facebook RSS # #

08.12.2019 11:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-04-26 07:57       aktualizacja: 2015-04-27 17:56       CZAT
  A A A

Oburzenie eksperta. Jeden przepis, worek interpretacji - krytykuje przedstawiciel RIO

Oburzenie eksperta. Jeden przepis, worek interpretacji - krytykuje przedstawiciel RIO
Problem jest w jakości prawa
- mówi Mirosław Legutko z RIO
Fot. RIO Kraków
-  Nie może być tak, że do jednego przepisu można wyprowadzić trzy i więcej interpretacji – stwierdził podczas czatu Mirosław Legutko z RIO w Krakowie. Ekspert odpowiadał w piątek online na pytania czytelników Serwisu Samorządowego PAP i uczestników Samorządowej Akademii Finansów.

Najwięcej wątpliwości internautów dotyczyło przepisów związanych z finansowaniem oświaty. Zdaniem członka Kolegium RIO w Krakowie, ustawa o systemie oświaty wymaga gruntownej zmiany. - Ta ustawa jest po prostu skandalicznie niedopracowana - jest to najgorszy przepis na jakim przychodzi nam pracować. Wskutek tego panuje ogromny bałagan interpretacyjny - MEN, NIK i poszczególne RIO, a także orzeczenia sądowe – ocenił Legutko.

Ekspert odniósł się także ogólnie do jakości stanowionego prawa, która jego zdaniem w ostatnich latach wyraźnie się pogorszyła. - Problem jest w jakości prawa, daję przykłady: dotacje oświatowe, ustawa śmieciowa, fundusz sołecki, ustawa o finansach publicznych - części dotyczące długu. Zauważam od czterech lat gwałtowne pogorszenie się jakości stanowionego prawa. Nie może być tak, że do jednego przepisu można wyprowadzić trzy i więcej interpretacji. Podzielam frustrację samorządowców, pracownicy RIO mają tak samo – zaznaczył Legutko.

Poniżej zapis ponad 70-minutowego czatu z członkiem Kolegium RIO w Krakowie”:

(11:00:34) Mirosław Legutko: Witam i zapraszam do zadawania pytań.

(11:00:48) (zast_skarbnika): Czy inwestycje wieloletnie realizowane przez zakład budżetowy powinny być ujęte w przedsięwzięciach w WPF (chodzi o przekazanie upoważnienia kierownikowi zakładu do zaciągania zobowiązań związanych z inwestycją, a przekraczających rok budżetowy ? Raczej nie jest to zobowiązanie z tytułu umowy zapewniającej ciągłość działania)? Dotyczy art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 228.1.1. ustawy o finansach.

(11:02:31) Mirosław Legutko: W mojej ocenie wpf jest ekstrapolacją budżetu - nie obejmuje zatem zakładów budżetowych. Uważam też, że zakład budżetowy nie jest ograniczany (jak np. jednostki budżetowe) co do zaciągania zobowiązań na lata przyszłe - działa tutaj bardziej jak przedsiębiorstwo (podobnie jest przy osobach prawnych sp. zoz czy instytucja kultury).

(11:03:06) (zast_skarbnika): Czy udzielnie zakładowi budżetowemu dotacji celowej na inwestycje przez Gminę, która go utworzyła powinno być poprzedzone umową dotacji? Czy dotacja może być udzielona jako refundacja wydatków poniesionych już w danym roku (ale po zaplanowaniu tej dotacji w uchwale budżetowej)?

(11:06:04) Mirosław Legutko: Tak, zgodnie z art. 250 ufp. Co do drugiego pytania, to rzecz jest bardziej skomplikowana - w praktyce stosuje się refundowanie poniesionych wydatków i nikt tego na razie nie kwestionuje z tym, że w mojej ocenie jest to niezgodne z art. 251 ust. 4 ufp. - no bo jak niby miałem wykorzystać dotację skoro jej nie miałem fizycznie.

Ale praktyka jest taka, że jeśli wydatki refundowane były poniesione po akcie przyznającym dotacje (np. umowa, uchwała budżetowa) to się je akceptuje. Nastąpiło jakby zrównanie rozliczenia dotacji z wykorzystaniem dotacji. Uwaga - tego typu działanie nie może mieć jednak miejsca przy ustawie o pożytku - tam mamy bowiem do czynienia ze zleceniem zadania - nie mogę zlecać czegoś co zostało już wykonane.

