facebook RSS # #

19.02.2020 12:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-05 07:45       aktualizacja: 2019-02-06 09:50       Temat Dnia
  A A A

Współpraca z Chinami. Interakcje władz lokalnych w formacie 16+1 na przykładzie Łodzi

Współpraca z Chinami. Interakcje władz lokalnych w formacie 16+1 na przykładzie Łodzi
Fot. UŁ
W mediach syczuańskich oraz ogólnokrajowych Łódź jest pokazywana jako jedno z miejsc w Europie mających tworzyć dobry klimat do współpracy chińsko-europejskiej. To m.in. efekt współpracy miasta, województwa łódzkiego z zachodnimi Chinami, której początki sięgają przełomu 2012 i 2013 roku.

W tym czasie firma Dell posiadająca poddostawców w zachodnich Chinach, m.in. firmę Foxconn, zmuszona była do otrzymywania podzespołów drogą kolejową, najkrótszą i relatywnie tańszą od cargo lotniczego. Tym samym Hatrans, rodzinna firma z branży logistycznej przejęła rolę operatora połączenia kolejowego między Chengdu i Łodzią.

Pierwszy skład przekroczył granicę 30 grudnia 2012 roku. Tym samym należy uznać, że dalsze działania, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym, były pokłosiem działań lokalnego biznesu. Łódzkie władze, wspierając inicjatywę, rozpoczęły skoordynowane działania na rzecz promocji łódzkiego biznesu w Chinach. W czerwcu 2014 roku otworzono Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele firm: Ichem, Danzap, Sam-Rol, Wiatrowy Sad, Far-ma M. Zarzycki, K. Zarzycka, Zawisza Czarny, Projekt Solartechnik Polska.

W dalszej kolejności wykorzystano granty MSZ oraz współpracę z lokalnymi ośrodkami prowadzącymi badania w zakresie współpracy z państwami azjatyckimi. Pokłosiem tej inicjatywy było zorganizowanie szkoleń dotyczących promocji polskich władz lokalnych w Chinach i współpracy z władzami lokalnymi.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektów MSZ dotyczących dyplomacji publicznej i samorządowej (czerwiec-grudzień 2013 roku).

Kolejną inicjatywą było zorganizowanie - w ramach III Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów - spotkania na temat współpracy z Chinami, zatytułowanego „Doświadczenia, perspektywy, wyzwania współpracy polskich samorządów z chińskimi władzami lokalnymi" (wrzesień 2014 roku). Wydarzenie, dofinansowane ze środków MSZ, skierowane było głównie do środowisk samorządowych, biznesowych oraz akademickich i miało na celu przedstawienie uwarunkowań współpracy z Chińczykami oraz moz˙liwych kierunków jej rozwoju. W trakcie konferencji zaprezentowany został „Przewodnik po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi".

Należy podkreślić, że wykład otwierający wygłosił profesor Kerry Brown, uznany sinolog i badacz współczesnych Chin.

Do największych wydarzeń w relacjach polsko-chińskich, które odbyły się w Łodzi, należy zaliczyć III Forum Regionalne Polska-Chiny, zorganizowane 29 czerwca 2015 roku w Łodzi. Uczestniczyło w nim ponad 450 reprezentantów rządów lokalnych, przedsiębiorców oraz naukowców z prowincji: Syczuan, Hebei, Henan, Guilin, Guangdong i miast Chongqing, Shang-hai, Ningbo.

Oprócz wymiaru czysto protokólarnego i zacieśnienia współpracy gospodarczej, Forum przyczyniło się do promocji Łodzi jako ośrodka akademickiego. W jego trakcie podpisano umowę o współpracy w szkolnictwie wyz˙szym między Polską i prowincją Henan, którą Uniwersytet Łódzki realizuje z Zhengzhou University.

W rozmowach wspominano również o Studium Języka Obcego dla Cudzoziemców UŁ. Co istotne, współpraca edukacyjna stała się jednym z elementów szerszego opisywania Łodzi w Chinach. Oprócz faktu, że stanowi ona waz˙ne centrum edukacyjne i naukowe w Polsce, w Łodzi znajduje się 25 uczelni wyższych oraz 30 ośrodków badawczych, wskazywano na dynamiczny rozwój miasta.

