facebook RSS # #

21.10.2019 23:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-25 11:02       aktualizacja: 2017-07-25 11:05       WIADOMOŚCI
  A A A

Wydatki na dotacje. Planowanie i aktualizacja wydatków JST z tytułu dotacji oświatowych

Wydatki na dotacje. Planowanie i aktualizacja wydatków JST z tytułu dotacji oświatowych
Fotolia
Uzależnienie kwoty dotacji od wydatków bieżących samorządu na własne jednostki oświatowe wydaje się kłócić z zasadą sprawiedliwości prawa – pisze Wojciech Lachiewicz w wykładzie dla SAF.

Na platformie e-learningowej Samorządowej Akademii Finansów został udostępniony wykład „Planowanie i aktualizacja wydatków jednostki samorządu terytorialnego z tytułu dotacji oświatowych”.

Uczestnicy SAF znajdą w nim informacje o dwóch rodzajach podstaw obliczania wysokości dotacji oświatowej: według wagi subwencji oświatowej i według konstrukcji podstawowych kwot dotacji z art. 78b ustawy o systemie oświaty.

W tym drugim przypadku autor poświęca uwagę takim kwestiom jak: wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na prowadzenie jednostek oświatowych, powiększanie wydatków bieżących o wydatki bieżące jednostki zapewniającej wspólną obsługę, wydatki bieżące ponoszone z użyciem środków z budżetu UE czy obliczanie podstawy dotacji, gdy szkoła JST lub przedszkole gminne funkcjonuje w zespole. W wykładzie poruszony jest także temat „statystycznej liczby uczniów” i obliczania liczby uczniów jednostki dotowanej.

Wojciech Lachiewicz zwraca ponadto uwagę na pojawiające się w praktyce problemy: obliczania liczby uczniów nieobjętych obowiązkiem nauki, obliczania liczby uczniów przedszkoli lub punktów przedszkolnych (z art. 80 i 90) za miesiące wakacyjne czy wreszcie: problemy w planowaniu wydatków JST na dotacje oświatowe.

„Obowiązujące aktualnie nowe zasady obliczania wysokości dotacji oświatowej z budżetu gminy i powiatu nie rozwiązały problemów z tego rodzaju dotacjami w planowaniu budżetowym. Regulacja prawna uniemożliwia jednorazowe i ostateczne ustalenie kwot na dotacje oświatowe w pierwotnie uchwalanym budżecie gminy i budżecie powiatu” – czytamy.

Ekspert pisze także: „Uzależnienie kwoty dotacji od wydatków bieżących samorządu na własne jednostki oświatowe wydaje się kłócić z zasadą sprawiedliwości prawa z art. 2 Konstytucji RP”.

Wojciech Lachiewicz ukończył studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1983-1995 był pracownikiem naukowym Katedry Prawa Administracyjnego UJ. Od 1993 r. związany zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie jako członek etatowy Kolegium RIO.

Wykład dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu na stronie: www.saf.ews21.pl. Po przeczytaniu zapraszamy do sprawdzenia swoich sił w teście wiedzy.

Wykład i test powstały w ramach projektu „Samorządowa Akademia Finansów” realizowanego przez Serwis Samorządowy PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. SAF to szkolenie w formule e-learningu skierowane do samorządowców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o finansach publicznych.

TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-29 19:31:55
(e)dukator: Ekspertowi PAP wydaje się, że „Uzależnienie kwoty dotacji od wydatków bieżących samorządu na własne jednostki oświatowe wydaje się kłócić z zasadą sprawiedliwości prawa z art. 2 Konstytucji RP”.

Wniosek: Niektórym różne rzeczy się wydają a zjawy zjawiają.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25