facebook RSS # #

22.01.2019 18:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-24 15:08       aktualizacja: 2017-10-24 15:17       DOTACJE
  A A A

Miliony dla JST. NFOŚiGW: 130 mln zł w trzecim konkursie na kogenerację

Miliony dla JST. NFOŚiGW: 130 mln zł w trzecim konkursie na kogenerację
Fot. NFOŚiGW
Samorządy będą mogły ubiegać się o dotacje na źródła wysokosprawnej kogeneracji. Budżet wynosi 130 mln zł – poinformował NFOŚiGW.

Jak wskazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w komunikacie, nabór wniosków rozpocznie się 30 listopada i potrwa do 29 stycznia.

W konkursie będą brane pod uwagę projekty polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy w wyniku przebudowy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW. Dotyczy to planowanej mocy zainstalowanej, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko instalacji.

„Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może być to więcej niż 85 proc. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia realizowane na terenie całego kraju za wyjątkiem tych, które zlokalizowane są na terenie województwa śląskiego, bo dla nich przewidziano wsparcie w ramach poddziałania 1.7.3 POIiŚ” – czytamy w komunikacie.

Według NFOŚiGW, to ostatni z trzech ogłoszonych w tym roku konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Pierwszy nabór przeprowadzono w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. Wpłynęło wówczas 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł. W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła ponad 1 mld zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł.

„Kolejne 200 mln zł czeka jeszcze do podziału w ramach drugiego konkursu, na który wnioski mogą wpływać do 28 listopada, przy czym trwający nabór dedykowany jest przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i spółdzielniom będącym koordynatorem lub członkiem klastra energii” – zaznaczył Fundusz.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji---iii-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iii-konkurs.html.

Źródło: NFOŚiGW
dap/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25