Jak zauważono w „Dzienniku Ludowym", ogólnochińskiej gazecie, w regionie łódzkim inwestują firmy nalez˙ące do 500 naj-lepszych przedsiębiorstw światowych, takie jak Dell czy Coca Cola.

Z perspektywy Łodzi istotne było powołanie „polskiego showroomu" (Bolan jingpin guan), którego zadaniem jest promocja polskiego eksportu, w tym takich produktów, jak mleko w proszku, soków oraz innych produktów transportowanych koleją. Aktywne działania przyczyniły się do większej rozpoznawalności miasta i regionu.

W mediach syczuańskich oraz ogólnokrajowych Łódź jest pokazywana jako jedno z miejsc w Europie mających tworzyć dobry klimat do współpracy chińsko-europejskiej. W zakresie połączeń lotniczych wskazuje się na Frankfurt i Pragę, a w transporcie kolejowym na Łódź i Istambuł.

Łódź rozpoznawalna jest głównie przez połączenie kolejowe z Chengdu, dalej jako międzynarodowy hub, w mniejszym stopniu jako miejsce spotkań lokalnych polityków czy władz centralnych. Z analizy ilościowej treści portalu people.com wynika, że Łódź i województwo łódzkie to najczęściej opisywane polskie miasto i region. Łącznie opublikowano 57 tekstów o Łodzi, o Krakowie - 47, Wrocławiu - 42, Poznaniu - 26, Gdańsku - 11.

Województwo łódzkie dominuje z 78 tekstami, małopolskie było opisane 32 razy, wielkopolskie - 28, dolnośląskie - 18, pomorskie - 10. Taki stan rzeczy wynika głównie z „dyplomacji kolejowej", rozumianej w Chinach jako częśc´ dyplomacji publicznej. Kolej i rozwój dyplomacji publicznej są przedstawiane jako komplementarne, co wpisuje się w strategię Jednego Pasa, Jednego Szlaku, promowaną przez władze Chińskiej Republiki Ludowej, w której projekty infrastrukturalne, realizowane w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce, Azji Centralnej i Europie Środkowo-Wschodniej, stanowią punkt wyjścia do zacieśnienia relacji między chińskimi i zagranicznymi podmiotami administracji lokalnej. Znaczenie Łodzi (a w szerszej perspektywie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej) jest postrzegane przez pryzmat jej potencjału tranzytowego - połoz˙enia na szlaku transportowym do Europy Zachodniej. Łódź moz˙e stac´ się bramą wejściową dla chińskich produktów i usług do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Od rozpoczęcia kursów linii kolejowej „Chengdu-Europa" w obie strony Chengdu moz˙e stać się sworzniem (qiaotoubao) dla wprowadzania towarów z Polski i Unii Europejskiej na rynek Chin i Azji Połu-dniowo-Wschodniej.

Należy podkreślić, że charakterystyka Łodzi i jej współpracy z Chengdu nie jest klasyfikowana jako część współpracy w formacie 16+1, ale wskazana jako częśc´ relacji Chin z Unią Europejską. Cieniem na owej współpracy kładzie się nieudana inwestycja w hub logistyczny na obszarze dawnej jednostki wojskowej, a obecnie na terenie Agencji Mienia Wojskowego przy ulicy Pryncypalnej w Łodzi. W tym przypadku kluczowa okazała się decyzja rządu polskiego, inicjowana przez Ministerstwo Obrony, która uniemożliwiła inwestycję.

Natomiast w odniesieniu do modelu współpracy gospodarczej należy podkreślić, że głównym inwestorem miała tu być polsko-chińska joint venture z udziałem dodatkowego kapitału chińskiego. Całość inwestycji miała wynieść 120 mld USD.

Rozbudowa terminalu przyczyniłaby się z pewnością do długo-trwałego umocowanie miasta jako hubu logistycznego na Europę. Aktualnie łódzki terminal na Olechowie (Spedcont) przyjmuje z Chin około 800 składów rocznie, co stanowi najlepszy wynik wszystkich „suchych portów" w Europie.  

Fragment Raportu Ośrodka Spraw Azjatyckich „Interakcje władz lokalnych w formacie 16+1. Wnioski dla Polski" Dominika Mierzejewskiego i Mateusza Chatysa.

Pełny raport można zobaczyć tutaj
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25