facebook RSS # #

15.02.2019 23:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-01 18:16       aktualizacja: 2017-12-01 18:18       DOTACJE
  A A A

Sprawy obywatelskie. Samorządowcy o dotacjach celowych i wymianie sprzętu IT

Sprawy obywatelskie. Samorządowcy o dotacjach celowych i wymianie sprzętu IT
Fotolia
Konieczna jest weryfikacja założeń dotacji celowej na zadania zlecone, pilnie potrzeba środków na wymianę sprzętu IT w USC – alarmują samorządowcy.

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych zwraca uwagę na problem dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich. Wnioskuje o jak najszybsze utworzenie zespołu z udziałem MSWiA, MF oraz strony samorządowej w celu weryfikacji katalogu zadań oraz sposobu podziału środków na dotację celową.
Chodzi o określenie zasad ustalania stawki roboczogodziny i sposobu finansowania zadań generujących koszty ponadstandardowe.

Organizacja postuluje także o pilne zagwarantowanie w budżecie państwa środków finansowych na wymianę sprzętu IT w urzędach stanu cywilnego.

Samorządowcy chcą też powołania zespołu z udziałem przedstawicieli JST do opracowania projektu zmian ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz związanych z nią rozporządzeń.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli, przypomniał, że temat niedofinansowania zadań zleconych jest aktualny od wielu lat.

„Straty, jakie ponosimy przez niedofinansowanie, są ogromne” – podkreślił. Zapowiedział, że samorządowcy zamierzają złożyć do sądu pozew z powództwa cywilnego. „Mam nadzieję, że rząd nas wyprzedzi i ureguluje tę sprawę” – dodał.

Sławomir Wojciechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli, zwrócił uwagę na potrzebę przeanalizowania sposobu finansowania przez USC pozostałych zadań dotyczących spraw obywatelskich.
Jak zaznaczył, z kontroli NIK przeprowadzonej w 2017 roku wynika, że planowanie systemu dotacji nie uwzględnia dostosowania wielkości dotacji do wydatków. „Kwestia zapewnienia środków na działalność poszczególnych JST pojawiła się na końcu procesu planistycznego, a nie na jego początku” – dodał.

Dane finansowe w 2015 r. pisaliśmy o tym TUTAJ.
 

Wnioski z badania OPOS pokazują, że 75 proc. inwestycji w zakresie zadań zleconych finansowanych jest ze środków własnych JST. Konieczna jest zdaniem organizacji ponowna weryfikacja przyjętych odgórnie założeń dystrybucji dotacji celowej na zadania zlecone.

Strona samorządowa powinna mieć zapewniony czynny udział w systemie ustalania dotacji celowych, a działania muszą uwzględniać wszystkie czynności, które generują koszty. Zdaniem OPOS pożądane jest zwiększenie zaangażowania wojewodów w finansowanie inwestycji dotyczących zadań zleconych. Jak najszybciej podjęte muszą być prace nad systemową zmianą umożliwiającą ogólne obniżenie kosztów funkcjonowania USC.

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych wzięło pod uwagę trzy niezależne dokumenty: badanie przeprowadzone przez organizację w 2016 roku, analizę MSWiA i MC z 2017 roku oraz Raport NIK z 2017 roku.
Postulaty złożono stronie rządowej na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. administracji publicznej KWRiST.

Kkż/


TAGI: DOTACJE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-12-04 07:31:02
kierownica: Najprościej zadania z zakresu spraw obywatelskich i stanu cywilnego , przekazać samorządom ....i po sprawie i po problemie z dotacjami o których mówi się już latami. Skończy się dyskusja, skończy się marudzenie władz samorządowych, że zadania są niedofinansowane.A czy wszyscy będą (byliby)zadowoleni z takiego rozwiązania...to jak zwykle okaże się po czasie.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25