facebook RSS # #

23.09.2019 11:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-18 10:39       aktualizacja: 2018-06-18 13:49       Aktualności
  A A A

Eksperci o lotnisku. Rekomendacje ekspertów dotyczące portu lotniczego w Łodzi

Eksperci o lotnisku. Rekomendacje ekspertów dotyczące portu lotniczego w Łodzi
Fot. UŁ
Łódzkie lotnisko w 2013 r. przyniosło straty netto w wysokości prawie 21 mln zł, rok później strata wynosiła prawie 38 mln zł, a w 2015 r. ponad 55 mln zł, natomiast w 2016 r. strata wyniosła około 50 mln zł. Są to bardzo wysokie kwoty, które zostały pokryte z budżetu Miasta Łodzi.

Aby zmniejszyć straty przynoszone przez Port Lotniczy w Łodzi, należy doprowadzić do zwiększenia liczby pasażerów, którzy obecnie dojeżdżają do portów lotniczych w zdecydowanej większości transportem samochodowym. Dla nich najbardziej liczy się czas dojazdu. Z przeprowadzonych analiz w Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że najważniejsze znaczenie mają:

• droga ekspresowa S14,
• węzeł drogowy przy lotnisku.

Droga ekspresowa S14 widoczna jest na poniższym rysunku. Plan budowy tej drogi został zawarty w planie ogólnym miasta już w 1997 roku. Oddano już do użytku jej południowy odcinek. Planowana jest budowa kolejnych odcinków tej drogi ekspresowej, które m.in. połączą lotnisko w Łodzi z systemem dróg ekspresowych i autostrad w Polsce (odcinek ten na poniższej mapie zaznaczony jest zieloną linią).

Mapa 7 Schemat odcinków dróg istniejących i planowanych przy lotnisku w Łodzi

Źródło: Kozłowski R., Pietruszka A. "Wpływ drogi S14 na rozwój terenów leżących w jej obszarze oddziaływania [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 3, 2017, s. 81

Po wielu problemach m.in. natury finansowej w listopadzie 2017 r. GDDKiA ogłosiła, że istnieją złożone oferty w przetargu, które spełniają założone wymogi. Ostateczny wybór wykonawcy brakującego odcinka miał nastąpić w kwietniu, jednak w wyniku odwołania które wpłynęło do Zamawiającego termin ten się opóźnia [1]. Czas trwania budowy brakującego elementu to 32 miesiące od podpisania umowy bez okresów zimowych. Według zapowiedzi jest szansa, że wykonawca zostanie wybrany jeszcze w 2018 roku i rozpocznie budowę.

Drugim brakującym elementem drogowym jest węzeł drogowy przy lotnisku w Łodzi, który został przedstawiony na poniższej mapie kolorem żółtym.

Mapa 8 Schemat brakującego węzła drogowego przy lotnisku w Łodzi

Źródło: Opracowano na podstawie mapy „Miasto Łódź. System transportowy na rok 2025. Układ drogowo-uliczny.” za http://zdit.uml.lodz.pl/files/rys_1_uklad_drogowo_uliczny_1d8d746e.pdf (dostęp z dn. 24.05.2018)


Węzeł ten jest zaplanowany w systemie transportowym miasta. Stanowią go 3 krótkie odcinki ulic:
1) przedłużona dwupasmowa ul. Popiełuszki biegnąca w kierunku lotniska, która obecnie kończy się nagle na ul. Maratońskiej,
2) przedłużona trzypasmowa al. Waltera Janke, która obecnie nagle kończy się na ul. Obywatelskiej,
3) droga łącząca węzeł przy Lublinku z ul. Pabianicką

Należy zaznaczyć tutaj również, że drogi zaznaczone na powyższym rysunku są ważne nie tylko z punktu widzenia lotniska, ale także dla mieszkańców Łodzi i okolic. Odcinki dróg wymienione w punktach 1 i 2 będą stanowiły alternatywę dla zatłoczonej ul. Maratońskiej. Natomiast odcinki dróg w punktach 2 i 3 będą stanowiły dodatkową arterię umożliwiającą przejazd z Retkini do pozostałej części Łodzi. Odciążyłoby to obecne drogi takie jak ul. Obywatelska (wg. raportu Tom Tom tu właśnie znajdują się największe korki), al. Bandurskiego, ul. Konstantynowska, a także ul. Denna, którą zdesperowani Łodzianie próbują wyjechać z Retkini.

Należy to podkreślić, że brakujące odcinki o których mowa powyżej są krótkie więc ich koszty budowy nie powinny być wysokie. Dodatkowo należy pamiętać, że na budowę wiaduktu na przedłużeniu ul. Popiełuszki można uzyskać środki z programu na poprawę bezpieczeństwa ze środków Polskich Linii Kolejowych. Budowa tego węzła przyczyni się do zwiększenia liczby pasażerów, a poprzez to zmniejszy straty ponoszone przez łódzkie lotnisko. M.in. z tego powodu należy możliwie najszybciej wybudować ten węzeł ale niestety nie ma jeszcze konkretnego terminu jego budowy.

