facebook RSS # #

14.10.2019 19:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-06 09:00       aktualizacja: 2018-12-04 11:12       Aktualności
  A A A

Senior w mieście. Naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego zbadali mobilność przestrzenną seniorów

Senior w mieście. Naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego zbadali mobilność przestrzenną seniorów
Fot. PAP/G.Michałowski
Zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadził badania, które miały na celu zidentyfikowanie cech mobilności przestrzennej osób starszych (60+) zamieszkujących dzielnicę Śródmieście w Łodzi.

Dla zrealizowania głównego celu opracowania zastosowano badanie ankietowe osób starszych (60+) zamieszkujących ten fragment miasta (58 143 mieszkańców, w tym 16 825 osób starszych). Ankiety zostały przeprowadzone pomiędzy grudniem 2017 r. i kwietniem 2018 r. Tego rodzaju badania ludności (a przede wszystkim grupy o szczególnych potrzebach w tym zakresie) są niezbędne dla prowadzenia racjonalnej i odpowiedniej polityki transportowej w skali lokalnej.

Zarządzanie miejskim systemem transportowym, w sposób odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców, łączy się jednoznacznie z badaniem ich codziennych zachowań komunikacyjnych (w tym mobilności przestrzennej). Zmiany tychże potrzeb towarzyszą bezustannym przemianom w sferze społecznej, ekonomicznej i rozwoju przestrzennego. 

Przeprowadzone badania na wybranej do badania grupie dowodzą, że starsi mieszkańcy Śródmieścia za cel codziennych podróży wybierają przede wszystkim zakupy (codzienne) oraz odwiedzają rodzinę i znajomych. Można zatem stwierdzić, że decydują się oni przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb podstawowych. 

Seniorzy rzadziej spędzają czas poza domem niż osoby młode, nie wychodzą do teatrów, kin, zatem rzadziej można je spotkać w przestrzeni publicznej, co potwierdzają również inne badania. Niewielu ankietowanych korzysta z ofert obiektów kultury i rozrywki, na co wpływ mogą mieć niskie dochody, bariery architektoniczno-komunikacyjne, brak informacji o odbywających się wydarzeniach w okolicy i in. 

W przypadku wyboru środka transportu, należy stwierdzić, że przy przemieszczeniach na krótkie odległości, seniorzy decydują się na podróż pieszo, bądź środkiem transportu publicznego. Samochód jest preferowanym środkiem transportu, głównie przy pokonywaniu większych odległości, w tym w dojazdach do pracy (dla osób aktywnych zawodowo), czy przy odwiedzinach rodziny, znajomych.  

Środowisko zurbanizowane Śródmieścia sprzyja podróżom pieszym tylko w przypadku wybranych rodzajów mobilności. Przemieszczenia piesze zdecydowanie dominują w przypadku wyjść do kościoła (połowa seniorów ze Śródmieścia mieszka w ekwidystancie do 800 m od kościołów) oraz fryzjera, kosmetyczki (ponad połowa seniorów ze Śródmieścia mieszka w ekwidystancie do 300 m od tego rodzaju obiektów usługowych), czy obiektów rozrywki, kultury (blisko połowa seniorów ze Śródmieścia mieszka w ekwidystancie do 400 m od tego rodzaju obiektów) - co wynika z dobrej dostępności do tego typu usług na badanym obszarze dla osób w wieku 60+.  

Seniorzy w Śródmieściu muszą pokonywać niewielkie odległości (w większości do 300 m), aby dotrzeć do przystanku autobusowego bądź tramwajowego, jednak mimo tego nie wybierają oni zbyt często transportu publicznego do załatwienia codziennych spraw.  

W odniesieniu do pokonywanych odległości, generalnie można stwierdzić, że wraz z wiekiem one maleją, gdyż przemieszczenia na większe odległości związane są przede wszystkim z pracą, którą wykonują głownie „młodsi" seniorzy.

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że ograniczenie mobilności osób starszych wynika głównie z problemów zdrowotnych oraz finansów. 

Mobilność przestrzenna seniorów nie może być traktowana marginalnie. Jest to grupa coraz liczniej reprezentowana w miejskim społeczeństwie, której wbrew stereotypom daleko od homogeniczności. Jako zbiorowość niejednorodna z punktu widzenia statusu społecznego, ekonomicznego, stanu zdrowia, poziomu sprawności, trybu życia oraz motywów przemieszczeń na poszczególnych etapach starości, wymaga uwzględnienia ich szczególnych potrzeb w miejskim planie mobilności, aby nie dopuścić do wykluczenia związanego ze spadkiem mobilności towarzyszącemu starzeniu się.

 _____________________________________________

Dr Marta Borowska-Stefańska - adiunkt w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z zagospodarowaniem środowiska, tematyką powodziową (zagrożenie i ryzyko powodziowe), terenami zieleni, wykorzystaniem narzędzi GIS w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, mobilnością przestrzenną (głównie osób starszych) i geografią transportu.

Dr Szymon Wiśniewski - adiunkt w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania głównie w zakresie geografii transportu, a jego zainteresowania naukowe koncentrują się na dostępności transportowej i mobilności przestrzennej. W swoich badaniach wykorzystuje m.in. systemy informacji geograficznej.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25