facebook RSS # #

23.01.2020 12:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-07 07:21       aktualizacja: 2019-06-07 07:36       Aktualności
  A A A

Boom w miastach. Jak się rozwija działalność deweloperska w największych miastach Polski

Boom w miastach. Jak się rozwija działalność deweloperska w największych miastach Polski
Fot. PAP/A.Grygiel
Na różnych portalach internetowych pojawiają się w ostatnim czasie artykuły dotyczące obecnego stanu działalności deweloperskiej w Polsce. Jedne sugerują, że boom mieszkaniowy trwa, inne zaś, że działalność deweloperska wyhamowuje. To jak jest w rzeczywistości? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ rynek mieszkaniowy ma charakter lokalny. Oznacza to, że należy rozpatrywać rynki poszczególnych miast (czasami nawet dzielnic), a nie sytuację w skali kraju. I rzeczywiście, analizując dane GUS dla 18 największych (wojewódzkich) miast Polski z okresu I półroczy lat 2015-2018, dotyczące liczby mieszkań oddawanych do użytku, mieszkań rozpoczętych i tych, na budowę których wydano pozwolenia, można zaobserwować wyraźne zróżnicowanie w tym zakresie.

Przykładowo w niektórych miastach (Wrocław, Rzeszów, Katowice, Szczecin) najwięcej mieszkań oddanych do użytku było w 2016 roku, w innych zaś w 2017 lub 2018 roku. Spadki jakie odnotowano w I półroczu 2018 w stosunku do I półrocza 2016 roku w wymienionych czterech miastach również miały zróżnicowany poziom – wahały się one od blisko 7% do nawet 54%. Ale czy w związku z tym można powiedzieć, że w miastach, gdzie liczba mieszkań deweloperskich oddanych do użytku osiągnęła najwyższe wartości jak do tej pory w 2016 roku następuje obecnie spowolnienie działalności deweloperskiej?

Jeśli spojrzymy na dane dotyczące liczby mieszkań rozpoczętych w latach 2017-2018 w tych miastach okaże się, że szczyt działalności deweloperskiej może dopiero nastąpić. 

Tabela 1. Liczba mieszkań deweloperskich rozpoczętych i tych, na budowę których wydano pozwolenie w miastach wojewódzkich w I półroczach lat 2015-2018

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.

W czterech miastach, tj. Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Poznaniu oraz Gdańsku w 2017 roku rozpoczęto budowę największej liczby mieszkań deweloperskich, co może się wiązać z tym, że najwięcej będzie ich oddawanych w 2019 roku. W Zielonej Górze i Krakowie szczyt liczby mieszkań rozpoczętych nastąpił w 2015 roku, zaś w pozostałych dwunastu miastach przypadł on na 2018 rok. W tych ostatnich należy się zatem spodziewać dużej liczby mieszkań oddawanych do użytku w 2020 roku.

Ale czy w związku z tym można powiedzieć, że w dwóch pierwszych grupach miast widoczne zaczyna być spowolnienie działalności deweloperskiej? Nie jest to takie pewne.

Niemniej jednak na podstawie danych BDL dotyczących zarówno liczby mieszkań rozpoczętych i tych, na budowę których wydano pozwolenie, można zaryzykować twierdzenie, że pewne spowolnienie będzie widoczne w kolejnych latach w takich miastach jak: Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Kraków i Szczecin. W tych miastach spadek liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie w I półroczu 2018 roku w stosunku do tego samego okresu 2017 roku wahał się między 20% a 65%. W Opolu i Rzeszowie choć najwięcej pozwoleń wydano w 2016 roku, a w 2017 zanotowano wyraźny ich spadek, to w I połowie 2018 roku liczba ta ponownie wzrosła do poziomu porównywalnego z 2016 rokiem. 

Powyższe dane potwierdzają tezę o lokalnym charakterze rynku mieszkań deweloperskich i konieczności rozpatrywania poziomu ich rozwoju dla każdego miasta z osobna. W niektórych z nich bowiem boom na rynku mieszkaniowym wciąż trwa i dostępne dane statystyczne nie wskazują na jego wyhamowanie w najbliższym czasie. W innych zaś spadek aktywności deweloperskiej jest już widoczny. Takie zróżnicowanie jest efektem wpływu różnych czynników, np. liczby ludności, ich dochodów, poziomu zatrudnienia, nasycenia rynku, a także wsparcia władz lokalnych. W przypadku takich miastach jak Kraków duża konkurencja i nasycenie rynku mogą być właśnie przyczyną zaobserwowanego spowolnienia rynku mieszkań deweloperskich. 

Agata Antczak-Stępniak - doktor nauk ekonomicznych i wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym).  Autorka publikacji związanych z problematyką działalności deweloperskiej na rynkach mieszkaniowych, w szczególności czynnikami wpływającymi na jej rozwój. Do najbardziej uznanych prac należą w szczególności artykuły Residential Development Activity in the Polish Legal Settings oraz Local Factors Influencing the Growth of Development Activity in Selected Cities of Poland wyróżnione w sesjach doktoranckich na konferencjach Towarzystwa Naukowego Nieruchomości i opublikowane w czasopiśmie “Real Estate Management and Valuation”.


mp/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25