facebook RSS # #

14.10.2019 19:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-08 08:45       aktualizacja: 2019-02-06 11:58       Aktualności
  A A A

Wiatr, woda, CSR. Siłownie wiatrowe i społeczeństwo

Wiatr, woda, CSR. Siłownie wiatrowe i społeczeństwo
Fot. Depositphotos/UŁ
W grupie działań mieszczących się w granicach środowiskowego aspektu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, czyli  CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) są redukcja zużycia wody oraz ograniczanie zużycia surowców i energii. Niezwykle ważny jest tu sposób podejścia do każdego z tych aspektów. Zakazywanie pracownikom korzystania w firmie z wody, gdyż ogólnie jest ona marnowana, nie jest rozwiązaniem. Należy podejść do tego holistycznie i edukować pracowników, informując, jak korzystać z wody i jak ważna jest odpowiednia eksploatacja jej zasobów.

Tak samo sprawa wygląda, jeśli chodzi o wykorzystanie źródeł odnawialnych, w tym wiatru. Trzeba wziąć pod uwagę, w jaki sposób siłownie wiatrowe oddziałują na ludzi i zwierzęta, jakie są ich koszty czy wpływ na wartość pobliskich gruntów. Dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami można ocenić oddziaływanie tego typu rozwiązania.  

Niepożądane zjawiska związane z zanieczyszczaniem środowiska się nasilają. Jednym z nich jest smog, z którym w ostatnich latach zmagają się mieszkańcy polskich miast. Ludzie zaczynają dostrzegać problemy związane z wykorzystywaniem paliw kopalnianych i zdają sobie sprawę, że przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną nie jest już tylko spełnianiem narzuconych norm, lecz służy im samym. Społeczna odpowiedzialność ulega zmianie. Ludzie coraz częściej myślą o komforcie życia i dostrzegają potrzebę zmian.

Należałoby dokonać szeroko zakrojonych konsultacji społecznych nie tylko na temat ich wiedzy z zakresu ochrony środowiska, lecz także stosunku do nowych rozwiązań technologicznych w tym kontekście i opinii dotyczących etyczności budowania czy wdrażania tychże rozwiązań.  

Rozwój przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, w tym energii wiatrowej, jest niezwykle istotny również z perspektywy realizacji celów strategii Europa 2020. Przewiduje ona, że do końca 2020 roku wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej ograniczą emisję dwutlenku węgla o co najmniej 20%, zwiększą efektywność wykorzystania energii o 20%, a także zwiększą udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii do 20% - dla Polski cel ten został ustalony na 15%.

Cele strategii wynikają z polityki UE w kontekście zrównoważonego rozwoju. Jest to pojęcie bardzo złożone i niezmiernie ważne. Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, art. 3, pkt. 50, s. 15) rozwój zrównoważony to: „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń".  

Zważywszy na nacisk, jaki Unia Europejska kładzie na realizację wymienionych powyżej celów, należy się zastanowić nad sposobami ich osiągania i społecznej edukacji ludności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, w tym wiatru, do pozyskiwania energii elektrycznej. Dzięki temu zmniejszamy zużycie tradycyjnych nośników energii, które po pierwsze kiedyś się wyczerpią, a po drugie są dużo bardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Dlatego też niezmiernie ważna jest edukacja. Społeczeństwo musi mieć świadomość tego, co się wokół niego dzieje i podejmować odpowiedzialne decyzje, mające wpływ bezpośrednio na nie, jak i na przyszłe pokolenia.  

Budowanie siłowni wiatrowych jest korzystne dla człowieka oraz środowiska. Wiatraki dają darmowe źródło energii przede wszystkim elektrycznej, ale również cieplnej i mechanicznej. Nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, dywersyfikują źródła pozyskiwania energii elektrycznej kraju, pozwalają na spełnienie norm narzucanych przez Unię Europejską. Te powstające na nieużytkach przyczyniają się do zwiększenia liczby miejsc pracy. Pamiętać przy tym należy, aby zachować odpowiednią odległość od domostw. Najlepiej byłoby przeprowadzać konsultacje społeczne w miejscach, w których planowane są takie inwestycje.  

Tworzenie siłowni wiatrowych jest dość kosztowne i nadal budzi wiele wątpliwości etycznych. Przewaga pozytywnych cech powinna jednak zachęcać do dalszego inwestowania w to właśnie źródło energii. Większość zarzutów związanych z budową siłowni wiatrowych jest bezpodstawna, a obecne technologie pozwalają na bezpieczne dostarczanie prądu z wykorzystaniem energii wiatru.
  

Fragment artykułu Ewy Hamerli „Etyczne aspekty budowy siłowni wiatrowych". Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" , vol. 21, nr 3, s. 77-86.


TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-11 08:46:13
Ja: Gdy słyszę lub widzę, że argumentam przekonyjącym do czegoś lub jakiegoś działania jest, że jest to "darmowe" to włącza mi się nie jedno już, a kilka czerwonych światełek ostrzegawczych o próbie "kantu", "naciągania naiwnych".
Tylko tyle.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25