facebook RSS # #

20.01.2020 15:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-06-16 15:29       aktualizacja: 2016-06-16 17:25       OPINIE, WYWIADY, CZATY
  A A A

Wsparcie na starcie. Część regionów planuje głównie preferencyjne pożyczki dla jst

Wsparcie na starcie. Część regionów planuje głównie preferencyjne pożyczki dla jst
Fot. PAP/M.Obara
- Część regionów planuje wsparcie dla samorządów w formie przede wszystkim preferencyjnych pożyczek - mówi Patrycja Wolińska-Bartkiewicz z BGK.

Ile województw zdecydowało się dotychczas na współpracę z BGK ws. wydawania unijnych pieniędzy w formie poręczeń, kredytów i pożyczek? Jakie są to instrumenty, na czym polegają i jakich dotyczą kwot?

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich w BGK:  Głównym źródłem środków unijnych przeznaczonych na rozwój województw są środki Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Jeżeli chodzi o perspektywę finansowania 2014-2020 BGK prowadzi od dłuższego czasu negocjacje na temat współpracy z zainteresowanymi Urzędami Marszałkowskimi.

Rozmowy są na zaawansowanym etapie, ale o szczegółach będzie można poinformować dopiero po podpisaniu umowy. Należy jednak pamiętać, że wciąż jeszcze BGK realizuje projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 umożliwiających wsparcie przedsiębiorców w ramach tzw. rewolwingu (tj. kolejnego obrotu środków ze spłat pierwotnie rozdysponowanej puli).

W tym mijającym okresie BGK zdobył zaufanie 6 województw tj. wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i mazowieckiego, których łączne zaangażowanie finansowe wyniosło 1,75 mld zł.

Do końca kwietnia bieżącego roku wypracowany w BGK mechanizm wsparcia sektora MŚP - tzw. inicjatywa JEREMIE - pozwolił wesprzeć blisko 30 tys. przedsiębiorców kwotą przekraczającą 5 mld zł. Natomiast w obszarze wsparcia obszarów miejskich - tzw. inicjatywa JESSICA - BGK sfinansował ponad 100 inwestycji infrastrukturalnych.

W związku z tym województwa współpracujące z BGK mogą pochwalić się ponadprzeciętnymi wynikami wsparcia przedsiębiorczości i sektora komunalnego zwrotnymi instrumentami finansowymi pochodzącymi z RPO, co z pewnością zachęca do kontynuowania współpracy również w okresie 2014-2020. Dobre wyniki BGK zachęcają do rozmów również województwa, które dotychczas wdrażały instrumenty bez udziału BGK.  

Co jest przedmiotem dyskusji marszałków województw w Ministerstwie Rozwoju? Jakie są rezultaty tych spotkań?

- Na to pytanie powinni odpowiedzieć przedstawiciele ministerstwa. Wiemy jednak, że Ministerstwu Rozwoju zależy na zbudowaniu jednolitego modelu wdrażania instrumentów zwrotnych UE, opartego na sprawdzonych w poprzedniej perspektywie mechanizmach.

Zbudowanie takiego modelu pozwoliłoby z jednej strony na sprawniejsze i efektywniejsze wydatkowanie środków UE. To ważne, bo od rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej minęło już prawie 2,5 roku, a w dalszym ciągu instrumenty nie są dostępne dla przedsiębiorców i samorządów.  Z drugiej strony spójny model zmniejszyłby - ze względu na efekt skali - koszty całego systemu.   

Jakie instrumenty pomocowe dla samorządów finansowane z funduszy unijnych przewiduje w obecnej perspektywie BGK?


- Należy pamiętać, że decyzje co do celu i sposobu wykorzystania środków UE podejmują Instytucje Zarządzające, a więc - w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych - zarządy województw. Rolą BGK w systemie byłoby zarządzanie tymi środkami i zapewnienie ich sprawnego wykorzystania.

Rola ta ogranicza się jednak do funkcji operatora oraz podmiotu wspierającego ekspercko właścicieli środków, a nie do samodzielnego decydowania o kształcie tych instrumentów. Z naszych rozmów z Instytucjami Zarządzającymi wynika jednak, że część regionów planuje wsparcie dla samorządów w formie przede wszystkim preferencyjnych pożyczek, przeznaczonych na działania związane z efektywnością energetyczną, ochroną środowiska oraz rewitalizacją.

W jaki jeszcze sposób BGK będzie wspierał samorządy realizujące inwestycje finansowane ze środków UE na lata 2014-2020?

- Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządu terytorialnego realizujących inwestycje z udziałem środków unijnych, BGK oferuje szerokie wsparcie w zakresie finansowania takich projektów. Pozyskiwanie środków unijnych wiąże się z szeregiem obowiązków związanych na przykład z zabezpieczeniem wkładu własnego w odpowiedniej wysokości.

Zazwyczaj wsparcie unijne ma charakter refundacji poniesionych już wydatków. Między innymi w takich elementach pomóc może nasza oferta. Pozwala ona jednostkom samorządu terytorialnego na optymalny dobór produktów i usług.

Dla przykładu może to być kredyt pomostowy, inwestycyjny lub obrotowy. Mogą to być różnego rodzaje gwarancje albo prowadzenie rachunku projektu lub rachunku na poczet zaliczki. Wszystko oczywiście na warunkach odpowiadających potrzebom - szytych na miarę, by wspierać wdrażanie środków unijnych, w tym przypadku przez jst.

Wśród samorządów ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna runda naboru w ramach rządowego programu budownictwa społecznego. W tym roku będzie jeszcze drugi nabór wniosków. Jaka jest pula środków i jakie projekty będą preferowane?

- To prawda. W tym roku, we wrześniu planujemy uruchomić kolejną edycję programu. W ramach tej „wrześniowej kampanii budownictwa społecznego" BGK przeznaczy 545 mln zł. Będzie to drugie z dziesięciu rozdań programu a więc beneficjenci, którzy z różnych przyczyn nie zdążą się przygotować do naboru, będą jeszcze mieli szanse na wsparcie w latach kolejnych. 

Wnioski o kredyt lub o organizację emisji obligacji celem sfinansowania inwestycji mogą składać gminne i prywatne TBS, spółdzielnie mieszkaniowe albo spółki gminne. Również zakres kwalifikowalnych inwestycji jest szeroki. Beneficjenci mogą budować nowe budynki, jak również rewitalizować te już istniejące.

Program ma na celu dotrzeć do osób osiągających umiarkowane dochody, które nie pozwalają na uzyskanie kredytu hipotecznego nawet w ramach inicjatywy „Mieszkanie dla młodych", osób wychowujących dzieci, pracowników mobilnych lub osób młodych rozpoczynających karierę zawodową.

Dziękuję za rozmowę

kkż/Serwis Samorządowy PAP 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25