facebook RSS # #

20.01.2019 21:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-16 14:41       aktualizacja: 2018-03-16 14:49       DOTACJE
  A A A

Nienależne 500+. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na koniec 2017 r. to 47,3 mln zł

Nienależne 500+. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na koniec 2017 r. to 47,3 mln zł
Fot. PAP/W. Pacewicz
W 2017 r. gminy odzyskały 33,3 mln zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – informuje resort rodziny. Do odzyskania jest jeszcze 14 mln zł.

„Kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na koniec 2017 r. wyniosła 47,3 mln zł, co stanowiło 0,2 procenta poniesionych w 2017 r. wydatków z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (23 mld 172 mln zł)” – podaje MRPiPS.

Z danych resortu wynika, że wzrost nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych następuje w miesiącach bliskich nowemu okresowi świadczeniowemu.

"Często brak wiedzy o obowiązku aktualizowania sytuacji dochodowej przy każdym nowy okresie świadczeniowym prowadzi do niepoinformowania organu gminnego o zmianach dotyczących np. przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego 800 zł na osobę przy świadczeniu na pierwsze dziecko" - podkreśla MRPiPS. „Najwięcej spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wynika z niepoinformowania organu gminnego, który wypłaca świadczenie wychowawcze, o zmianie sytuacji rodzinnej lub dochodowej” – dodaje.

Chodzi na przykład o podjęcie zatrudnienia przez członka rodziny czy zmianę liczby członków rodziny.

Ministerstwo zaznacza jednak, że informacja o obowiązku aktualizowania sytuacji dochodowej jest umieszczona i na wniosku o świadczenie, i w pouczeniu na decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Resort przypomina, że zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci osoba, która nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze 500+, jest obowiązana do jego zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 25 ust. 3 ww. ustawy). Natomiast w przypadku braku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegają one egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Istnieje także możliwość porozumienia się z gminą w kwestii formy zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy z programu Rodzina 500 +. Zwrot świadczeń może być rozłożony na raty lub potrącany z bieżących wypłat z programu 500+. W szczególnych sytuacjach gmina może całkowicie umorzyć zwrot świadczeń.

Rozstrzygnięć w sprawach ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, gminny organ właściwy dokonuje w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

Źródło: MRPiPS

aba/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-19 20:32:08
Jolanta Krysowata: Te pieniądze wracają do budżetu Państwa czyli skąd przyszły. GMINA nie nie odzyskuje dla siebie, jakby sugerował artykuł. GOPS i MOPS ma tylko dodatkową pracę i żadnych korzyści dla samorządu. Proszę wypowiadać się precyzyjnie, bo powstaje mylne wrażenie/przekonanie o tym, że gmina zyskuje (a nie traci) na nienależnie pobranych świadczeniach. Umorzyć w wyjątkowych przypadkach może (teoretycznie) instancja nadrzędna, odwoławcza, do której może się zwrócić rodzic. Gmina NICZEGO w sprawie 500+ nie może umorzyć. OPS są tylko wykonawcami zadania zleconego przez Państwo Polskie a nie przez gminę (samorząd). Prosze to sprostowac, bo jest krzywdzące
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25