facebook RSS # #

21.10.2019 23:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-06-27 13:18       aktualizacja: 2016-06-28 08:40       TEMAT TYGODNIA
  A A A

Dotacje na finiszu. Polska otrzymała 61,6 mld euro z funduszy UE w latach 2007-2015

Dotacje na finiszu. Polska otrzymała 61,6 mld euro z funduszy UE w latach 2007-2015
Fot. Fotolia
W Polsce, która jest największym beneficjentem unijnych funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej, poziom kontraktacji środków europejskich na koniec 2015 r. wynosił 100 proc., a poziom wypłat 92 proc. - wynika z raportu „EU Funds in Central and Eastern Europe. Progress Report 2007-2015" przygotowanego przez KPMG CEE.

Z raportu wynika, że 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2007-2015 podpisało łącznie kontrakty na dostęp do ponad 187 mld euro z funduszy unijnych, co stanowi 14,8 proc. średniego PKB dla tego regionu Europy.

W ciągu ostatnich 9 lat 11 krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej otrzymało dostęp do 187,1 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych, co stanowi 108% dostępnego budżetu w tym czasie. Na koniec 2015 r. 87 proc. tych środków zostało wypłaconych (164 mld euro).

Dla porównania poziom kontraktacji funduszy unijnych w Polsce wyniósł w latach 2007-2015 100 proc., co jest wynikiem poniżej średniej dla analizowanych 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która ukształtowała się na poziomie 108 proc.

Jak wynika z raportu krajami o najwyższym poziomie kontraktacji są Słowacja (122 proc.) oraz Węgry i Chorwacja (po 117 proc.), natomiast najmniej środków zakontraktowała Litwa (99 proc.).

Efektywne wydatkowanie funduszy UE


Jak wskazują autorzy opracowania widoczna nadkontraktacja jest wynikiem możliwości podpisywania umów na większą sumę pieniędzy z UE niż dostępna pula w udostępnionym danemu państwu budżecie. Wiele krajów UE skorzystało z tej możliwości, co mogło wspomóc efektywność wykorzystania funduszy. Jednak wysoki wskaźnik kontraktacji nie zawsze oznacza, że środki te zostały proporcjonalnie  wypłacone, a to jest kluczowy czynnik efektywności pozyskiwania funduszy. Pod względem wypłaconych funduszy Polska wypada lepiej - 92 proc. spośród zakontraktowanych środków trafiło do beneficjentów, co jest równe średniej dla wszystkich państw z naszego regionu.

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem efektywności zarządzania środkami pochodzącymi z funduszy unijnych jest różnica pomiędzy środkami zakontraktowanymi, a wypłaconymi. Pod tym względem liderem jest Litwa, która otrzymała wszystkie zakontraktowane fundusze, Estonia (różnica 2 p.p.) i Słowenia (różnica 5 p.p.). Polska plasuje się na szóstym miejscu (różnica 8 p.p.), najgorzej z zarządzaniem środkami radziły sobie natomiast Rumunia (różnica 43 p.p.) i Słowacja (różnica 25 p.p.) - mówi Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na co fundusze UE?


Jak wskazują autorzy raportu, fundusze unijne doprowadziły do ogólnego rozwoju gospodarki wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przy czym efekty są najbardziej widoczne w sektorach infrastruktury transportowej oraz ochronie środowiska, które były najbardziej zaniedbanymi obszarami gospodarek krajów z tego regionu. Znaczna część funduszy została też przeznaczona na rozwój kapitału ludzkiego.

Wiele administracji centralnych, a także władz lokalnych i miejskich, spożytkowało fundusze na rozwój systemów IT - zarówno na potrzeby przetwarzania i analizy danych, czy stworzenia e-urzędów, jak i zapewnienia społeczeństwu szerszego dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych - mówi Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Najmniej projektów z udziałem funduszy europejskich, pod względem liczby i wartości, zostało zrealizowanych w obszarze badań i rozwoju.

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania łącznie 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro.

Z szacunków Ministerstwa Rozwoju wynika, że do końca 2016 r. we wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zostanie ogłoszonych 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych.  Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych, a 30,9 mld zł w programach regionalnych.


mp/Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25