facebook RSS # #

18.10.2019 07:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-08 16:42       aktualizacja: 2017-03-08 10:45       TEMAT TYGODNIA
  A A A

Wyższa minimalna. Wynosi o 150 zł więcej od minimum z 2016 roku

Wyższa minimalna. Wynosi o 150 zł więcej od minimum z 2016 roku
Fot. Fotolia
Od 1 stycznia obowiązuje w Polsce, nowa, wyższa stawka wynagrodzenia minimalnego. Wynosi ona 2 tys. zł miesięcznie brutto i jest o 150 zł wyższa od minimum z 2016 roku.

2 tys. zł to 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.
Przypomnijmy, że najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku w obowiązującym wymiarze czasowym ustalany jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy-zlecenia czy o dzieło.

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13 zł brutto. Stawka dotyczy również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

Niewypłacenie wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do kontroli przedsiębiorstw w zakresie wypłaty minimalnej stawki godzinowej. Pracodawcy muszą też pamiętać, że inspektorzy mogą kontrolować bez uprzedzenia o każdej porze.

Minimalne wynagrodzenie jest ustalone tylko w niektórych krajach UE. W USA, Wlk. Brytanii i Irlandii występują stawki godzinowe. W Austrii i Szwecji płaca minimalna jest rezultatem negocjacji pracodawców i związków zawodowych.

W opinii zwolenników określania płacy minimalnej, pełni ona zarówno rolę ekonomiczną, jak i społeczną, bo jest ustalana na poziomie zapewniającym niezbędne środki utrzymania. Płaca minimalna jest też punktem wyjścia do budowy tabel płac i kształtowania hierarchii wynagrodzeń w gospodarce, odpowiednio do różnic w jakości pracy i jej efektach.

Zwolennicy płacy minimalnej twierdzą, że jej podnoszenie zmusza pracodawców do poszukiwania nowych technologii i w rezultacie sprzyja podnoszeniu jakości oferowanych produktów. Ważnym efektem minimum płacowego jest wyeliminowanie z rynku firm, które szukają sukcesu finansowego poprzez wyzysk pracowników, oferujących wyroby niskiej jakości, nie posiadających środków na rozwój, a więc nieinnowacyjnych.

„Dzięki podwyżce płacy minimalnej zmniejszy się różnica między wynagrodzeniem średnim a minimalnym. Dobra sytuacja na rynku pracy powinna przekładać się także na wzrost wynagrodzeń” - komentuje Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Płace minimalne mają też swoich przeciwników, którzy twierdzą, że jest to instytucja, która wypycha najsłabszych z rynku pracy. Zawyża także realne koszty zatrudnienia ustalane przez przedsiębiorców, w oparciu o wydajność pracy.

„Wysoki wzrost płacy minimalnej może być niekorzystny dla właścicieli mikrofirm, które są zwykle mniej efektywne. Część z nich może skłonić do przejścia do szarej strefy” – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka konfederacji pracodawców Lewiatan.


TAGI: PŁACE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25