facebook RSS # #

20.01.2020 05:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-15 10:22       aktualizacja: 2019-11-15 10:42       Aktualności
  A A A

Zarządzać danymi. Ekspert UŁ o bezpieczeństwie zarządzania danymi w samorządach

Zarządzać danymi. Ekspert UŁ o bezpieczeństwie zarządzania danymi w samorządach
Fot. Fotolia
W 2018 r. aż 96,6% jednostek administracji publicznej w Polsce oferowało usługi elektroniczne dla obywateli. Współczesna technologia, posiada łatwość generowania danych i pracy z nimi. Jednakże dostosowywania się do nowych warunków wymaga sporych inwestycji w zarządzanie i ochronę danych osobowych – uważa badaczka z Uniwersytetu Łódzkiego dr Beata Gontar.

Czwarta rewolucja przemysłowa oparta na rozwiązaniach cyfrowych, postępie naukowym i technologicznym w obszarze robotyzacji, mechanizacji, automatyzacji, magazynowania energii, sztucznej inteligencji zmienia światową gospodarkę.

Współczesna technologia jest modularna i mobilna, posiada łatwość generowania danych i pracy z nimi. Przyrost ilości danych w organizacjach jest ogromny i liczony jest już w eksabajtach i wyżej. Rozwiązywanie problemów w takich organizacjach, wzmacniające ich zdolność do dostosowywania się do nowych warunków, podnoszenia się z kryzysów, konfliktów i zapaści oraz zdolność do zrównoważonego rozwoju  wymaga sporych inwestycji w zarządzanie oparte na danych i zainteresowanie aplikacjami i narzędziami Big Data Analytics. 

E-usługi

Na podstawie danych GUS-u można zaobserwować, że w 2019 r. odsetek osób w wieku 
16-74 lata korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 40,4%, czyli o 4,9 punktu procentowego więcej niż w roku poprzednim. Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że korzystanie z Internetu ma wiele zalet. Ułatwia życie, a załatwienie wielu spraw czyni prostszym i mniej czasochłonnym. 


W 2018 r. usługi przez Internet udostępniała większość jednostek administracji publicznej, w tym wszystkie urzędy marszałkowskie. 96,6% jednostek administracji publicznej oferowało usługi elektroniczne dla obywateli, a wśród nich najwięcej podmiotów świadczyło e-usługi w obszarze sprawy obywatelskie (81,9%). 

Oferowane e-usługi ułatwiają codzienne życie mieszkańcom, w szczególności osobom chorym i niepełnosprawnym. Zatem świadomość istnienia e-usług (dostęp do informacji, składanie wniosków, umawianie wizyt,…) oferowanych centralnie i przez samorządy jest niezwykle ważna. 

Każdy posiadacz profilu zaufanego ma dostęp do urzędu 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Przez pierwszych pięć miesięcy 2019 roku Polacy założyli około 1 150 000 profili zaufanych. To daje łącznie około 3 800 000 profili. Najpopularniejszą e-usługą jest możliwość składania przez internet deklaracji podatkowych. W bieżącym roku z usługi e-PIT skorzystało prawie 7 milionów Polaków. Do innych, popularnych usług zaliczyć możemy: złożenie wniosku Rodzina 500+ czy wniosku o dowód osobisty, zakładanie działalności gospodarczej, złożenie wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego oraz sprawdzanie liczby punktów karnych.

Z puntu widzenia obywateli, do istotnych obszarów zainteresowania zaliczyć można: jakość życia, e-usługi publiczne oraz bezpieczeństwo w sieci. Działania administracji powinny mieć na celu skłonienie Polaków by jeszcze częściej korzystali z coraz większej ilości dostępnych prywatnych i publicznych e-usług (np. bankowości internetowej, możliwości płacenia rachunków, robienia zakupów, rezerwacji, umawiania wizyt lekarskich, ułatwień dotyczących korzystania z komunikacji publicznej - plany i rozkłady jazdy, zakup biletów), czerpali z dóbr kultury i z rozrywki (książki, filmy, muzyka), wykorzystywali dostępne materiały edukacyjne (nauka online, internetowe zasoby dydaktyczne), komunikowali się z innymi (korzystali z komunikatorów, mediów społecznościowych, e-maili etc.), dostrzegali możliwość i korzyści ze stosowania rozwiązań technologicznych w życiu zawodowym – w organizacjach i przedsiębiorstwach.

Bezpieczeństwo danych

Obawy przed działaniem w sieci związane są w dużej mierze z bezpieczeństwem i przestępczością. Świadomość właściwego postępowania, możliwych zagrożeń, ochrona danych osobowych, a także najmłodszych (jak cyberprzemoc, sexting, szkodliwe treści) jest niezwykle istotna. Nie są one bezpodstawne. Po przeprowadzonej przez NIK  kontroli w urzędach stwierdzono, że blisko 70% urzędów (16 z 23 urzędów) nie radziło sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania informacji (w ponad 80% skontrolowanych urzędów wystąpiły nieprawidłowości w zarządzaniu uprawnieniami użytkowników w systemach informatycznych). W wielu z nich nie ma systemowego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, którymi dysponują. W urzędach brak bowiem opracowanych i przyjętych polityk bezpieczeństwa informacji . 

Adaptive security

Z pojęciem bezpieczeństwa związane jest bezpieczeństwo adaptacyjne (ang. adaptive security), które należy do najistotniejszych trendów technologicznych w latach 2019-2020. To podejście, które analizuje zachowania i zdarzenia w celu ochrony przed zagrożeniami i przystosowania się do nich, zanim się one zdarzą.  Ze względu na ciągłą ewolucję zagrożeń nie wystarczy już, aby organizacje korzystały z mechanizmów blokujących lub procedur po zdarzeniu w celu zapobiegania atakom i reagowania na nie. To zmiana sposobu podejścia do kwestii bezpieczeństwa z „reagowania na incydenty” na „ciągłą reakcję”. Gdy systemy są zagrożone i wymagają ciągłego monitorowania i działań naprawczych warto rozważyć zastosowanie adaptacyjnej architektury bezpieczeństwa, używać bardziej zaawansowanych platform bezpieczeństwa, które są w stanie dostosować się do najnowszych zagrożeń i korzystać z dynamicznych mechanizmów ochrony i reagowania. Zabezpieczenia adaptacyjne umożliwiają wczesne wykrywanie zagrożeń i automatyczną, reakcję w przypadku jego wystąpienia. 

Postępu technologicznego nie możemy zatrzymać. Życie, nasze jako obywateli, będzie przenosiło się w coraz większym stopniu do sieci. Możemy mieć nadzieję, że kwestie bezpieczeństwa będą coraz istotniejsze i priorytetowe dla urzędów, które zadbają o bezpieczeństwo udostępnianych przez nas danych. 


Gontar Beata – doktor nauk o zarządzaniu, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z Computer Aided Management na Universite de Lyon II. Autorka artykułów w czasopismach naukowych i książek z zakresu zastosowań informatyki. Interesuje ją również zarządzanie projektami i koncepcja smart city. W bieżącym roku ukazały się jej dwie książki – Zarządzanie danymi w organizacjach (red.) oraz Strategiczne zarządzanie projektami transformacji inteligentnych miast(współautor). Prywatnie lubi chodzić na spacery ze swoim psem, czytać kryminały i chodzić do kina.TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-18 07:49:13
urzędnik IT: "Możemy mieć nadzieję, że kwestie bezpieczeństwa będą coraz istotniejsze i priorytetowe dla urzędów, które zadbają o bezpieczeństwo udostępnianych przez nas danych. "

Nadzieja matką głupich.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25