facebook RSS # #

21.10.2019 23:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-10 10:39       aktualizacja: 2017-02-13 10:17       TEMAT TYGODNIA
  A A A

Wzrost gospodarczy. Co oznacza wiadomość GUS, że PKB w 2016 r. wzrósł o 2,8 proc. rdr

Wzrost gospodarczy. Co oznacza wiadomość GUS, że PKB w 2016 r. wzrósł o 2,8 proc. rdr
Fot. Fotolia
Przypomnijmy, że PKB to produkt krajowy brutto, a „rdr” to „rok do roku”. Polski produkt krajowy brutto wzrósł w 2016 roku w relacji do roku 2015 o 2,8 procent – tak brzmi pełna wersja przekazu GUS.

PKB jest sumą wartości dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku w danym kraju, jest też więc miernikiem zamożności zamieszkującego w tym kraju społeczeństwa. Tempo wzrostu PKB pośrednio świadczy więc o wzroście dobrobytu, bo mówi o rosnących możliwościach produkcji dóbr i usług zaspokajających ludzkie potrzeby.
Warto pamiętać, że wartość PKB jest iloczynem ilości i ceny dóbr usług. Dlatego też możliwy jest wzrost PKB przy niezmienionej produkcji a jedynie przy rosnących cenach. Jest także możliwy spadek PKB przy wzroście produkcji i jednoczesnym silnym spadku cen.

Czynnikami pobudzającymi aktywność gospodarki są - na krótszą metę - popyt konsumpcyjny i inwestycyjny. W dłuższym czasie wzrost PKB zapewniają dostateczna podaż i efektywność bazy wytwórczej. Na tempo zmian PKB oddziaływają poziom zatrudnienia oraz wydajność pracy. Z kolei źródłem wzrostu wydajności jest postęp techniczny oraz inwestycje.

Jaka jest więc sytuacja polskiej gospodarki w świetle najnowszych danych statystycznych?

W IV kwartale 2016 r. nastąpiło nieznaczne wyhamowanie inwestycji, a tempo wzrostu gospodarki wyniosło 2,5-2,6 proc. – stwierdza komunikat Ministerstwa Rozwoju. Zdaniem jego autorów, w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB powinno się zbliżyć do 3 proc. Informują, że szybciej niż w III kwartale rosło spożycie prywatne.

"Ustabilizowanie w końcu roku wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do 2,5 proc., a także wygasanie negatywnego impulsu, jakim było gwałtowne ograniczenie inwestycji, przy stabilnie rosnącym spożyciu oraz eksporcie, sugerują poprawę dynamiki PKB w kolejnych kwartałach 2017 roku. Jednocześnie przy braku nagłych zaburzeń zewnętrznych, stabilnie rosnącym spożyciu oraz stopniowej odbudowie nakładów brutto na środki trwałe, dynamika PKB powinna zbliżyć się do 3 proc." – napisano w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25