facebook RSS # #

22.01.2020 20:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-29 10:34       aktualizacja: 2019-11-29 11:06       Temat Dnia
  A A A

Bezpieczny rozwój. Ekspertki UŁ o zrównoważonym rozwoju i bezpieczeństwie finansowym firm

Bezpieczny rozwój. Ekspertki UŁ o zrównoważonym rozwoju i bezpieczeństwie finansowym firm
Fot. UŁ/Depositphotos
W dobie globalizacji, internetyzacji i wzrostu poziomu konkurencyjności rynkowej szczególną uwagę przywiązuje się do odpowiedzialnego zarządzania biznesem. O tym, w jakim stopniu zrównoważony rozwój organizacji jest uzależniony od bezpieczeństwa finansowego firm piszą ekspertki z Uniwersytetu Łódzkiego.

Stawiać na równowagę

Wzrost wiedzy odnośnie zagrożeń dla klimatu przyczynił się do rozwoju nowych koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego. W ostatnich dekadach na znaczeniu zyskuje idea zrównoważonego rozwoju, której istotą jest takie bieżące funkcjonowanie człowieka i prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, które umożliwi realizację i zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju uwzględnia realizację triady celów: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Sukces i efektywność wdrażania i materializacji koncepcji wymaga podejmowania inicjatyw na różnych poziomach życia społeczno-gospodarczego. Konieczne jest zaangażowanie wszystkich stron, instytucji krajowych i międzynarodowych, poszczególnych krajów, podmiotów gospodarczych.

CSR w organizacji

Zrównoważony rozwój na poziomie przedsiębiorstwa oznacza podejmowanie jednoczesnych działań ukierunkowanych nie tylko na poprawę sytuacji finansowo-majątkowej i osiąganie coraz wyższych wyników finansowych, ale również realizacje zadań z zakresu ochrony praw i rozwoju pracowników, lokalnych społeczności oraz wspierania ochrony środowiska naturalnego. Współczesne organizacje chcąc sprostać coraz to wyższym oczekiwaniom ze strony klientów muszą zdać sobie sprawę z konieczności uwzględniania aspektów ochrony przyrody w swojej działalności.

W praktyce gospodarczej realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa wymaga ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na rzecz wsparcia i rozwoju pracowników, stosowania technik, metod i narzędzi redukujących ślad ekologiczny. Wiąże się to z koniecznością implementacji  zarządzania środowiskowego.

Problematyka zrównoważonego rozwoju jest niezwykle skomplikowana i uzależniona od szeregu aspektów. Wśród czynników zewnętrznych kwestiami kluczowymi są stan rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, regulacje i normy prawne w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poziom konkurencyjności, proekologiczne nastawienie klientów. 

Do podstawowych uwarunkowań wewnętrznych należy zaliczyć sytuację finansowo-majątkową podmiotów gospodarczych, branżę działania, świadomość ekologiczną właścicieli i pracowników. 

Stabilność finansowa

Jak wskazują wyniki szeregu analiz na temat inwestycji ekologicznych przedsiębiorstw podstawową rolę odgrywa sytuacja finansowa organizacji. Przyjmując, że poziom bezpieczeństwa finansowego oznacza taką kondycję finansowo-majątkową, która pozwala nie tylko na funkcjonowanie, ale również na rozwój podmiotów gospodarczych, należy przyjąć, że jego poziom jest podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. 

W środowisku naukowym bezpieczeństwo finansowe analizowane jest za pomocą szeregu wskaźników odnoszących się między innymi do oceny płynności, rentowności, zadłużenia, sprawności działania, rezerw, czy też wskaźników rynkowych. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego jest niezwykle istotny również z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, pozyskiwania finansowania zewnętrznego na rzecz inwestycji przyjaznych środowisku naturalnemu.

Zrównoważony rozwój ze względu na jego wieloaspektowość, uzależniony jest również od czynników makroekonomicznych. Uwzględniając, że zachowanie bezpieczeństwa finansowego jest kluczowe należy podejmować działania mające na celu racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanym przez przedsiębiorstwa majątkiem i źródłami jego finansowania. Ważnym jest tu również odpowiednie wsparcie w postaci zewnętrznych źródeł finansowania, krajowych i międzynarodowych środków finansowych, dotacji dla wsparcia innowacji ekologicznych i rozwiązań sprzyjających środowisku naturalnemu. Innymi słowy chodzi o stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju biznesu i opracowanie długofalowej strategii krajowej w tym względzie.


Magdalena Kowalska - asystent w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, autorka licznych publikacji z zakresu logistyki i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Anna Misztal - adiunkt w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, autorka publikacji z zakresu finansów i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25