facebook RSS # #

15.02.2019 23:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-31 08:53       aktualizacja: 2018-01-31 08:55       Temat Dnia
  A A A

Udział społeczny. Ekspert o nowelizacji ustaw samorządowych

Udział społeczny. Ekspert o nowelizacji ustaw samorządowych
Fot. Fotolia
Zamieszczamy kolejny ekspercki artykuł, który powstał w ramach Akademii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego tematem jest partycypacja społeczna w JST po ostatniej nowelizacji.

31 stycznia 2018 r. wejdzie w życie – niewątpliwie głośna ze względu na rozliczne kontrowersje – ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania określonych organów publicznych.

Pomijając jednak kwestie, które są istotnie kontrowersyjne, a tym samym słusznie nagłaśniane, godne uwagi, że wspomniana ustawa dokonuje nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych (ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). Liczne zmiany dotyczą partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym, czemu też zostało poświęcone niniejsze opracowanie.

Prawodawca zdecydował się, na co wskazuje już sam tytuł ustawy, „wzmocnić” zjawisko partycypacji społecznej w różnych procesach decyzyjnych organów jednostek samorządu lokalnego i regionalnego. Stąd też mieszkańcy, a pośrednio także ich organizacje (ruchy miejskie, organizacje pozarządowe), zostali wyposażeni w nowe prawne formy partycypacji - w zasadzie chcąc dla uściślenia należałoby stwierdzić „nowe-stare” formy partycypacji społecznej, gdyż większość z nich była już wcześniej znana praktyce administracyjnej, a nowelizacja nadała im formułę i gwarancję ustawową. Trudno jednoznacznie ocenić wszystkie zmiany – niektóre z nich zasługują na zdecydowaną aprobatę, inne z kolei na krytykę.

Nowelizacja obejmuje trzy zasadnicze grupy regulacji:

• budżet obywatelski;
• inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców (zwaną także „obywatelską inicjatywą uchwałodawczą);
• raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego wraz z publiczną dyskusją na jego temat.

Do samorządowych ustaw ustrojowych wprowadzono regulację budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski pozostaje szczególną formą konsultacji społecznych, ale zyskał rangę instytucji ustawowej. Co ciekawe, budżet obywatelski – dotychczas utożsamiany wyłącznie z partycypacją społeczną na szczeblu gminy lub jej jednostek pomocniczych – został unormowany na wszystkich trzech szczeblach samorządu terytorialnego. Nie oznacza to jednak, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mają prawny obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego – takowy spoczywa jedynie na miastach na prawach powiatu.

Także inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców została unormowana we wszystkich trzech ustawach samorządowych. Mieszkańcy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego będą mogli wnosić pod obrady organów stanowiąco-kontrolnych (rad i sejmików) własne projekty uchwał, oczywiście przy spełnieniu szeregu wymogów formalnych.

Zanim jednak wspomniane prawne formy partycypacji społecznej wejdą do obiegu, zaczną być wykorzystywane w praktyce, czekają nas prace koncepcyjne i legislacyjne na poziomie samorządowym. Organy stanowiąco-kontrolne jednostek samorządu terytorialnego muszą bowiem uprzednio doregulować kwestie formalne i proceduralne w drodze stosownych uchwał.

Autor: dr Jakub H. Szlachetko – adwokat; właściciel firmy „SZLACHETKO | prawnicy&urbaniści”; przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego; adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25