facebook RSS # #

20.02.2019 01:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-10 13:48       aktualizacja: 2017-10-10 15:53       DOTACJE
  A A A

POWER dla miast. Pieniądze na usprawnienie obsługi podatkowej i gospodarki nieruchomościami

POWER dla miast. Pieniądze na usprawnienie obsługi podatkowej i gospodarki nieruchomościami
Fotolia
255 średnich miast ma ogromne szanse na dofinansowanie w ramach kolejnego konkursu pilotowanego przez MSWiA. Do zdobycia jest 400 tys. lub 200 tys. zł w zależności od statusu miasta.

255 średnich miast – taka jest grupa docelowa kolejnego konkursu w ramach PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, do którego nabór MSWiA planuje ogłosić pod koniec I kwartału przyszłego roku. Alokacja ma wynosić 44,6 mln zł.

Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia usprawniające: obsługę w dziedzinie podatków i opłat lokalnych oraz poprawiające zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanym.

Organizator konkursu przewiduje więc w pierwszym rzędzie – w dziedzinie podatków i opłat lokalnych – wsparcie:

- elektronizacji procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
- doskonalenia kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
- wdrażania rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej.

W dziedzinie gospodarki nieruchomościami na wsparcie mogą oczekiwać:
- wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
- doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
- działania administracji samorządowej dotyczące planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

JST objęte wsparciem w ramach projektu pełnią rolę lidera albo partnera projektu. Liderem może być natomiast także związek jst, stowarzyszenie jst, organizacja pozarządowa, szkoła wyższa, jednostka naukowa lub instytucja szkoleniowa. Dodajmy, że jednostka samorządu terytorialnego może być liderem albo partnerem w co najwyżej jednym projekcie.

Maksymalną wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby JST objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty: 200 tys. zł dla gminy i 400 tys. zł dla miasta na prawach powiatu.

MSWiA przewiduje, że zarówno liczba jst, które wdrożyły rozwiązania usprawniające obsługę podatkową przedsiębiorców jak tych, które wdrożyły rozwiązania usprawniające zarządzanie nieruchomościami, wyniesie co najmniej 200.

Ponieważ grupę docelową konkursu stanowią miasta średnie (gminy o statusie miasta albo mające siedzibę w mieście położonym na terytorium danej gminy), które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo partner w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów nr: POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 i POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 prawo startu ma mniej niż 255 miast. Szansa uzyskania dofinansowania jest zatem ogromna.

Pośrednio potwierdza to Wydział Prasowy MSWiA, który w odpowiedzi na pytanie Serwisu Samorządowego PAP napisał:
„Informujemy, że pierwszy z dwóch planowanych konkursów w 2018 r. adresowany jest do grupy odbiorców - zdefiniowanych jako +miasta średnie+ w opracowaniu autorstwa Pana prof. Przemysława Śleszyńskiego, +Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze+, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 2016, m.in. do którego odwołuje się Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju.

Przywołane opracowanie jako miasta średnie wskazuje 255 miast – i to do tej grupy skierowane jest wsparcie w konkursie. Zatem planowane wsparcie na poziomie 200 miast jest możliwe do zrealizowania. Jednocześnie w opracowaniu wyróżniono spośród 255 miast średnich 122 miasta średnie tracące +status społeczno-gospodarczy+ i dla tych jednostek przewidziano za deklarację udziału w projekcie punkty premiujące w ocenie składanych wniosków o dofinansowanie”.

Pewnym utrudnieniem natury organizacyjnej może być warunek, żeby projekty złożone w odpowiedzi na konkurs objęły wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego.

Miasta szukające partnerów mogą zgłaszać się do nas, w razie potrzeby uruchomimy giełdę ofert partnerskich i bank współpracy. Mamy już deklarację fachowego wsparcia przy tworzeniu konkretnych projektów ze strony Fundacji Promocji Gmin Polskich, która już realizuje przedsięwzięcia w ramach PO WER na terenie kilkunastu gmin.
 
Nie bez znaczenia jest fakt, że minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 15,72 proc. Nie trzeba jednak angażować gotówki, wystarczy delegować pracowników na związane z projektem szkolenia. Jak zapewniają eksperci Fundacji Promocji Gmin Polskich, wartość etatów szkolonych urzędników może być kosztem kwalifikowanym.

Lista 255 miast poniżej w załączniku.
Lista 122 miast tutaj - 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Czytaj także:
Czarne prognozy. PAN: 122 miastom w Polsce grozi zapaść

Drenaż średnich. Prof. Śleszyński: metropolie drenują potencjał demograficzny średnich miejscowości

kkż/
ZAŁĄCZNIKI: lista 255 miast.pdf
TAGI: DOTACJE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-10 18:27:49
dziurawsiweci: Z tego co wiem grant MSWiA w ramach programu PO WER kończy się w gminie z reguły uderzeniem po kieszeni miejscowego informatyka. Po prostu pieniądze zaczynają płynąć do dużych firm informatycznych kosztem fachowców lokalnych. Czy macie coś do powiedzenia na ten temat?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25