(11:06:48) (speedy): Od tego roku funkcjonują dwa nowe rozdziały związane z specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Gdzie należy zaplanować wydatki urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela, który dotąd prowadził tylko zajęcia z tymi dziećmi i gdzie należy zaplanować wydatki związane z zastępstwem za tego nauczyciela?

(11:10:24) Mirosław Legutko: Na wstępie chce zaznaczyć, że obowiązek "rozliczania" subwencji ogólnej jest kuriozalny. Mamy tu do czynienia z psuciem prawa. Co do pytania to w ogóle pojawiają się wątpliwość, czy koszty urlopu mogą być tam wykorzystywane skoro w tym czasie ponosimy koszty zastępstwa. Uważam, że ew. koszty zastępstwa mogą być jedynie wykazane w tych wydatkach - aczkolwiek ciężko mi jest powiedzieć jak można dobrze zrobić coś co z zasady jest pomyślane źle.

(11:10:57) (skarbnik_Mrozy): Czy niewykorzystane pieniądze w danym roku na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi gmina ma obowiązek przyjąć w kolejnym roku w wydatkach oraz powiększyć przychody o wolne środki z lat ubiegłych?

(11:13:39) Mirosław Legutko: Zgodnie z art 42 ust. 2 ufp środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. No i właśnie ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czy np. ustawa "śmieciowa" tak stanowią (że się wiąże). Stąd też nie podzielam poglądów, zgodnie z którymi po zakończeniu roku te pieniądze "przepadają".

 (11:14:58) Mirosław Legutko: Jest natomiast inny problem - ustawodawca nie powiedział kiedy i jak należy dokonać "wyrównania" - uważam, że będzie tu niedługo problem i to zwłaszcza z opłata śmieciową. Kończąc należy tak robić, jak napisała to pani w ostatnim zdaniu.

(11:16:20) Mirosław Legutko: Jednocześnie chcę wskazać, że nie podzielam "rekomendacji" PARPY, które moim zdaniem w zbyt daleko idący sposób ograniczają wydatkowanie środków z korkowego. Podstawą wydatkowania jest program, który bada wojewoda.

(11:14:51) (WSoltysiak): Co można zrobić jeżeli komisja rewizyjna nie zgadza się z opinią RIO w sprawie wykonania/ nie wykonania budżetu za 2014 r.

 (11:20:59) Mirosław Legutko: Od opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu przysługuje prawo odwołania do Kolegium RIO. Prawo to przysługuje wójtowi. Zwracam uwagę że opinia po pierwsze dotyczy sprawozdania (dokumentu), a nie wykonania budżetu (bo to ocenia rada) a po drugie opinia nie jest wiążąca ani dla komisji rewizyjnej, ani też dla rady.

(11:21:45) (urzędnik): Zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty „ Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę ..."

Według jakich wydatków bieżących należy naliczyć dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego : wg planowanych czy wykonanych?


Mirosław Legutko: Zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty „ Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę ..."

Jak widać z powyższego ustawodawca odmiennie uregulował podstawę udzielania dotacji w zależności od formy prowadzenia wychowania przedszkolnego, tj. inaczej dla niepublicznych przedszkoli, inaczej dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

(11:23:59) Mirosław Legutko: Szanowni Państwo. jeżeli chodzi o dotacje z art 80 i 90 uso to już w poprzednim czacie wskazywałem że ta ustawa jest po prostu skandalicznie niedopracowana - jest to najgorszy przepis na jakim przychodzi nam pracować. Wskutek tego panuje ogromny bałagan interpretacyjny - MEN, NIK i poszczególne RIO, a także orzeczenia sądowe. Moja propozycja jest taka żeby w zakresie naliczania i rozliczania tej dotacji pilnować się interpretacji swojego RIO - bo tam jest komisja orzekająca, która ewentualnie będzie rozstrzygać naruszenia z art. 8 i 9 ufp. Co do poszczególnych sporów z podmiotami dotowanymi - proponuje sprawy kończyć w sadach bo przynajmniej wyrok wiąże w jednej sprawie.

(11:27:28) Mirosław Legutko: Zawsze uważałem, że art. 80 mówi o wydatkach planowanych, a 90 o wykonanych (różne jest brzmienie przepisu). MEN twierdził, że i tu i tu chodzi o wydatki planowane z takim też orzeczeniem sądu spotkałem się niedawno.

