facebook RSS # #

19.02.2019 15:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-09 09:59       aktualizacja: 2017-07-19 15:22       Aktualności
  A A A

Wiedza tłumu. Crowdsourcing - kombinacja technologii cyfrowej i głosów mieszkańców

Wiedza tłumu. Crowdsourcing - kombinacja technologii cyfrowej i głosów mieszkańców
Fotolia
Zastosowanie crowdsourcingu może dotyczyć opracowywania map, np. rozmieszczenia pustostanów, uszkodzeń dróg lub akcji pomocowej w sytuacji katastrofy – uważa ekspertka.

Publikujemy opracowanie dr Aldony Podgórniak-Krzykacz z Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowoczesne technologie i ekspansja Internetu stworzyły możliwość aktywnego zaangażowania w zarządzanie miastami i współpracy z dużą liczbą mieszkańców.

To dynamicznie rozwijające się na całym świecie, także w Polsce, zjawisko określa się mianem crowdsourcingu. Idea znana jest z biznesu i polega na zaangażowaniu „nieprofesjonalnych” konsumentów w ulepszanie produktów czy kreowanie nowych rozwiązań. Głównym założeniem jest uznanie, że użytkownicy posiadają wiedzę i kreatywność, jakimi nie dysponuje firma. Dzieląc się swoją wiedzą, stają się oni prosumentami, czyli współautorami, kreatorami ulepszeń konsumowanych produktów.

Czerpanie wiedzy z tzw. tłumu może i powinno być wykorzystywane także przez jednostki samorządu terytorialnego. To nowy dający wiele możliwości sposób uczestnictwa publicznego. Za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych mieszkańcy mogą brać udział w kształtowaniu struktury miasta czy zarządzaniu nim, zgłaszając dane, opinie i pomysły. Mieszkaniec znajduje się tu w centrum rewolucji cyfrowej, inaczej niż ma to miejsce w przypadku technologicznej odsłony inteligentnych miast.

Zakres zastosowania crowdsourcingu w miastach jest szeroki, może dotyczyć współtworzenia wirtualnych encyklopedii (wiki), poświęconych kwestiom lokalnym (np. seniorom), opracowywania map (np. rozmieszczenia pustostanów, uszkodzeń nawierzchni drogowej na terenie miasta, koordynacji projektów) lub akcji pomocowej w sytuacji katastrofy czy generowaniu innowacyjnych rozwiązań (np. w zakresie zagospodarowania konkretnej przestrzeni).

Wymienione przykłady wskazują na szerokie spektrum zastosowania omawianego tu rozwiązania i pozwalają wyróżnić kilka typów projektów crowdsourcingowych w miastach, które zasługują na szczególną uwagę. Pierwszy i zarazem najpopularniejszy, polega na zaangażowaniu mieszkańców w rozwiązanie konkretnego problemu. Przedsięwzięcie takie różni się od klasycznych konsultacji on-line czy głosowania w budżecie partycypacyjnym tym, że mieszkańcy nie wybierają rozwiązania z puli zgłoszonych, a sami je kreują.

Płaszczyzną dyskusji i wypracowywania nowego rozwiązania jest platforma internetowa, na której mieszkańcy zamieszczają swoje pomysły, oceniają propozycje innych, dyskutują ze sobą. Zaangażowanie mieszkańców jest często wspierane systemem nagród. Rozwiązanie to można zastosować w sytuacji potrzeby zagospodarowania terenu, przystanku autobusowego, bulwarów, itp. Przykłady można spotkać już w Polsce, warto wymienić chociażby platformę crowdsourcingową Otwarta Warszawa i platformę Dobre Pomysły, wykorzystywaną w Krośnie czy Rzeszowie.

Drugim typem crowdsourcingu jest koordynowanie aktywności wielu osób w celu osiągnięcia „zbiorowej inteligencji”. Przykładem zastosowania tego podejścia jest prowadzenie procesu planowania i formułowania strategii rozwoju za pomocą platformy wiki. Ustalenia planu są wypracowywane w wyniku wkładu pomysłów setek autorów, aktywnych mieszkańców miasta. Rozwiązanie to jest bardzo odważne i czasochłonne. Zdecydowało się na nie np. kanadyjskie miasto Melbourne już w 2008 r., kiedy opracowywano tam plan rozwoju strategicznego Future Melbourne. Obecnie miasto przygotowuje strategię rozwoju do 2026 r., korzystając z kilku metod partycypacyjnych i deliberacyjnych on-line, w tym crowdsourcingu i jury obywatelskiego (http://participate.melbourne.vic.gov.au/future).

Wreszcie crowdsourcing może polegać na gromadzeniu informacji od mieszkańców na temat występowania określonego zjawiska w przestrzeni miejskiej. Podejście to wykorzystywane jest np. do mapowania obiektów i zjawisk. W tym wypadku stosowanym narzędziem zbierania informacji są aplikacje mobilne na smartfony. Mieszkańcy za ich pomocą mogą przesyłać zdjęcia i informacje o konkretnym zjawisku, zgłaszać usterki. W ten sposób w polskich miastach gromadzone są informacje o awariach, utrudnieniach na drogach, pustostanach. Można także dzielić się wiedzą na temat miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Bez wątpienia crowdsourcing przynosi szereg korzyści dla wszystkich uczestników podmiotów biorących w nim udział i wspiera budowę inteligentnych miast. Umożliwia zbieranie szczegółowych rzeczywistych danych, opinii i pomysłów czy wreszcie pozwala współtworzyć miasta we współpracy z jego obywatelami. Crowdsourcing jest efektywnym narzędziem pozwalającym zrozumieć mieszkańców, ich potrzeby oraz projektować rozwiązania „uszyte na miarę”. Również mieszkańcy za sprawą crowdsourcingu mogą lepiej zrozumieć społeczność, w której żyją. Oczywiście metoda ta nie jest pozbawiona wad. By wyłonić jedno innowacyjne rozwiązanie, trzeba przesiać setki, a nawet tysiące pomysłów mieszkańców. Ale gra jest warta świeczki!

Aldona Podgórniak-Krzykacz - doktor nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności zagadnieniach nowego zarządzania publicznego i współzarządzania, współpracy wewnątrz- i międzysektorowej. Autorka lub współautorka ok. 50 publikacji. Uczestniczka projektów badawczych dotyczących m.in. zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i administracji samorządowej oraz sytuacją osób w wieku 50+ na rynku pracy.

Źródło: Uniwersytet Łódzki

Kkż/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25