facebook RSS # #

17.10.2019 16:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-11 11:34       aktualizacja: 2018-06-11 13:22       Aktualności
  A A A

Co szkodzi lotnisku. Analiza ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego

Co szkodzi lotnisku. Analiza ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego
Fot. Google Maps
W celu przeanalizowania wpływu nowo wybudowanych dróg na liczbę pasażerów dokonano wyliczenia dynamiki zmian rok do roku na lotnisku Okęcie, Lublinek oraz dla wszystkich lotnisk w Polsce łącznie.

Na poniższym wykresie przedstawiono otrzymane wyniki.

Wykres 1 Procentowy wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego roku obsłużonych pasażerów
 

Legenda:
• Otwarcie A2 – odcinek Łódź – Warszawa
• Otwarcie S2 i S79 – odcinek na terenie miasta Warszawy
• Otwarcie S8 – odcinek S8 od węzła Walichnowy do węzła Róża
• Otwarcie A1 – na wysokości Łodzi

Źródło: opracowano na podstawie http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/397-statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego/3724-statystyki-wg-portow-lotniczych (dostęp z dn. 29.05.2018)

Jak widać, oddawane do użytku drogi są skorelowane ze zmianami liczby pasażerów lotnisk. Na przestrzeni lat 2013-2017 zaobserwowano duży spadek liczby pasażerów na Lublinku wynoszący 134.720 osób (39,38%) (1).
 Zatem liczba pasażerów związana jest z wielkością tzw. obszaru zbierania pasażerów, który z kolei zależy od dostępności transportowej portu lotniczego. Ta zaś jest uzależniona od skomunikowania drogami kołowymi i kolejowymi danego punktu. Widać także, że budowa nowych dróg i autostrad spowodowała zmniejszanie liczby pasażerów lotniska w Łodzi.

Dobrze funkcjonują te porty lotnicze, które mają dobre połączenia drogowe i kolejowe z miastem i regionem. W Polsce przykładów dobrego skomunikowania jest bardzo wiele, m.in. są to porty lotnicze w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu czy Gdańsku. Do każdego z tych lotnisk istnieje możliwość dojechania w sposób komfortowy zjeżdżając z drogi ekspresowej na niższej klasy dróg, które zapewniają bezkolizyjny dostęp do terminala lub parkingu. Ponadto układ dróg stanowiących obwodnicę danego miasta oraz komunikujących region i inne miasta z lotniskiem zapewnia krótki czas dojazdu oraz duży obszar zbierania pasażerów. Poniżej zamieszczone zostaną mapy przedstawiające połączenia drogowe i kolejowe najważniejszych, wybranych lotnisk w Polsce.

Mapa 1 Połączenia drogowe Lotniska we WrocławiuŹródło: google.maps.pl (dostęp z dn. 24.05.2018)

Mapa 2 Połączenia drogowe Lotniska w Krakowie
Źródło: google.maps.pl (dostęp z dn. 24.05.2018)

Mapa 3 Połączenia drogowe Lotniska w Katowicach
Źródło: google.maps.pl (dostęp z dn. 24.05.2018)

Mapa 4 Połączenia drogowe Lotniska w GdańskuŹródło: google.maps.pl (dostęp z dn. 24.05.2018)

Mapa 5 Połączenia drogowe Lotniska w WarszawieŹródło: google.maps.pl (dostęp z dn. 24.05.2018)

Przedstawione powyżej mapy dróg doprowadzających pasażerów do lotnisk we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i w Warszawie są doskonale skomunikowane zarówno z poszczególnymi częściami miast, jak i z regionem. W każdym z nich od wielopoziomowego, bezkolizyjnego węzła drogowego na drodze ekspresowej lub autostradzie dojeżdża się do samego terminala lub parkingów przy lotnisku w sposób komfortowy poprzez odpowiednio zbudowane wiadukty lub ronda. Na wyjątkowo dobrą ocenę zasługuje skomunikowanie lotniska w Warszawie, gdzie na terenie miasta zbudowano aż dwa odcinki dróg ekspresowych, które umożliwiają szybki i bezkolizyjny dojazd do tego portu lotniczego. Dodatkowo w Warszawie została zbudowana linia kolejowa bezpośrednio prowadząca do terminala na lotnisku. Również w Gdańsku należy wyróżnić doprowadzenie linii kolejowej zbudowanej na wiadukcie. Chodziło o to żeby uniknąć sytuacji w której pasażerowie lotniska będą musieli oczekiwać na przejazd pociągu. Rozwiązanie to jest zdecydowanie droższe ale podnosi poziom skomunikowania lotniska i uniemożliwia wystąpienie sytuacji, w której zdenerwowani, spieszący się na samolot pasażerowie czekają na przejazd pociągu.

