facebook RSS # #

14.10.2019 18:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-31 08:30       aktualizacja: 2019-05-31 09:54       Aktualności
  A A A

Obywatel dla rozwoju. Wpływ aktywności obywatelskiej na politykę inwestycyjną samorządów w województwie śląskim

Obywatel dla rozwoju. Wpływ aktywności obywatelskiej na politykę inwestycyjną samorządów w województwie śląskim
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Polityka inwestycyjna jest kołem zamachowym transformacji miast. Jej waga jest istotna, zarówno w ujęciu codziennych warunków życia mieszkańców, jak i w znaczeniu długofalowych rezultatów podejmowanych decyzji.

Poniżej publikujemy wybrane wyniki badań dotyczące znaczenia wpływu mieszkańców na politykę inwestycyjną miast realizowane przez dr Agnieszkę Sobol oraz dr Monikę Krakowiak-Drzewiecką (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Zasadnicza część badań skierowanych do samorządów województwa śląskiego realizowana była w 2017 roku. Badania są kontynuowane w odniesieniu do strony partnerów społecznych.

Mottem badań było stwierdzenie, iż: „zwykli ludzie mogą dokonać niezwykłych rzeczy, jeśli da im się na to szansę.” (Ch. Landry). Część teoretyczna badań obejmowała analizę uwarunkowań partycypacji społecznej w Polsce, natomiast część empiryczna ograniczona została do miast województwa śląskiego.

Typowa konstrukcja struktur zarządzania w polskich samorządach nie uwzględnia zbyt wiele miejsca dla społeczności lokalnej. Jednak w obliczu wielu problemów ekonomicznych, społecznych, a także środowiskowych niedostatek współudziału mieszkańców w kształtowaniu polityki rozwoju stanowi nabierający na znaczeniu deficyt rozwoju lokalnego.
W badaniu, w którym wyniki zbierane były głównie poprzez formularz on-line, uzyskano odpowiedzi ze wszystkich gmin miejskich (w tym miast na prawach powiatu oraz gmin miejsko-wiejskich) województwa śląskiego (łącznie 71 podmiotów).

Niemal 82% przedstawicieli samorządów lokalnych stoi na stanowisku, że mieszkańcy powinni brać udział w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych w mieście. Mowa tutaj o decyzjach długoterminowych i dotyczących ogółu mieszkańców. Jedynie co dziesiąty ankietowany uważał, że tego typu decyzje powinny przysługiwać jedynie władzom lokalnym (Wykres). Wart odnotowania jest fakt, że żaden respondent nie uznał, że wszystkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie przez władze samorządowe.

Wykres: Rola mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki inwestycyjnej samorządu miasta
 

Źródło: badania własne.

Ponad połowa ankietowanych (56%) stoi na stanowisku zachowania aktualnego status quo w zakresie angażowania mieszkańców w politykę inwestycyjną miasta, a 35% jest zdania, że wpływ ten powinien być większy.

Najbardziej znaczącym instrumentem włączania mieszkańców w politykę inwestycyjną są budżety obywatelskie (partycypacyjne), których uruchomienie wskazało niemal 65% jednostek. Jest to flagowy instrument uspołecznienia wielu samorządów. Jednocześnie poddanie się swoistej modzie i poprawności politycznej, a nie rzeczywista świadomość władz jest częstym motywem jego wprowadzenia.

W opinii respondentów kluczowe znaczenie dla partycypacji mieszkańców w polityce inwestycyjnej miasta ma przede wszystkim rzetelna informacja. Niewiedza mieszkańców o możliwościach włączania się w politykę inwestycyjną miasta wskazana została jako jedna z kluczowych przeszkód małego zaangażowania społecznego. Jednocześnie w diagnozie działań śląskich samorządów zidentyfikowano, że do istotnych błędów należy właśnie zaniedbywanie polityki informacyjnej, komunikacji i niewłaściwy dobór jej kanałów.

Dla 42% respondentów nadrzędną korzyścią partycypacji mieszkańców w polityce inwestycyjnej samorządu miejskiego jest wzrost efektywności rozumiany jako lepsze dostosowanie inwestycji do potrzeb mieszkańców. Wskazano także na tzw. miękkie walory uspołecznienia, w tym zwłaszcza budowę świadomości obywatelskiej mieszkańców oraz wzmacnianie tożsamość lokalnej.

Badania dowiodły, że choć podejmowane są różnorodne działania aktywizujące mieszkańców to brakuje kompleksowego podejścia do włączenia ich w politykę inwestycyjną. Badane miasta województwa śląskiego dość oszczędnie wprowadzają mechanizm uspołecznienia, a ponadto często ma ono charakter fasadowy. W ujęciu zarządzania rozwojem lokalnym podmioty władzy zdecydowanie dominują w miejskiej polityce inwestycyjnej, a ‘vox populi’ w tym obszarze ma raczej charakter marginalny.

dr Agnieszka Sobol, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka ponad 50 artykułów naukowych. Zdobywczyni nagrody w konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2010 roku. Stypendystka międzynarodowych szkół letnich. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej oraz we współpracy z samorządem terytorialnym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Opiekun studenckiego koła naukowego Pro Futuro oraz Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zagajnik. Zaangażowana w podnoszenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej.
e-mail: agnieszka.sobol@ue.katowice.pl

 
dr Monika Krakowiak-Drzewiecka, wykładowca w Katedrze Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka artykułów naukowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego. Zdobywczyni nagrody w konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2008 roku. Zainteresowania badawcze: samorząd terytorialny, partycypacja obywatelska i komunikacja społeczna. Członek Forum Myśli instytucjonalnej. 
e-mail: monika.drzewiecka@ue.katowice.pl

ZAŁĄCZNIKI: uniwerek .jpg
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25