facebook RSS # #

18.10.2019 07:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-06 13:20       aktualizacja: 2017-06-06 13:22       TEMAT TYGODNIA
  A A A

Krzywa rośnie. W polskiej gospodarce utrzymuje się tendencja rozwojowa

Krzywa rośnie. W polskiej gospodarce utrzymuje się tendencja rozwojowa
Fotolia
GUS podaje wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (WWUK). Bierze on pod uwagę łączną sytuację w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym i usługach. Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu detalicznego wzrosły w stosunku do lutego, podczas gdy odnosząca się do usług utrzymuje się na poziomie sprzed miesiąca i jako jedyna pozostaje na poziomie poniżej średniej długookresowej.

Co to znaczy? Dane GUS-u po pierwszym kwartale tego roku wskazują na to, że nasza gospodarka rozwija się, i że ta rozwojowa tendencja nadal się utrzymuje. Wyraźnie lepsze w porównaniu z lutym 2017 roku i marcem 2016 r. są wyniki przemysłu, budownictwa i handlu, tylko usługi wyglądają nieco gorzej.

Przypomnijmy, że stosowane przez ekonomistów wskaźniki umożliwiają analizę sytuacji gospodarczej i prognozę przyszłych wyników. Jednym z ich zastosowań jest badanie cykli koniunkturalnych. Wskaźniki ekonomiczne obejmują różne indeksy, raporty oraz podsumowania wyników finansowych i gospodarczych. Od co najmniej stu lat stosowane są barometry koniunktury.

Od stycznia 2004 r. GUS i NBP wspólnie prowadzą comiesięczne badania koniunktury konsumenckiej. Na ich podstawie obliczane są BWUK - bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej oraz WWUK - wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej. Obydwa wskaźniki mogą przyjmować wartości od –100 do +100, przy czym wartość dodatnia oznacza przewagę konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie.

W marcu 2017 r. przeprowadzono 1491 wywiadów. Jak się okazało, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej pozostał na podobnym poziomie jak w lutym 2017 i ukształtował na poziomie -2,0. Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,6 p. proc.). Obniżyła się także (o 0,6 p. proc.) ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Natomiast wyższe wartości wystąpiły dla składowych odnoszących się do przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 0,9 i 0,7 p. proc.).

W porównaniu do marca 2016 r. obecna wartość BWUK jest wyraźnie, bo o 7,3 p. proc. wyższa.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej był w marcu o 0,6 p. proc. mniejszy od lutego i ukształtował się na poziomie -4,2.

Jak stwierdzają autorzy opracowania na spadek wartości WWUK wpłynęła zwłaszcza pogarszająca się ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 3,2 p. proc.). Wyższe natomiast niż w lutym wartości odnotowano w marcu dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 0,9 i 0,5 p. proc.).

Dodajmy, że w marcu WWUK osiągnął wartość o 7,3 p. proc. wyższą niż rok temu.

TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25