Ze zdecydowanie inną sytuacją mamy do czynienia w Łodzi. Wystarczy spojrzeć na mapę zamieszczoną poniżej.
 
Mapa 6 Połączenia drogowe Lotniska w ŁodziŹródło: google.maps.pl (dostęp z dn. 24.05.2018)

Na tej mapie widać ewidentny brak dobrego skomunikowania z lotniskiem – odróżnia to łódzkie lotnisko od innych lotnisk, które zadbały o dobre połączenia drogowe i kolejowe. Ta dysproporcja tłumaczy obserwowaną od roku 2013 zmniejszającą się liczbę pasażerów. Brak możliwości dojechania do portu lotniczego Lublinek z drogi ekspresowej lub autostrady oraz z dróg o dobrych parametrach, którymi można bezkolizyjnie dojechać trzeba koniecznie możliwie najszybciej zmienić. Obecną sytuację można określić używając potocznego języka logistyków, że łódzkie lotnisko z punktu widzenia skomunikowania znajduje się niemalże „w polu”.

Dojazd samochodem do lotniska w Łodzi z każdego kierunku zmusza pasażerów do pokonania szeregu ulic i skrzyżowań z sygnalizacją świetlną co przykładowo w godzinach porannego szczytu dojazd ze Zgierza, należącego do Aglomeracji Łódzkiej zajmuje 1 godzinę, a ze Strykowa aż 1 godz. i 10 min, czyli mniej więcej tyle samo co do lotniska w Warszawie. Tak więc obecnie granica obszaru zbierania pasażerów obu tych lotnisk przebiega w okolicach Strykowa, z tego wynika, że obszar ten dla lotniska w Łodzi jest bardzo mały, a Okęcia duży.

Dojazd do portu lotniczego w Łodzi jest możliwy także komunikacją miejską, ale tylko linią autobusową. Do obiektu nie dojeżdżają natomiast ani tramwaje, ani pociągi.

Poniższe wykresy przedstawiają liczbę pasażerów oraz wynik finansowy w 2016 dla lotnisk w poszczególnych miastach. Pokazują, że istnieje silna zależność pomiędzy liczbą pasażerów a zyskiem/stratą netto w poszczególnych portach.

Wykres 2 Stosunek liczby pasażerów do wyniku finansowego wybranych lotniskŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: https://www-1emis-1com-100418atq418d.han3.lib.uni.lodz.pl/php/; https://www.fly4free.pl/polskie-lotniska-rosna-w-sile-w-2016-r-obsluzyly-ponad-34-mln-pasazerow/ (dostęp z dn. 30.05.2018)

Biorąc pod uwagę ilość i jakość infrastruktury transportu umożliwiających dojazd pasażerów do lotniska przedstawioną na wcześniejszych mapach oraz dane zaprezentowane na wykresie 2 widać, że jeśli są one dobrze skomunikowane transportem drogowym to liczba pasażerów będzie bardzo duża, a wynik finansowy będzie dodatni. Potwierdza to powszechnie znane zjawisko polegające na tym, że wynik finansowy oraz liczba pasażerów są w dużym stopniu uzależnione od dobrego skomunikowania lotniska z transportem drogowym.

Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski Prof. UŁ - wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu infrastruktury logistyki, zarządzaniu nowoczesnymi technologiami i produkcją. Jest autorem kilku publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Realizacji Inwestycji Środkowoeuropejskiego Centrum Logistycznego. Ekspert w wielu projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Urząd Miasta Łodzi. Pełni także funkcję kierownika Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce.

Klaudia Stanik – Członek Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Otrzymuje stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz zrealizowała Studencki Grant Badawczy UŁ pt.: „Analiza zdarzeń drogowych z udziałem autobusów MPK w Łodzi”. Współpracuje z Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką kilku artykułów naukowych poświęconych tematyce transportowej.

[1] http://www.airport.lodz.pl/pl/statystyki.html#tab9 (dostęp z dn. 29.05.2018)
ZAŁĄCZNIKI: mapa1.jpg
ZAŁĄCZNIKI: mapa2.jpg
ZAŁĄCZNIKI: mapa3.jpg
ZAŁĄCZNIKI: mapa4.jpg
ZAŁĄCZNIKI: mapa5.jpg
ZAŁĄCZNIKI: mapa6.jpg
ZAŁĄCZNIKI: wykres2.jpg
ZAŁĄCZNIKI: wykres1.jpg
TAGI: TRANSPORT
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25