facebook RSS # #

21.10.2019 05:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-27 09:30       aktualizacja: 2017-07-27 09:44       WIADOMOŚCI
  A A A

Zwrot nienależnego. Samorządowa Akademia Finansów o zwrocie dotacji do budżetu JST

Zwrot nienależnego. Samorządowa Akademia Finansów o zwrocie dotacji do budżetu JST
Kiedy powstaje obowiązek zwrotu dotacji do budżetu JST i kiedy można zastosować ulgi w spłacie? M.in. o tym pisze Wojciech Lachiewicz w kolejnym wykładzie dla SAF.

Na platformie e-learningowej www.saf.ews21.pl opublikowane jest kolejne opracowanie poświęcone finansom publicznym. Tym razem jest to wykład pt. „Zwrot dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jako szczególny rodzaj dochodu”. Jego autorem jest Wojciech Lachiewicz z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Ustalenie o powstaniu obowiązku zwrotu dotacji dokonuje się w fazie rozliczania dotacji lub nawet po pozytywnym jej rozliczeniu, gdy po kontroli okaże się, że dotacja lub jej część podlega zwrotowi.

Niewykorzystanie dotacji w całości lub w części, otrzymanie dotacji nienależnej w całości, otrzymanie dotacji w części w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, wykorzystanie dotacji w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem – to okoliczności powodujące powstanie po stronie beneficjenta obowiązku zwrotu dotacji, a po stronie organu – obowiązek dochodzenia zwrotu dotacji. Ekspert przedstawia w wykładzie wszystkie te przesłanki.

Autor opisuje też dochodzenie zwrotu dotacji do budżetu JST. „Przepis art. 169 ust. 6 u.f.p., odnoszący się do dotacji z budżetu państwa, zawiera podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnej ustalającej kwotę, którą beneficjent ma zwrócić do budżetu państwa, oraz datę, od której naliczane są odsetki. Decyzja o zwrocie, po jej uprawomocnieniu, stanowi tytuł wykonawczy umożliwiający uruchomienie wobec beneficjenta egzekucji administracyjnej. Niestety w zakresie dotacji z budżetu samorządu nie zawarto analogicznej podstawy prawnej do wydania decyzji windykacyjnej” - czytamy.

Wykład wraz z testem sprawdzającym wiedzę można przeczytać bezpłatnie po zalogowaniu na www.saf.ews21.pl. Tym razem test składa się tylko z trzech pytań, a dwie poprawnie udzielone odpowiedzi zaliczają!

I wykład, i test udostępniane są w ramach Samorządowej Akademii Finansów – e-learningowego szkolenia dla samorządowców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o finansach. Serwis Samorządowy PAP realizuje projekt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

UWAGA: sesja zostaje przedłużona do 10 sierpnia, sesja poprawkowa potrwa od 11 do 25 sierpnia.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25