facebook RSS # #

23.06.2018 17:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-23 15:00       aktualizacja: 2017-03-23 15:01       E-ADMINISTRACJA
  A A A

Naprawa niezbędna. NIK po kontroli o Systemie Rejestrów Państwowych i aplikacji „Źródło”

Naprawa niezbędna. NIK po kontroli o Systemie Rejestrów Państwowych i aplikacji „Źródło”
Fot. Fotolia
Braki w funkcjonalnościach aplikacji „Źródło”, narażenie samorządów na koszty i rozbieżności w danych obywateli wytyka NIK Systemowi Rejestrów Państwowych.

Przygotowanie i wprowadzenie Systemu Rejestrów Państwowych obarczone było wieloma błędami, co spowodowało utrudnienia dla obywateli oraz urzędów podczas jego użytkowania – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

Jak przypomina w komunikacie pokontrolnym, na wykonanie SRP wydano 109 mln zł, a jego utrzymanie do 30 czerwca 2019 r. będzie kosztowało kolejne 97 mln zł.

Izba skontrolowała 14 jednostek: Centralny Ośrodek Informatyki oraz gminy: Warszawa, Legionowo, Otwock, Piaseczno, Białystok, Łomża, Bielsk Podlaski, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, miasto Świdnica, Wałbrzych, Wrocław.

Opóźnienia i błędy

Jak podkreśliła NIK, po wdrożeniu systemu w kontrolowanych urzędach wystąpiły opóźnienia w wydawaniu obywatelom odpisów aktów stanu cywilnego. Główną ich przyczyną było niezapewnienie przez MSW na etapie przygotowywania systemu, przeniesienia aktów stanu cywilnego dotychczas zgromadzonych w lokalnych systemach informatycznych do centralnego.

Urzędy musiały więc przenosić je pojedynczo (w celu wydania odpisu) z wykorzystywanego w gminie systemu informatycznego lub wprowadzać je do systemu z papierowej księgi stanu cywilnego. Przez to wzrosły koszty załatwiania spraw z zakresu stanu cywilnego, zwłaszcza w dużych miastach. Było to też przyczyną przyrostu zatrudnienia osób zajmujących się obsługą spraw stanu cywilnego.

Po udostępnieniu SRP ujawniło się wiele usterek, m.in. braków w funkcjonalnościach aplikacji „Źródło”, wykorzystywanej w urzędach do załatwiania spraw obywateli.

Za długie terminy usuwania awarii

NIK zwróciła także uwagę, że ustalone w umowie między Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki okresy rozwiązywania i usuwania problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem SRP są zbyt długie. Zgodnie z tą umową w przypadku wystąpienia w SRP tzw. incydentu krytycznego, usuwanie awarii może trwać nawet trzy dni, co może oznaczać trzydniową przerwę w działaniu systemu w całym kraju, a w konsekwencji brak możliwości bieżącej rejestracji narodzin, małżeństw czy zgonów.

(Nie)bezpieczeństwo

Izbę niepokoi zarządzanie bezpieczeństwem SRP - zawiera on bardzo istotne dane o obywatelach, m.in. imię, nazwisko, nr PESEL, adres czy stan cywilny), a jej zdaniem nie zostało kompleksowo zorganizowane i uregulowane. „Kontrolowani na ogół nie przywiązywali dostatecznej wagi do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji z wykorzystaniem SRP” – czytamy w komunikacie. Polityka bezpieczeństwa natomiast, opracowana przez ówczesne MSW, nie umożliwiała sprawnego i skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.

Co się, zdaniem NIK, udało

Wraz z uruchomieniem Systemu Rejestrów Państwowych udostępniono cztery e-usługi: 1) Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL, 2) Sprawdź, czy dowód jest unieważniony, 3) Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych, 4) Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

Ponadto, w 2015 r. poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl zostały udostępnione inne e-usługi, dzięki którym możliwe jest: złożenie przez Internet wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, a także zgłoszenie utraty dowodu osobistego.

NIK ocenia też, że wdrożone już w systemie mechanizmy weryfikacji danych przyczyniają się do stałej poprawy jakości danych znajdujących się w rejestrach.

Zadania dla ministra i COI

NIK wnioskuje do ministra cyfryzacji o opracowanie szczegółowych procedur w ramach Polityki bezpieczeństwa dotyczącej SRP oraz przeprowadzenie migracji danych z lokalnych systemów informatycznych urzędów do SRP.
Wnosi też o zapewnienie przez COI usunięcia pozostających jeszcze błędów w oprogramowaniu oraz poprawy funkcjonalności SRP pod kątem wymagań użytkowników.

Zadania dla wójta

Do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast NIK apeluje m.in. o uniemożliwienie dostępu do Internetu na komputerach, na których wykorzystywana jest aplikacja „Źródło” i niezwłoczne odbierania pracownikom uprawnień w chwili zakończenia zatrudnienia lub zmiany zakresu obowiązków.

Od 1 marca 2015 r. zastąpiono lokalne systemy informatyczne w urzędach miast i gmin, wykorzystywane m.in. do obsługi spraw z zakresu stanu cywilnego i ewidencji ludności, jednym ogólnokrajowym elektronicznym Systemem Rejestrów Państwowych (SRP). System ten to centralny rejestr państwa, który łączy najważniejsze ewidencje.
Kontrola dotycząca Systemu Rejestrów Państwowych stanowi kontynuację podejmowanych przez NIK kontroli informatyzacji państwa.

Źródło: NIK
kkż/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-26 16:06:14
gosc: "lokalne systemy informatyczne w urzędach miast i gmin" nie zostały zastąpione, one dalej funkcjonują obok ŹRÓDŁA - BAGNA. ŹRÓDŁO jak na razie nie posiada wszystkich funkcjonalności potrzebnych do prawidłowej pracy Urzędów.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25