facebook RSS # #

20.10.2019 12:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-10 16:03       aktualizacja: 2017-07-10 16:11       WIADOMOŚCI AKADEMII SAF
  A A A

Dotacje z JST. Zasady udzielania dotacji w ustawie o finansach publicznych

Dotacje z JST. Zasady udzielania dotacji w ustawie o finansach publicznych
Fotolia
„Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jako wyjątek od zasady bezpośredniego finansowania zadań” – to temat kolejnego wykładu w ramach Samorządowej Akademii Finansów.

Opracowanie dla uczestników SAF przygotował Piotr Józefczyk z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Autor przypomina w nim ogólne zasady planowania i dokonywania wydatków, a także przybliża istotę dotacji celowej i ogólne zasady jej udzielania zawarte w ustawie o finansach publicznych. W poszczególnych rozdziałach ekspert charakteryzuje dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Uczestnicy SAF znajdą w wykładzie także omówienie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związanej z udzielaniem i wykorzystywaniem dotacji.

„Z orzecznictwa regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy regionalnych izbach obrachunkowych wynika, że podmioty aplikujące o dotacje z budżetu jednostki terytorialnego często nie są przygotowane na to, aby terminowo wykorzystać dotację oraz prawidłowo i w terminie dokonać jej rozliczenia” – pisze autor w podsumowaniu.

Wykład został opublikowany na platformie e-learningowej www.saf.ews21.pl. Dostęp mają do niego zalogowani użytkownicy.

Po zapoznaniu się z materiałami o dotacjach, zachęcamy do sprawdzenia się w teście wiedzy. Ekspert przygotował dziesięć pytań jednokrotnego wyboru.

I wykład, i test udostępniane są w ramach Samorządowej Akademii Finansów – e-learningowego szkolenia dla samorządowców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o finansach. Serwis Samorządowy PAP realizuje projekt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Więcej informacji na www.saf.ews21.pl.  


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25