facebook RSS # #

15.02.2019 23:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-12 14:30       aktualizacja: 2018-01-12 16:55       DOTACJE
  A A A

POWER w lutym. MSWiA zaprasza do konkursu i zapewnia, że wystarczy pieniędzy

POWER w lutym. MSWiA zaprasza do konkursu i zapewnia, że wystarczy pieniędzy
Fotolia
215 średnich miast otrzymało od MSWiA imienne zaproszenia do kolejnej edycji konkursu PO WER. Resort planuje przeznaczyć w 2018 roku 31 mln zł na wsparcie wdrożeń poprawiających usługi administracyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Konkurs zostanie ogłoszony w lutym, a nabór planowany jest nie wcześniej niż po 30 dniach od ogłoszenia. Jak nas poinformowano w Wydziale Prasowym MSWiA, trwają prace nad pewnymi zmianami w regulaminie. Zmiany te jednak nie dotyczą najważniejszego: resort zapewnia, że z uwagi na wysokość alokacji przeznaczonej na konkurs każdy projekt, który spełni kryteria formalne i merytoryczne, otrzyma dofinansowanie.

Resort chce objąć dofinansowaniem szeroko rozumianą modernizację świadczenia usług (m.in elektronizację i automatyzację obsługi klientów oraz poprawę dostępu do informacji o realizacji spraw urzędowych). Kwalifikowalnym wydatkiem projektów będą szkolenia pracowników oraz doradztwo realizowane na rzecz urzędów.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez: a) jednostki samorządu terytorialnego; b) związki jst; c) stowarzyszenia jst; d) organizacje pozarządowe; e) szkoły wyższe lub ich organy założycielskie; f) jednostki naukowe; g) instytucje szkoleniowe.

Jak już informowaliśmy, grupę docelową w projekcie mogą stanowić wyłącznie miasta średnie, które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo partner w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów zorganizowanych przez MSWIA w latach 2015 oraz 2017 nr: POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 i POWR.02.18.00IP.01-00-002/172. Publikowaliśmy już opracowaną przez PAN listę 255 miast średnich. Ponieważ 40 było beneficjentami poprzednich edycji PO WER 2.18, w tegorocznym konkursie może wziąć udział 215 miast.

Kolejną grupą docelową mogą być pracownicy jednostek samorządu objętych wsparciem w ramach projektu oraz pracownicy komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Pisaliśmy już, że pewną trudność może stanowić warunek, żeby wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs był projektem partnerskim i objąć wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu. JST objęte wsparciem w ramach projektu muszą pełnić rolę lidera albo partnera projektu.
Poprosiliśmy więc i nadal prosimy, miasta szukające partnerów o zgłaszanie się do nas w ramach „Giełdy POWER” - giełdy ofert partnerskich i banku współpracy. Nasza giełda ma ułatwić miastom występowanie w grupach (liczących po co najmniej 5 JST) ze wspólnymi wnioskami łączącymi zbliżone cele i rozwiązania modernizacyjne.

Miastom, które już się do nas zgłosiły, proponujemy wsparcie przy tworzeniu konkretnych projektów. Współpracujący z nami eksperci Fundacji Promocji Gmin Polskich, która już realizuje przedsięwzięcia w ramach PO WER na terenie kilkunastu gmin, przeprowadzą - przed przystąpieniem do prac nad wnioskiem – prezentacje możliwych rozwiązań, z których miasta – partnerzy będą mogły wybrać najkorzystniejsze dla siebie merytorycznie, finansowo i organizacyjnie.

Kkż/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25