facebook RSS # #

18.06.2018 07:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-16 18:29       aktualizacja: 2017-02-16 18:32       E-ADMINISTRACJA
  A A A

Wykazy wspólne. Ustawa umożliwi samodzielny dostęp organom przyznającym określone świadczenia do rejestrów

Wykazy wspólne. Ustawa umożliwi samodzielny dostęp organom przyznającym określone świadczenia do rejestrów
Fot. Fotolia
Umożliwienie obywatelom załatwienia spraw z administracją bez konieczności wychodzenia z domu zakłada nowela ustawy. Zmiany polegać będą na umożliwieniu uzyskania samodzielnego dostępu organom przyznającym określone świadczenia do rejestrów m.in. PESEL.

Projekt nowelizacji o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych przewiduje umożliwienie obywatelom załatwienia spraw z administracją publiczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Regulacje zakładają nowelizację przepisów regulujących funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców i przepisów stanowiących ramy prawne dla uruchomienia systemu CEPiK 2.0.
Istotą projektowanych zmian jest też zmniejszenie liczby zaświadczeń, które muszą dołączać do wniosku osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, Karty Dużej Rodziny i świadczenia wychowawczego. Zmiany te oznaczać będą zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla obywateli.

Zgodnie z propozycjami zmiany polegać będą na umożliwieniu uzyskania samodzielnego dostępu organom przyznającym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny i świadczenie wychowawcze do systemu informacji oświatowej.

Organy przyznające świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie wychowawcze będą miały dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.

Organy przyznające świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie wychowawcze będą mogły bezpośrednio korzystać z danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Organy przyznające Kartę Dużej Rodziny będą miały dostęp do rejestru PESEL i do systemu EKSMOON.

Projektowane zmiany są kontynuacją i rozwinięciem obowiązujących rozwiązań. Stanowią one, że organy realizujące świadczenia rodzinne, świadczenia w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów i świadczenie wychowawcze mają samodzielny dostęp do informacji o dochodach osób ubiegających się lub otrzymujących świadczenia i członkach ich rodzin od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Mają też dostęp do danych o składzie rodziny w rejestrze PESEL, czy o orzeczonej niepełnosprawności w systemie EKSMOON.

W efekcie obywatele nie muszą np. samodzielnie uzyskiwać w urzędzie skarbowym zaświadczenia o dochodach, pobierać odpisów aktów stanu cywilnego czy przedkładać orzeczeń o niepełnosprawności.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z wyjątkiem m.in. zapisów o sprawdzeniu przez Internet liczby punktów otrzymanych przez kierującego i pozyskiwaniu z systemu informacji oświatowej przez ministra danych niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń.

Projektowane zmiany są następstwem prowadzonej przez Ministra Cyfryzacji we współpracy z innymi ministrami prace w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Źródło: Sejm
kkż/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-09 07:57:42
ja: proszę się nie martwić zdalnie u nas nic nie działa to kit - pamiętajmy jak długo można będzie składać wniosek osobiście to róbmy to osobiście przynajmniej wiemy że trafi tam gdzie trzeba a nie w kosmos.
 
2017-02-16 19:02:25
OldestWoman: Odhumanizowanie życia następuje coraz szybciej. Nie wychodźcie z domu, uważajcie tylko by wam się dolne kończyny nie uwsteczniły, jako organy nieużywane. Młode pokolenie już nie potrafi ze sobą rozmawiać bez smartfona i facebooka, dodatkowo nie powinno wychodzić z domu, żeby coś załatwić, szukać pracy musi za pośrednictwem portali internetowych, pracować może zdalnie za pomocą komputera, jedzenie zamówić z dostawą na miejsce itp. W tej sytuacji kontakt osobisty z drugim człowiekiem staje się zbędny. Do czego to doprowadzi?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25