specjalizacja nie powinna być wyznaczana odgórnie przez administrację czy ekspertów. To oddolny proces wyboru dziedziny nauki, w której region może być liderem.

Pogłębiający się w ostatnich latach dystans dzielący konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej względem innych potęg gospodarczych wraz z malejącą dynamiką wzrostu gospodarczego, stały się podstawą do reorientacji krajowych i regionalnych polityk innowacyjnych. Odpowiedzią na te wyzwania jest koncepcja budowania inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Kreowanie inteligentnych specjalizacji ma być swoistym antidotum na obniżającą się konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jest to reakcja na nieefektywność dotychczasowej polityki innowacyjnej, szczególnie w zakresie niskiego poziomu transferu technologii i komercjalizacji wyników badań. Koncepcja inteligentnych specjalizacji stała się nowym paradygmatem polityki regionalnej, indywidualnie dopasowanej do potrzeb konkretnego regionu i sektora gospodarczego łącznie. Jest to sposób budowania unikalnej pozycji konkurencyjnej regionu na arenie międzynarodowej przez zintegrowane i oddolne działania realizowane w ramach partnerstwa w środowisku regionalnym. Jest to koncepcja polityki oddolnej i interaktywnej (ang. place based policy).

Jak podkreślają twórcy tej koncepcji, inteligentna specjalizacja jest strategią działania adresowaną do wszystkich typów regionów. Efektem jej wdrażania powinien być wzrost zróżnicowania między regionami Unii Europejskiej i różnorodności w zakresie specjalizacji w sferze nauki, technologii i gospodarki. Koncepcja bazuje na prostych i pozornie oczywistych założeniach. W rzeczywistości wymaga jednak trudnych i komplementarnych działań, począwszy od identyfikacji zasobów terytorialnych i przewag technologicznych przez identyfikację faktycznie funkcjonujących sieci współpracy do wyboru domen specjalizacji oraz zdefiniowania kompleksowej i zindywidualizowanej polityki regionalnej.

Dla wielu polskich regionów wyzwanie to okazało się trudne do realizacji. Polskie regiony mają duże problemy z rzeczywistym wyłonieniem inteligentnych specjalizacji, a opracowane nowe regionalne strategie innowacji, choć bezpośrednio odwołują się do tej idei, to w rzeczywistości nie respektują zasad oraz mechanizmów jej budowania i kształtowania polityki innowacyjnej.

Istotne założenie związane z inteligentną specjalizacją dotyczy sposobu jej implementacji, zwłaszcza roli administracji publicznej w tym zakresie. Inteligentna specjalizacja nie powinna być wyznaczana odgórnie przez administrację publiczną czy zewnętrznych ekspertów w ramach opracowanych planów rozwoju albo projektów naukowych. Jest to „przedsiębiorczy” i oddolny proces selektywnego wyboru dziedziny nauki i technologii, w której region może być liderem w skali europejskiej i światowej.

Zaangażowanie administracji publicznej jest tu postrzegane głównie w kontekście zapewnienia: odpowiedniej infrastruktury, dostępu do informacji czy możliwych źródeł finansowania. Tym samym rola administracji publicznej została pomniejszona i ukierunkowana na poszukiwanie skutecznych narzędzi polityki, dostosowanych do potrzeb konkretnego pola specjalizacji.
Aleksandra Nowakowska

Aleksandra Nowakowska - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, realizatorka ponad 30 projektów naukowo-badawczych. Uczestniczka licznych zagranicznych staży i stypendiów naukowych (m.in. w Paryżu, Montpellier, Sztokholmie, Nowosybirsku, Tarnopolu). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki strategii rozwoju, procesów innowacji, determinant rozwoju miast i regionów. W swoim dorobku posiada wiele projektów o charakterze aplikacyjnym, realizowane we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi. Prowadzi bogatą aktywność szkoleniowo-warsztatową.

Źródło: Uniwersytet Łódzki
kkż/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-11-23 09:41:14
jotka: @M.M.Klawiter-Piwowarska: POMORSKIE właśnie wybierało oddolnie.

OK, podpisało te partnerstwa z 300 podmiotów publicznych i prywatnych. Plan jest. Plan to już bardzo dużo. A jakie są narzędzia mobilizujące do współdziałania? I jakie szanse na osiągnięcie pozycji co najmniej znaczącej? Jakieś ulgi podatkowe, jakieś ułatwienia finansowe, dozwolona pomoc publiczna etc.?

W praktyce każdy realizuje swój indywidualny plan, a na biurku urzędnika następuje przetworzenie tych indywidualnych osiągnięć na sprawozdanie typu "zrobiliźmy, przyczyniliźmy się do intensyfikacji założeń naszej wspólnej strategii".
 
2016-11-22 10:51:59
M.M.Klawiter-Piwowarska: POMORSKIE właśnie wybierało oddolnie.
 
2016-11-22 08:11:31
jotka: Po pierwsze: nie ma takiej dziedziny, w której Polska mogłaby w znaczącym stopniu zajmować pozycję lidera o zasięgu europejskim i światowym. Po drugie: jak do tego zmusić regiony?
To są puste, biurokratyczne formułki.

Szansą wydawało się zastosowanie grafenu, ale podobno nie potrafimy go wdrożyć na skalę przemysłową.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25