(11:27:43) (M.OGIEGŁO): Czy koszty ponoszone przez jst na nauczanie indywidualne przyznane uczniowi przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną np. w związku z ciążą, fobią szkolną wypadkiem można zaliczyć do wydatków na specjalną organizację nauki ?dotyczy art.32 tzw. "ustawy okołobudżetowej"

(11:29:15) Mirosław Legutko: Moim zdaniem indywidualne nauczanie to nie to samo co uczeń niepełnosprawny - ale jak wyżej proponuję kontakt ze swoją RIO.

(11:30:18) (gosia): Witam, mam pytanie odnośnie poprawności kolejności księgowań. Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Uzyskujemy dochody z tytułu wpłat za wodę i ścieki (umowy cywilnoprawne) Dłużnik ma zaległość w wysokości 250 zł (faktura nr 10/2014 z grudnia/2014 na 150 zł oraz faktura numer 5/2015 z marca/2015 na 100 zł) Czy jeżeli dłużnik wpłaci przelewem, dnia 20.04.2015, na konto naszego Zakładu kwotę 100zł i wpisze w tytule za fakturę 5/2015 to czy możemy zaksięgować najpierw na najstarszą należność główną, to jest na fakturę 10/2014 z grudnia plus należne odsetki a dopiero to co pozostanie na fakturę 5/2015. Czy też, jeżeli dłużnik wskazał w tytule przelewu numer faktury 5/2015 to musimy zaksięgować na 5/2015.

(11:34:04) Mirosław Legutko: Tak jak wskazał dłużnik - ale jeszcze to skonsultuje i dam odpowiedź na końcu czatu.

(11:34:57) (urzędnik): no tak. tylko dlaczego to gminy mają odpowiadać za brak jednoznacznych zapisów ustawy oraz brak jednolitego stanowiska wszystkich RIO?

(11:36:27) Mirosław Legutko: Problem jest w jakości prawa. Podaję przykłady: dotacje oświatowe, ustawa śmieciowa, fundusz sołecki, ustawa o finansach publicznych - części dotyczące długu. Zauważam od czterech lat gwałtowne pogorszenie się jakości stanowionego prawa. Nie może być tak, że do jednego przepisu można wyprowadzić trzy i więcej interpretacji. Podzielam frustrację, pracownicy RIO mają tak samo.

(11:37:49) (200486): W dniu dzisiejszym na stronie Serwisu Samorządowego ukazała się interpretacja MEN odnośnie wyodrębnienia środków na specjalna organizację nauki dzieci niepełnosprawnych. Czy w związku z tą interpretacją można w ciągu roku dostosować uchwały budżetowe na wydatki typu utrzymanie budynku, np. ogrzewanie budynku, wydatki na energie elektryczną itp. a na dzień dzisiejszy zostały wyodrębnione tylko wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących z tymi uczniami

(11:38:15) Mirosław Legutko: Zawsze można dokonać zmiany uchwały budżetowej. Byle się rok budżetowy nie skończył.

(11:38:55) (skar): Czy dyrektor zakładu budżetowego może samodzielnie dokonywać zmian w planie finansowym po stronie przychodów, wprowadzając nowe źródła przychodów i zmniejszając plan w innych paragrafach?

(11:41:40) Mirosław Legutko: Art. 15 ust. 8 ufp: W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ani zwiększenia dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - więc jak najbardziej.

(11:42:56) (urzędnik): a jeśli interpretacja "naszego" RIO jest opatrzona zastrzeżeniem, że nie jest wiążąca i prezentuje tylko jej pogląd?:)

(11:45:53) Mirosław Legutko: Poza interpretacjami skarbowymi (izby skarbowe) wszystkie interpretacje są niewiążące i mają walor "opinii prywatnej" . Nie sądzę jednak, żeby pracownicy danej RIO zasiadający w komisji orzekającej odcięli się od pisma własnej firmy. Jest jeszcze kwestia wykazania ewentualnej winy w dyscyplinie. Niezależnie od tego co się będzie działo w przypadku gdy zastosowałem się do pisma "mojej" RIO, trudno wskazać, że nie dochowałem staranności.

(11:46:04) (Aneta): Dotacja dla niepublicznego przedszkola została wyliczona i wypłacona wg wydatków planowanych, następnie rozliczona w oparciu o wydatek wykonany. Z rozliczenia wynika, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości. Zdaniem podmiotu prowadzącego przedszkole nie ma podstaw do zwrotu dotacji wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Nie ma również podstaw by rozliczyć ja po wykonaniu a nie po planie. Sprawa trafiła do SKO. W jaki sposób dokonać kolejnego rozliczenia jeśli do końca roku nie wróci sprawa z SKO?

