facebook RSS # #

19.02.2020 15:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-30 16:11       aktualizacja: 2016-03-30 16:56       WIADOMOŚCI AKADEMII SAF
  A A A

Euro na nowe życie. Dr Remigiusz Górniak: Rewitalizacja na warsztacie SAF

Euro na nowe życie. Dr Remigiusz Górniak: Rewitalizacja na warsztacie SAF
Na pytania czytelników
odpowie dr Remigiusz Górniak
Fot.PAP/M.Obara
Jak pozyskać fundusze UE na rewitalizację, jakie warunki powinien spełniać dobrze przygotowany program rewitalizacji? - na te i inne pytania odpowie podczas czatu, wykładowca Samorządowej Akademii Finansów IV edycja, dr Remigiusz Górniak.

Dyskusja online odbędzie się w piątek, 1 kwietnia o godz. 14.

Według szacunków, kompleksowej rewitalizacji wymagać może nawet do 20 proc. obszarów miast w Polsce. Oznacza to ogromne wyzwanie, przed jakim stoją samorządy, w szczególności zaś konieczność istotnego zwiększenia nakładów na rewitalizację, a w tym szukania nowych źródeł finansowania.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja, analogicznie do lat poprzednich, pozostaje istotnym obszarem, na który ukierunkowane jest wsparcie ze środków unijnych. Doświadczenia poprzednich perspektyw finansowych pokazały z jednej strony, jak istotny to kierunek i jak duże są wciąż w tym zakresie potrzeby inwestycyjne, z drugiej zaś strony jak trudne do zaprogramowania i skutecznego wdrożenia są projekty w tym zakresie.

Podczas dyskusji online z czytelnikami Serwisu Samorządowego PAP oraz uczestnikami Samorządowej Akademii Finansów dr Remigiusz Górniak postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane ze skutecznym prowadzeniem działań w obszarze rewitalizacji.

Wejście na czat będzie możliwe przez stronę www.samorzad.pap.pl lub bezpośrednio przez http://czat.ews21.pl/

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w czacie, a chciałyby uzyskać odpowiedź na swoje pytanie zachęcamy do przesłania ich wcześniej na adres redakcji: samorzad@pap.pl lub do koordynatora SAF IV: m.przybylski@pap.pl.

Dr Remigiusz Górniak - adiunkt na Wydziale Zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz kierownik Samorządowego Centrum Eksperckiego w ramach SWiBJ. W 2006 r. dr Górniak był kluczowym ekspertem w ramach projektu PL2003/005-710.01.06 "Przygotowanie projektów do wsparcia z EFRR" PHARE Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Od 2009 r. do maja 2014 r. był kierownikiem Referatu Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Michałowice.

W latach 2005-2006 był członkiem Komitetu Monitorującego w ramach Priorytetu ZPORR "Pomoc techniczna" na lata 2004-2006. Od lutego 2003 do 2007 r. był ekspertem ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz jej oddziałów w zakresie opracowywania strategii rozwoju lokalnego gmin i powiatów, lokalnych programów rewitalizacji, wieloletnich planów rozwoju gmin i powiatów, studiów wykonalności inwestycji komunalnych.

Od 2004 r. jest członkiem zespołu ekspertów opracowującego dokumenty strategicznego planowania oraz studia wykonalności, analizy finansowo-ekonomiczne itp. dla gmin i powiatów. Dotychczas przygotował ok. 250 opracowań studyjnych.

mp/Serwis Samorządowy PAP

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25