facebook RSS # #

20.01.2019 21:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-24 06:28       aktualizacja: 2018-04-24 08:22       DOTACJE
  A A A

Interwencje w kulturze. NCK ogłosiło nowy nabór i listę projektów dofinansowanych w programie Kultura – Interwencje 2018

Interwencje w kulturze. NCK ogłosiło nowy nabór i listę projektów dofinansowanych w programie Kultura – Interwencje 2018
Fot. NCK
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło drugi nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018. W ramach pierwszego naboru spośród 929 wniosków wybrano 169 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.

Celem programu „Kultura – Interwencje 2018” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister kultury oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Zgodnie z regulaminem programu o dofinansowanie można ubiegać się np. na pokrycie części kosztów realizacji takich zadań, jak na przykład: organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne; organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze; nagrania audio/video, wydanie publikacji, czasopism, organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Wnioski w ramach drugiego naboru można składać do 15 maja br., natomiast termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji określono od 29 czerwca do 20 listopada 2018 r.

Zgodnie regulaminem programu, wnioski złożone w jednym z naborów do programu Kultura – Interwencje 2018, które nie otrzymały dofinansowania, nie będą rozpatrywane w kolejnych naborach do programu.

W pierwszym naborze wniosków do programu Kultura – Interwencje 2018 złożono aż 929 wniosków. Grupa ekspertów NCK po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniła 169 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów. Łączny budżet programu na 2018 r wynosi 10 mln złotych.

„Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, złożonych w pierwszym naborze, dyrektor Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, zadecydował o przeznaczeniu na jego realizację aż 7 mln złotych. Taka jest też łączna kwota udzielonych 169 dofinansowań” – poinformowało w komunikacie NCK.

Jak podkreślili eksperci NCK, poziom wielu nadesłanych wniosków był bardzo wysoki, a program nie pozwalał na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 75 punktów.

Dlatego, zgodnie z regulaminem, próg punktowy, uprawniający do otrzymania dofinansowania, został podniesiony do poziomu 78 punktów. Listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne można pobrać na stronie NCK.

Regulamin Programu dostępny jest tutaj.

Źródło: NCK

amk/
TAGI: DOTACJE , KULTURA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25