facebook RSS # #

20.01.2020 17:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-07 15:43       aktualizacja: 2017-07-07 17:03       OPINIE, WYWIADY, CZATY
  A A A

JST dla inwestycji. Do końca wakacji średnie miasta mogą zgłaszać potrzeby inwestycyjne do PFR

JST dla inwestycji. Do końca wakacji średnie miasta mogą zgłaszać potrzeby inwestycyjne do PFR
Fot. Joanna Budzińska-Lobnig Dyrektor Inwestycyjny PFR
Do końca wakacji średnie miasta mogą zgłaszać potrzeby inwestycyjne do Polskiego Funduszu Rozwoju. W ramach pilotażu Fundusz przeprowadzi cykl spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli samorządów średnich miast.

„Eksperci PFR podzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie transakcji kapitałowych, dostępnych modeli instytucjonalno-prawnych oraz źródeł finansowania inwestycji publicznych, które mają na celu rozwój średnich miast” – poinformowała Serwis Samorządowy PAP Joanna Budzińska-Lobnig, dyrektor inwestycyjna w Polskim Funduszu Rozwoju, w którym odpowiada za Fundusz Inwestycji Samorządowych.

Warunkiem odbycia spotkania przedinwestycyjnego jest obecność na liście miast średnich, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej Polskiej Akademii Nauk wykonanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także przesłanie do PFR wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
„Spotkania z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych odbywać się będą w Warszawie, w siedzibie PFR. Mogą również przyjąć formę video lub telekonferencji” – poinformowali przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju.

Potrzeby inwestycyjne należy zgłaszać na dedykowanym formularzu, który dostępny jest w formie pliku .pdf do pobrania ze strony www.pfr.pl. Nabór do pilotażu rozpocznie się 17 lipca 2017 r. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 31 sierpnia 2017 r. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.

Jednym ze sposobów sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych średnich miast jest wykorzystanie instrumentów, które znajdują się w ofercie Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS), zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

FIS to długoterminowy inwestor kapitałowy dla polskich spółek komunalnych, w szczególności w sektorach wodno-kanalizacyjnym, zaopatrzenia w energię, infrastruktury społecznej, rewitalizacji. Fundusz poza środkami finansowymi udostępnia spółkom samorządowym nowe rozwią¬zania zarządcze z zakresu finansów i planowania rozwoju.

O sposobach inwestowania samorządów i wsparciu, jakie udziela Polski Fundusz Rozwoju, rozmawiamy z Joanną Budzińską–Lobnig, dyrektor inwestycyjną w Polskim Funduszu Rozwoju.

Serwis Samorządowy PAP: Fundusz Inwestycji Samorządowych dysponuje kwotą ponad 400 mln zł. W jaki sposób te środki zasilą samorządy i jak będą do nich trafiać?

Joanna Budzińska-Lobnig, dyrektor inwestycyjna PFR: Celem powołania Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS), który działa w Polskim Funduszu Rozwoju, było zwiększenie dostępu do instrumentów finansowych, z jakich mogą korzystać samorządy i spółki komunalne. Wartość FIS to 600 mln zł, z czego część środków została już alokowana. Stąd wskazana wartość, do zagospodarowania na rzecz rozwoju miast średnich, w wysokości 400 mln zł.

Samorządy mają stałe i wysokie potrzeby inwestycyjne. Chcą także efektywnie sięgać po środki unijne. W obu przypadkach potrzebują zorganizować wkład własny. Zdolność samorządów do dalszego zadłużania jest ograniczona, a rynek instrumentów kapitałowych i akceptowalnych dla samorządów modeli inwestycyjnych dopiero się rozwija. Oferta PFR dla samorządów wypełnia istotną lukę w dostępie do skutecznych instrumentów finansowania ich rozwoju.

PFR jest długoterminowym, przyjaznym inwestorem finansowym. Warunki współpracy samorządu z FIS ustalane są w trybie negocjacji, w trakcie konkurencyjnych procedur wyboru inwestora. To znaczy, że objęcie nowych udziałów przez FIS, które następuje w ramach podwyższenia kapitału spółki komunalnej lub poprzez nabycie istniejących udziałów od samorządu, wymaga przeprowadzenia przez samorząd konkurencyjnego procesu wyboru inwestora. Może to odbyć się np. w trybie publicznego zaproszenia. FIS jest z reguły jednym z kilku uczestników takiego postępowania.

Jakie inwestycje samorządowe są w ocenie PFR najbardziej racjonalne?

- Wartość realizowanych inwestycji to ważny miernik rozwoju gminy i jej kondycji finansowej. W praktyce inwestowanie w rozwój samorządu staje się możliwe dopiero po zaspokojeniu przez gminę niezbędnych wydatków bieżących. Długoterminowo poziom inwestycji zależy więc od poziomu dochodów własnych. Dlatego można przyjąć, że racjonalne są te inwestycje, które długofalowo podniosą dochody własne gmin. A to głównie takie, które przyczynią się do stworzenia korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - dotyczące infrastruktury drogowej i kanalizacyjno-wodociągowej. Sprawna sieć drogowa to podstawowy warunek dla inwestorów. Równie istotnym czynnikiem jest porządek w planach zagospodarowania przestrzennego i posiadanie terenów uzbrojonych pod inwestycje.

Samorządy to przede wszystkim lokalna społeczność i zadania własne – często na pierwszy plan wysuwają się takie cele jak: wzrost zatrudnienia, poprawa infrastruktury danego terenu, ochrona środowiska, pomoc socjalna. Dobre inwestycje w tym obszarze to takie, które przynoszą ekonomiczne korzyści członkom społeczności samorządowych, ale nie prowadzą jednocześnie do nadmiernego wzrostu budżetowych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lub finansowaniem.

Uzasadnione ekonomicznie dla instytucji finansowych są takie inwestycje komunalne, które przewidują finansowanie utrzymania już funkcjonujących obiektów i generują nadwyżki finansowe umożliwiające inwestycje odtworzeniowe. Fundusz angażuje się inwestycyjnie w dane przedsięwzięcie w nadziei uzyskania korzyści z tytułu zaangażowanego kapitału. Dlatego analizie podlegają nie tylko potrzeby, ale i opłacalność inwestycji samorządowych, w które angażuje się FIS.

Jakie z punktu widzenia PFR inwestycje samorządowe są najbardziej warte wsparcia?

- Szukamy inwestycji w obszarach takich jak ciepłownictwo, obszar wodno-kanalizacyjny, infrastruktura transportowa czy rewitalizacja miast. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PFR dla samorządów na stronie www.pfr.pr oraz do kontaktu z bezpłatnym numerem infolinii: 800 800 120.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Mikołajczyk-Kłębek

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25