(11:47:55) Mirosław Legutko: Proponuję postępować tak samo - jeżeli przedszkole uważa, że ma dotację zaniżoną, może zawsze wystąpić do sądu cywilnego - w ten sposób możecie Państwo zakończyć sprawę.

(11:48:18) (ksiegowa): Czy w jednostka budżetowa (pcpr) może prowadzić ewidencję księgową porozumień zawartych między powiatami na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej (wpływ dochodów, lub poniesione wydatki). Jeśli tak to w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej?

(11:50:42) Mirosław Legutko: Zgodnie z art. 249 ufp wszelkie dotacje winny być ujmowane w planie urzędu (starostwa).

(11:51:39) (r2d2): Czy zakład budżetowy zajmujący się odprowadzaniem ścieków może finansować inwestycje ze środków własnych? Zakład nie otrzymuje dotacji przedmiotowych.

(11:52:19) Mirosław Legutko: Jak najbardziej.

(11:52:41) (zenek): Na stanowisku skarbnika nie może być zatrudniona osoba, która nie posiada kwalifikacji określonych w ustawie o finansach publicznych" - jakie są prawne konsekwencje zatrudnienia na stanowisku skarbnika osoby bez wymaganych przez prawo kwalifikacji? Czy czynności prawne dokonane przez skarbnika "bez kwalifikacji" są ważne?

(11:56:01) Mirosław Legutko: Przede wszystkim to organ nadzoru winien stwierdzić nieważność uchwały o powołaniu skarbnika. Za rachunkowość i w takiej sytuacji odpowiada zawsze kierownik jednostki, wiec to on robi sobie krzywdę.

(11:56:15) (LimonkaW): Podatnik złożył przed terminem płatności podatku podanie o odroczenie 4 rat podatku od nieruchomości (za luty 100 zł, marzec 100 zł, kwiecień 100zł, maj 100zł), organ podatkowy przychylił się do prośby podatnika i odroczył (decyzja w lutym) w/w raty tj. kwotę 400 zł do 31 lipca 2015r. Jaki będzie skutek odroczenia w sprawozdaniu rb27s (kolumna 15) na dzień 31.03.2015r. oraz na dzień 30.06.2015r.

(12:02:44) Mirosław Legutko: Za każdym razem całość.

(12:03:02) (Aneta): Do przedszkola publicznego uczęszcza uczeń niepełnosprawny niebędący jej mieszkańcem czy należy obciąć gminę której mieszkańcem jest ten uczeń kosztami wychowania przedszkolnego?

(12:09:17) Mirosław Legutko: Zgodnie z art. 79 a ustawy o systemie oświaty tak. Z tym, że jeżeli dostajecie Państwo na ucznia subwencję to może się tamta gmina bronić, że byłoby to "podwójne" finansowanie. Z drugiej strony subwencja nie jest dochodem celowym - no taki bałagan. Wiem, że nie pomogłem, ale tutaj tylko sąd.

(12:09:31) (Basia): Czy środki wyodrębnione (przeznaczone) w nowo powstałych rozdziałach:80150,80149 zgodnie z art. 32 ustawy okołobudżetowej, a niewykorzystane mogą zostać przeniesione do innego rozdziału;

(12:13:03) Mirosław Legutko: Wie Pani, albo coś się kwalifikuje do danego rozdziału albo nie - czasami są wydatki, które można zakwalifikować różnie, a w tym przypadku (jak to przy oświacie) działamy we mgle. Jeśli ktoś miałby Pani zakwestionować złą kwalifikację to musi powiedzieć jak jest dobrze i jeszcze wskazać przepis, a jak wiemy przepisu brak. Po tym wywodzie mogę podsumować tak, pani decyduje nanosząc klasyfikację budżetową.

(12:15:32) M.Legutko: Dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia. Mirosław Legutko.
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-04-29 08:20:33
Starsza: Może najwyższy czas uczyć się od ROSYJSKIEJ NAUKI SEMANTYKI LINGWISTYCZNEJ???? Ale najpierw nauczyć sie myślenia pojęciowego!
 
2015-04-28 08:24:45
Teoretyzacja prawa: W teoretycznym państwie przyszło nam żyć i każdy musi sobie poukładać jego składniki: ch... d... i kamieni kupę...
 
2015-04-27 08:50:37
misia: Przeczytałem powyższy wywiad i: LUDZIE!!!!!!!! Czy jaśnię na jawie i mam omamy i czytam głupoty czy Pan Legutko śni na jawie i opowiada ... ???? Ludzie jak w takim systenie prawa można pracować ????????

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25