Linie lotnicze analizując uruchomienie połączenia z danego lotniska szacują liczbę potencjalnych klientów. Jest to postępowanie standardowe stosowane w bardzo wielu działalnościach gospodarczych takich jak np. supermarkety, które również analizują ile osób mieszka w odległości np. 5-10, czy 20 min. W przypadku linii lotniczych takim najważniejszym kryterium jest czas dostępu do lotniska w ciągu 2 godzin jazdy samochodem – zakłada się, że 2 godziny jest w stanie przejechać kierowca bez konieczności robienia przerwy. Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziło takie analizy przy założeniu, że wszystkie drogi ekspresowe, autostrady a także węzły drogowe zaplanowane w programach budowy zostaną zbudowane. Analizy przeprowadzono dla dwóch sąsiadujących ze sobą lotnisk – w Warszawie i w Łodzi. W pierwszym etapie wykreślono graficznie obszary, z których można dojechać do obu lotnisk w ciągu dwóch godzin (obszary zbierania pasażerów). Wykreślone tak obszary częściowo się pokrywają. W obszarze zbierania pasażerów badanych lotnisk znalazły się m.in. miasta wymienione w Tabeli 1. W drugim etapie wyliczono liczbę osób zamieszkujących te obszary, którą podano również w tabeli poniżej.

Tabela 1 Porównanie obszarów zbierania pasażerów lotnisk w Warszawie i w Łodzi
Lotnisko:

Miasta leżące w obszarze zbierania pasażerów Liczba ludności w danym obszarze
w Warszawie Łódź, Toruń, Olsztyn, Białystok, Lublin, Kielce, 12.637.505
w Łodzi Warszawa, Aglomeracja Śląska, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Kielce 16.447 897

Źródło: opracowanie własne

Oba te obszary wielkościowo są porównywalne. Jednak uwzględniając liczbę zamieszkałych osób na tych obszarach to lotnisko w Łodzi ma więcej potencjalnych pasażerów. Wynika to z tego, że Lublinek jest wysunięty bardziej na zachód, gdzie jest większa liczba mieszkańców szeregu miast wymienionych w tabeli powyżej.

Głównym wnioskiem płynącym z tych analiz jest to, że jeśli brakująca infrastruktura zostanie wybudowana, to łódzkie lotnisko stanie się najbardziej atrakcyjne dla linii lotniczych z polskich lotnisk. Wówczas nie będzie problemu z połączeniami linii lotniczych - tak jak ma to miejsce dziś. Łodzianie nie musieliby dopłacać do lotniska oraz mogliby podróżować wylatując z własnego miasta zarówno na wakacje jak i w celach służbowych. W Łodzi chętnie lokalizowałyby nie tylko swoje biura, centra logistyczne i centra produkcyjne, ale także główne siedziby firmy krajowe i międzynarodowe, tworząc w ten sposób bardzo atrakcyjne, dobrze płatne miejsca pracy.

Żeby tak się stało konieczne jest dokończenie procesu inwestycyjnego przez GDDKiA, którego celem jest wybudowanie drogi S14. W tym przypadku działania zmierzają w dobrym kierunku. Drugim warunkiem jest budowa wcześniej wspomnianego węzła drogowego przy lotnisku wraz z odcinkami dróg – to zadanie leży po stronie Miasta Łodzi.
To, że lotnisko ma bardzo duży potencjał doceniła już najlepsza linia lotnicza w Europie – Lufthansa, na co dowodem jest uruchomienie od 28 marca 2018 linii Łódź-Monachium. Lotnisko w Monachium to drugi co do wielkości port przesiadkowy w Niemczech i 5-gwiazdkowa baza Lufthansy na południu Niemiec.

Byłaby wielka szkoda gdyby posiadając dobrą infrastrukturę techniczną lotniska, liczny dobrze przygotowany Zespół pracowników lotniska, a także doskonałe położenie geograficzne zaprzepaszczono tą szansę z powodu nie wybudowania potrzebnych dróg dojazdowych.

[1] http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/przetarg-na-s14-przedluza-sie-umowa-prawdopodobnie-18-czerwca-62352.html (dostęp z dn. 29.05.2018)

Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski Prof. UŁ - wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu infrastruktury logistyki, zarządzaniu nowoczesnymi technologiami i produkcją. Jest autorem kilku publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Realizacji Inwestycji Środkowoeuropejskiego Centrum Logistycznego. Ekspert w wielu projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Urząd Miasta Łodzi. Pełni także funkcję kierownika Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce.

Klaudia Stanik – Członek Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Otrzymuje stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz zrealizowała Studencki Grant Badawczy UŁ pt.: „Analiza zdarzeń drogowych z udziałem autobusów MPK w Łodzi”. Współpracuje z Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką kilku artykułów naukowych poświęconych tematyce transportowej.
TAGI: TRANSPORT
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25